Krushi Sevak Practice Paper 1

Krushi Sevak Practice Paper 1

Krushi Sevak Practice Paper 1 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी कृषीसेवक सराव पेपर १ चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 1

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available


कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 1

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Nashik krushi Sevak Bharti Paper 2014

Nashik krushi Sevak Bharti Paper 2014

Nashik krushi Sevak Bharti Paper 2014 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी नाशिक कृषीसेवक भरती लेखी परीक्षा 2014 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: नाशिक कृषीसहाय्यक लेखी परीक्षा 2014

maximum of 72 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

नाशिक कृषीसहाय्यक लेखी परीक्षा 2014

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Yavtmal krushi Sevak Bharti Paper 2014-3

Yavtmal krushi Sevak Bharti Paper 2014-3

Yavtmal krushi Sevak Bharti Paper 2014-3 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी यवतमाळ कृषीसेवक भरती लेखी परीक्षा 2014-3 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: यवतमाळ कृषीसहाय्यक लेखी परीक्षा 2014-3

maximum of 72 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

यवतमाळ कृषीसहाय्यक लेखी परीक्षा 2014-3

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Gadchiroli krushi Sevak Bharti Paper 2014

Gadchiroli krushi Sevak Bharti Paper 2014

Gadchiroli krushi Sevak Bharti Paper 2014 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी गडचिरोली कृषीसेवक भरती लेखी परीक्षा 2014 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: गडचिरोली कृषीसहाय्यक लेखी परीक्षा 2014

maximum of 72 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

गडचिरोली कृषीसहाय्यक लेखी परीक्षा 2014

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Parbhani krushi Sevak Bharti Paper 2014

Parbhani krushi Sevak Bharti Paper 2014

Parbhani krushi Sevak Bharti Paper 2014 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी परभणी कृषीसेवक भरती लेखी परीक्षा 2014 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: परभणी कृषीसहाय्यक लेखी परीक्षा 2014

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

परभणी कृषीसहाय्यक लेखी परीक्षा 2014

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

1 2 3 4 5