Krushi Sevak Practice Paper 2

Krushi Sevak Practice Paper 2

Krushi Sevak Practice Paper 2 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी कृषीसेवक सराव पेपर 2 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 2

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available


कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 2

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Krushi Sevak Practice Paper 1

Krushi Sevak Practice Paper 1

Krushi Sevak Practice Paper 1 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी कृषीसेवक सराव पेपर १ चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 1

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 1

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Nashik krushi Sevak Bharti Paper 2014

Nashik krushi Sevak Bharti Paper 2014

Nashik krushi Sevak Bharti Paper 2014 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी नाशिक कृषीसेवक भरती लेखी परीक्षा 2014 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: नाशिक कृषीसहाय्यक लेखी परीक्षा 2014

maximum of 72 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

नाशिक कृषीसहाय्यक लेखी परीक्षा 2014

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

1 2 3 4 5 6