MPSC Sample Paper 12

MPSC Sample Paper 12

MPSC Online Sample Paper Test Paper 12 is given below.

 

 

 

 

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 33 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 11

Enter Name Enter City Email Phone Number
इचलकरंजी ............ साठी प्रसिध्द आहे.
चीज उत्पादनात पहिल्या क्रमांकांचा देश ..............
अहमदनगर जिल्ह्याच्या पूर्व भागात अत्यल्प नागरीकरण झालेले आढळते कारण..............
सोलापूर व ................... ही राज्यातील हातमाग व कापड उद्योगाची सर्वात महत्तवाची  केंद्र आहेत.
विषुववृत्तीय प्रदेशातील कमी वायुभाराच्या पट्ट्यास ................ म्हणतात.
मरियाना ट्रेंच (गर्ता) ..... महासागरात आहे.
राज्यातील ................. हे दोन जिल्हे पूर्णपणे राष्ट्रीय महामार्ग नसलेले आहेत.
ख्रिश्चन – ज्यू- मुस्लिम यांचे पवित्र शहर    ......................
भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे बँकेच्या सोयीनुसार बँकेस दिलेला सोयीस्कर धनादेश आहे.
.................... हे विदर्भातील प्रमुख थंड हवेचे ठिकाण आहे.
आफ्रिका खंडाच्या बाहेर फक्त भारतात आढळणारा प्राणी..................
लॉस एंजिलिस येथे चित्रपट व्यवसाय केंद्रित होण्याचे कारण.......
भारतात उगस्थान असलेली पिके .....
संसदेच्या कोणत्या सभागृहाचा अध्यक्ष हा त्या गृहाचा सदस्य नसतो?
राज्यशासनाबाबत मार्गदर्शक  तत्वे घटनेच्या ............... या भागात सामाविष्ट आहेत.
आफ्रिका खंडात ..... देशाची लोकसंख्या जास्त आहे
खंडांतर्गत भागात ड दैनिक तापमान कक्षा मोठी असण्याचे कारण.......
शिलारसापासून तयर झालेले पठार.........
फल बागायत प्रकारची शेती .... नैसर्गिक प्रदेशात केली जाते.
पृथ्वीवर फेकल्या गेलेल्या एकूण सौरशक्तीचा............... भाग पृथ्वीवर प्रकाशाच्या रूपाने दिसतो.
खालीलपैकी कोणाची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस नाही?
या शतकातील शेवटचे खग्रास सूर्यग्रहण ................... या वर्षी दिसले.
महात्मा फुले जल- भूमी संधारण अभियान राज्यात कधीपासून सुरु झाले?
भारत सरकार कोणत्या कलमानुसार सन्मान व पदव्या देते?
जगातील सर्वांत उंच पठार.......
डॉगर बँक ...... साठी  प्रसिध्द आहेत.
समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द ...... घटना दुरुस्तीने घटनेच्या सरनाम्यात सामाविष्ट केले.
कॅराव्हा हा संगमवरी दगड ..... देशात सापडतो?
‘रिट ऑफ हेबीयस कॉर्पस’ व ‘रिट ऑफ मँडासम’ हे कोणत्या मुलभूत हक्कांशी संबंधित आहे?
सात प्रमाणवेळा असलेला देश.................
कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला हा राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आला?
संसदेच्या संयुक्त बैठीकीचे अध्यक्षस्थान कोण स्वीकारतो?
एखाद्या देशाचे निरपेक्ष स्थान ............ घटकामुळे ठरते.
भारतातील सर्व स्थळांची उंची मोजण्यासाठी........ येथील समुद्रपातळी प्रमाण मानण्यात येते.
भारतीय  राज्यघटेनचा मसूदा  कोणी लिहिला?
अॅपलेशीयन पर्वत ( संयुक्त संस्थाने).............. प्रकारचा पर्वत आहे.
पृथ्वीवर कमी दाबाचे ........ पट्टे आहेत.
हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागर यांना जोडणाऱ्या सामुद्रधुनीचे नाव...............
पृथ्वीच्या विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यासापेक्षा ........ किलोमीटरने जास्त आहे.
भारतीय साविंधानाप्रमाणे आणीबाणी.................. प्रकारे अंमलात आणता येते.
हिमालय व आल्प्स पर्वतांची निर्मिती ...... समुद्राचा तळभाग उंचावण्यामुळे झाली?
राज्यपालास खालीलपैकी कोणासमोर शपथ घ्यावी लागते?
भूमध्य सागरी हवामानातील महत्वाचा वृक्ष ........
वृत्तपत्राचा कागद बनविणारा देश ......
लोकसभेत गणसंख्यापुर्तीकरिता किती टक्के  सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक असते?
सर्वोच्च्य न्यायालयातील न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय क्ती आहे?
.......................... ही विदर्भातील  प्रमुख पश्चिमवाहिनी नदी आहे.
चहाची निर्यात करणारा प्रथम क्रमांकाचा देश.......
भारतीय नागरिकांची एकूण....................... मुलभूत कर्तव्ये राज्यघटनेत दिलेली आहेत.
राज्यात दक्षिण  कोकणमध्ये दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे कारण...................
सर्वात जास्त तंबाखूचे उत्पादन करणारा देश .......
शिकाऱ्यांचे नंदनवन असलेला प्रदेश ........
पक्षांवर बंदी विधेयक कोणत्या घटनादुरुस्तीव्दारे  संमत झाले?
घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार भारतीय जनतेस स्वातंत्र्याचा हक्क दिलेला आहे?
चिलीमध्ये पर्वतीय लोकसंख्या ............ प्रकारच्या शेतीवर अवलंबून आहे.
महाराष्ट्रात शेतीखाली मर्यादित जमीन उपलब्ध असण्याचे................. हे प्रमुख कारण आहे.
भारताचा नियंत्रक व महालेखापाल    यांना ...... यांचे हिशोब तपासण्याचा अधिकार आहे.
दख्खनच्या पाठारावील नद्या अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी फारशा उपयुक्त नाहीत.  कारण.............
जगातील सर्वात रुंद कालवा..........
शांचे पठार ..................देशात आहे.
जगात सर्वांत जास्त कोको उत्पादन करणारा देश....................
विषुववृत्तास दोन ठिकाणी छेदून जाणारी नदी.........
भारतीय राज्यघटनेनुसार पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका कोणत्या वर्षी झाल्या?
कथिलाच्या उत्पादनात अग्रेसर देश ............
कोणाचे स्थान पक्षातील असले पाहिजे अशी अपेक्षा असते?
मुलभूत हक्कांचा भंग झाल्यास कोणाकडे दाद मागता येते?
घटक राज्यातील आणिबाणी ही संविधानाच्या कलम ................ नुसार जाहीर करता येते.
हॅमरफेस्ट हे बंदर हिवाळ्यातही गोठत नाही याचे कारण............
मासांची सर्वात जास्त प्रमाणत निर्यात करणारा देश .......
जगातील सर्वाधिक लोकसंक्या ..... प्रकारच्या शेतीवर अवलंबून आहे.
विस्तृत व्यापारी शेतीत .............. पिकाचे उत्पादन घेतले जाते.
जलविद्युत शक्तीचा सर्वाधिक गुप्त साठा....... खंडात आहे.
.................... प्रदेशातील सापेक्ष आर्द्रता जास्त आहे.
जगातील सर्वात मोठे गोडया पाण्याचे सरोवर.........
मार्शल हे प्रवाळनिर्मित बेट......... महासागरात आहे.
बीट साखरेचे सर्वात जास्त उत्पादन करणारा देश........
भारतीय राज्यघटनेत बदल करण्याच्या पद्धतीचे किती भाग आहेत?
भारतीय घटनेच्या कोणत्या भागावर गांधीजींच्या तत्वांचा प्रभाव आढळतो?
जगातील बहुतेक वाळवंटे खंडाच्या पश्चिम भागात आहेत कारण..................
सर्वोच्य न्यायायातील न्यायाधीशांचे वेतन कोणत्या निधीतून दिले जाते.
पँजिआ म्हणजे.....................
जहाजाचे तळभाग तयार करणारा देश ........
राष्ट्रीय सागरशास्त्र संस्था ...................... येथे आहे.
वातावरणातील सर्वात मोठा घटक.........................
........... अक्षांशवरील हवेचा दाब हा सर्वत्र  प्रमाणित मानण्यात येतो.
एस्किमो लोक ..... वंशाचे आहेत.
पश्चिम ऑस्ट्रेलियाचा थंड समुद्रप्रवाह ही ....................समुद्रप्रवाहाची शाखा आहे.
राज्यघटनेचा सर्वाधिक भाग कोणत्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे?
दिल्ली शहर यमुनेच्या पश्चिम तीरावर बसले आहे कारण.......
राज्यघटनेत मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आला?
अंटार्क्टिका खंडावर पहिली मोहीम .......... देशाने पाठविली
जगातील सर्वात मोठी नदी..................
संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याचा निर्णय कोणत्या वर्षी घेण्यास आला?
पेंग्विन पक्षी....... येथे आढळतात.
सर्वात जास्त भूकंप होणारा देश....................
पॅसिफिक व अॅटलांटिक महासागराना जोडणारा कालवा........
दक्षिण अमेरिकेतील वृक्षहीन प्रदेशाला ....... म्हणतात.
......... हा केंद्रशासित प्रदेश नाही.
..................... देशात चांदीचे जास्त उत्पादन होते.
जगातील सर्वात लहान खंड..................

Be sure to click Submit Quiz to see your results!2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *