MPSC Sample Paper 12

MPSC Sample Paper 12

MPSC Online Sample Paper Test Paper 12 is given below.

 

 

 

 

 1. Name: swati, nanded – Marks : 100
 2. Name: ROHIT D TAMBE, OTUR – Marks : 99
 3. Name: vishnu patil, phondshiras – Marks : 99
 4. Name: Sneha chavan, Junnar – Marks : 97
 5. Name: ptp, chalisgaon – Marks : 96
 6. Name: sonali p bagul, nashik – Marks : 96
 7. Name: ASHWINI KAPSE, ALEPHATA – Marks : 95
 8. Name: mahesh, Mumbai – Marks : 95
 9. Name: vishnupant Waghmode, malshiras – Marks : 95
 10. Name: kishor chikhalkar, Aurangabad – Marks : 94
 11. Name: yashraj patil, akluj – Marks : 92
 12. Name: Durge Nath, Pune – Marks : 91
 13. Name: manoj, pune – Marks : 91
 14. Name: Dipali patil, – Marks : 90
 15. Name: Patil Parmeshwar, chalisgaon – Marks : 90
 16. Name: akshay shinde, thane – Marks : 84
 17. Name: shrikant, Dombivali – Marks : 83
 18. Name: Patil Parmeshwar, chalisgaon – Marks : 79
 19. Name: shrikant, Dombivali – Marks : 78
 20. Name: Anjali Ambre, – Marks : 75

Welcome to your MPSC Paper 11

Enter Name

Enter City

Email

Phone Number

समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द ...... घटना दुरुस्तीने घटनेच्या सरनाम्यात सामाविष्ट केले.
चहाची निर्यात करणारा प्रथम क्रमांकाचा देश.......
हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागर यांना जोडणाऱ्या सामुद्रधुनीचे नाव...............
महात्मा फुले जल- भूमी संधारण अभियान राज्यात कधीपासून सुरु झाले?
भारतातील सर्व स्थळांची उंची मोजण्यासाठी........ येथील समुद्रपातळी प्रमाण मानण्यात येते.
कॅराव्हा हा संगमवरी दगड ..... देशात सापडतो?
भारत सरकार कोणत्या कलमानुसार सन्मान व पदव्या देते?
एखाद्या देशाचे निरपेक्ष स्थान ............ घटकामुळे ठरते.
सात प्रमाणवेळा असलेला देश.................
शिकाऱ्यांचे नंदनवन असलेला प्रदेश ........
भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे बँकेच्या सोयीनुसार बँकेस दिलेला सोयीस्कर धनादेश आहे.
अंटार्क्टिका खंडावर पहिली मोहीम .......... देशाने पाठविली
सोलापूर व ................... ही राज्यातील हातमाग व कापड उद्योगाची सर्वात महत्तवाची  केंद्र आहेत.
पश्चिम ऑस्ट्रेलियाचा थंड समुद्रप्रवाह ही ....................समुद्रप्रवाहाची शाखा आहे.
राज्यातील ................. हे दोन जिल्हे पूर्णपणे राष्ट्रीय महामार्ग नसलेले आहेत.
बीट साखरेचे सर्वात जास्त उत्पादन करणारा देश........
जलविद्युत शक्तीचा सर्वाधिक गुप्त साठा....... खंडात आहे.
अॅपलेशीयन पर्वत ( संयुक्त संस्थाने).............. प्रकारचा पर्वत आहे.
विषुववृत्तास दोन ठिकाणी छेदून जाणारी नदी.........
वृत्तपत्राचा कागद बनविणारा देश ......
पृथ्वीच्या विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यासापेक्षा ........ किलोमीटरने जास्त आहे.
जगातील सर्वात मोठे गोडया पाण्याचे सरोवर.........
मरियाना ट्रेंच (गर्ता) ..... महासागरात आहे.
भारतीय  राज्यघटेनचा मसूदा  कोणी लिहिला?
पँजिआ म्हणजे.....................
राष्ट्रीय सागरशास्त्र संस्था ...................... येथे आहे.
शांचे पठार ..................देशात आहे.
भारतात उगस्थान असलेली पिके .....
जगातील सर्वात रुंद कालवा..........
भारताचा नियंत्रक व महालेखापाल    यांना ...... यांचे हिशोब तपासण्याचा अधिकार आहे.
मार्शल हे प्रवाळनिर्मित बेट......... महासागरात आहे.
लोकसभेत गणसंख्यापुर्तीकरिता किती टक्के  सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक असते?
मासांची सर्वात जास्त प्रमाणत निर्यात करणारा देश .......
कथिलाच्या उत्पादनात अग्रेसर देश ............
पक्षांवर बंदी विधेयक कोणत्या घटनादुरुस्तीव्दारे  संमत झाले?
पृथ्वीवर फेकल्या गेलेल्या एकूण सौरशक्तीचा............... भाग पृथ्वीवर प्रकाशाच्या रूपाने दिसतो.
भूमध्य सागरी हवामानातील महत्वाचा वृक्ष ........
जगातील सर्वात मोठी नदी..................
........... अक्षांशवरील हवेचा दाब हा सर्वत्र  प्रमाणित मानण्यात येतो.
संसदेच्या कोणत्या सभागृहाचा अध्यक्ष हा त्या गृहाचा सदस्य नसतो?
सर्वात जास्त भूकंप होणारा देश....................
भारतीय साविंधानाप्रमाणे आणीबाणी.................. प्रकारे अंमलात आणता येते.
दख्खनच्या पाठारावील नद्या अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी फारशा उपयुक्त नाहीत.  कारण.............
घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार भारतीय जनतेस स्वातंत्र्याचा हक्क दिलेला आहे?
दक्षिण अमेरिकेतील वृक्षहीन प्रदेशाला ....... म्हणतात.
मुलभूत हक्कांचा भंग झाल्यास कोणाकडे दाद मागता येते?
हॅमरफेस्ट हे बंदर हिवाळ्यातही गोठत नाही याचे कारण............
घटक राज्यातील आणिबाणी ही संविधानाच्या कलम ................ नुसार जाहीर करता येते.
‘रिट ऑफ हेबीयस कॉर्पस’ व ‘रिट ऑफ मँडासम’ हे कोणत्या मुलभूत हक्कांशी संबंधित आहे?
डॉगर बँक ...... साठी  प्रसिध्द आहेत.
आफ्रिका खंडाच्या बाहेर फक्त भारतात आढळणारा प्राणी..................
खंडांतर्गत भागात ड दैनिक तापमान कक्षा मोठी असण्याचे कारण.......
जगातील बहुतेक वाळवंटे खंडाच्या पश्चिम भागात आहेत कारण..................
.................... प्रदेशातील सापेक्ष आर्द्रता जास्त आहे.
भारतीय नागरिकांची एकूण....................... मुलभूत कर्तव्ये राज्यघटनेत दिलेली आहेत.
राज्यपालास खालीलपैकी कोणासमोर शपथ घ्यावी लागते?
सर्वोच्च्य न्यायालयातील न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय क्ती आहे?
सर्वोच्य न्यायायातील न्यायाधीशांचे वेतन कोणत्या निधीतून दिले जाते.
महाराष्ट्रात शेतीखाली मर्यादित जमीन उपलब्ध असण्याचे................. हे प्रमुख कारण आहे.
राज्यघटनेत मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आला?
खालीलपैकी कोणाची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस नाही?
संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याचा निर्णय कोणत्या वर्षी घेण्यास आला?
आफ्रिका खंडात ..... देशाची लोकसंख्या जास्त आहे
दिल्ली शहर यमुनेच्या पश्चिम तीरावर बसले आहे कारण.......
कोणाचे स्थान पक्षातील असले पाहिजे अशी अपेक्षा असते?
भारतीय राज्यघटनेत बदल करण्याच्या पद्धतीचे किती भाग आहेत?
.......................... ही विदर्भातील  प्रमुख पश्चिमवाहिनी नदी आहे.
लॉस एंजिलिस येथे चित्रपट व्यवसाय केंद्रित होण्याचे कारण.......
इचलकरंजी ............ साठी प्रसिध्द आहे.
अहमदनगर जिल्ह्याच्या पूर्व भागात अत्यल्प नागरीकरण झालेले आढळते कारण..............
भारतीय घटनेच्या कोणत्या भागावर गांधीजींच्या तत्वांचा प्रभाव आढळतो?
वातावरणातील सर्वात मोठा घटक.........................
.................... हे विदर्भातील प्रमुख थंड हवेचे ठिकाण आहे.
..................... देशात चांदीचे जास्त उत्पादन होते.
शिलारसापासून तयर झालेले पठार.........
फल बागायत प्रकारची शेती .... नैसर्गिक प्रदेशात केली जाते.
जगात सर्वांत जास्त कोको उत्पादन करणारा देश....................
सर्वात जास्त तंबाखूचे उत्पादन करणारा देश .......
जगातील सर्वांत उंच पठार.......
हिमालय व आल्प्स पर्वतांची निर्मिती ...... समुद्राचा तळभाग उंचावण्यामुळे झाली?
विषुववृत्तीय प्रदेशातील कमी वायुभाराच्या पट्ट्यास ................ म्हणतात.
राज्यात दक्षिण  कोकणमध्ये दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे कारण...................
जगातील सर्वात लहान खंड..................
संसदेच्या संयुक्त बैठीकीचे अध्यक्षस्थान कोण स्वीकारतो?
ख्रिश्चन – ज्यू- मुस्लिम यांचे पवित्र शहर    ......................
......... हा केंद्रशासित प्रदेश नाही.
राज्यघटनेचा सर्वाधिक भाग कोणत्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे?
या शतकातील शेवटचे खग्रास सूर्यग्रहण ................... या वर्षी दिसले.
पृथ्वीवर कमी दाबाचे ........ पट्टे आहेत.
भारतीय राज्यघटनेनुसार पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका कोणत्या वर्षी झाल्या?
एस्किमो लोक ..... वंशाचे आहेत.
पेंग्विन पक्षी....... येथे आढळतात.
पॅसिफिक व अॅटलांटिक महासागराना जोडणारा कालवा........
जहाजाचे तळभाग तयार करणारा देश ........
कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला हा राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आला?
राज्यशासनाबाबत मार्गदर्शक  तत्वे घटनेच्या ............... या भागात सामाविष्ट आहेत.
जगातील सर्वाधिक लोकसंक्या ..... प्रकारच्या शेतीवर अवलंबून आहे.
चीज उत्पादनात पहिल्या क्रमांकांचा देश ..............
विस्तृत व्यापारी शेतीत .............. पिकाचे उत्पादन घेतले जाते.
चिलीमध्ये पर्वतीय लोकसंख्या ............ प्रकारच्या शेतीवर अवलंबून आहे.

Be sure to click Submit Quiz to see your results!2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *