MPSC Sample Paper 21

MPSC Sample Paper 21

MPSC Sample Paper 21

MPSC Online Sample Paper Test Paper 21 is given below. Candidates can solve this Question Paper for the Practice of MPSC 2016 Examination. We add the MPSC Paper Every Friday on GovExam.in. For All Practice Papers keep visiting us.

 

 

 

 

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 58 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 34

Enter NameEnter CityEmailPhone Number
महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन कोठे भरते?
गव्हाची कापणी करतेवेळी गव्हामध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण किती ठेवावे लागते?
'नवेगाव बांध' हे राष्ट्रीय उद्यान ............... या जिल्ह्यात आहे.
खालील मालिका पूर्ण करण्यासाठी त्याखालील पर्यायातील योग्य पर्याय निवडा.

B D 6- I- L - 26 QS -
२१ व्या शतकातील पहिला कुंभमेळा कोठे संपन्न झाला?
नववदमधून नऊ किती वेळा वजा करता येतील?
खालील मालिकेत विसंगत संख्या शोधा.

२, ९, २८, ६५, १२६, २१६
योग्य पर्याय निवडून संख्यामालीका पूर्ण करा.

७, १९, ३९,...........,१०३, १४७
' मराठी सत्तेचा उदय' हा ग्रंथ कोणी लिहिला?
जर H = ZR अडेल, तर O = ?
पुढील क्रम पूर्ण करा. BDE,CFG, DHI, EJK,.........
महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या ..... इतकी लोकसंख्या नागरी भागात राहते.
७७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष कोण?
काकोरी कटात खालीलपैकी कोणाचा समावेश नव्हता?
आणीबाणी सुरु असताना संसद लोकसभेचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त किती वाढवू शकते?
१८५७ च्या उठावापूर्वी लॉर्ड डलहौसीच्या काळात हिंदी शिपायांनी एकूण किती उठाव केले होते?
सुनीता राणी हिने ' बुसान आशियाई' क्रिडा स्पर्धेत ............ मीटर धावण्याच्या शर्यतीती सुवर्ण पदक पटकावले होते.
१०० चे १०० % म्हणजे  किती?
पहिल्या ' आफ्रो आधीयाई' क्रिडा स्पर्धेंचे  ठिकाण कोणते?
रिकाम्या जागी काय येईल?

EH : JM :: MP : ?
जास्त पावसाच्या प्रदेशात शेतकामासाठी उपयुक्त बैल कोणता?
'नागरी विमान कला केंद्र' खालीलपैकी कुठे आहे?
रिकाम्या जागी कोणती अक्षरे येतील?

LKN, NMP, POR, RQT,...............
महाड येथे चवदार तळ्याचा सत्याग्रह केव्हा झाला?
खालील मालिका पूर्ण करा.

A7, ZY8, BCD9,............
नेहरू अहवालात कशाची मागणी करण्यात आली होती?
महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यपाल .............. हे आहेत.
विश्व व्यापार संघटनेचे मंत्रीस्तरीय संमेलन सप्टेंबर २००३ मध्ये कोणत्या देशात संपन्न झाले?
रिकाम्या जागी कोणता अक्षरगट येईल?

ZA, XC, VE, TG ?
'जेष्ठ नागरिक दिन ' केव्हा साजरा होते?
सध्या भारतीय लष्कराचे प्रमुख कोण आहेत?
रिकाम्या जागी काय असेल ?

ADG : BEH : : CFI : ?
खालीलपैकी कोणती संख्या इतर संख्यांसारखी नाही?
इतरांशी न जुळणारा घटक सांगा.
जर MOON = ५७ तर DEEP = ?
युनोच्या सुरक्षा समितीतील सर्व ठराव किती सदस्यांच्या बहुमताने अंमलात येतात?
'खुदाई खिदमतगार' या संघटनेचे जनक कोण?
'मराठी भाषेचे पाणिनी' असे कोणाला संबोधले जाते?
रिक्त स्थान पूर्ण करा.

८२, ८२, ७६, ६८, ५२,.........
खालीलपैकी विसंगत संख्या कोणती?  १०९८, १२०६, ११७७, १३२३
पुढील संख्या मालिका पूर्ण करा.

०, ३, ९, १८, .............
खालीलपैकी कोणता ग्रह ऑगस्ट २००३ मध्ये आपल्या नेहमीच्या कक्षेपेक्षा तुलनेने पृथ्वीच्या अधिक जवळ आला होता?
वाघांची जनगणना दर किती वर्षांनी होते?
जर B = G तर Q= ?
भारतीय संविधानाच्या ... या कलमानुसार अस्पृश्यता पाळणे कायद्याने गुन्हा आहे.
MKD चा ११ य अंकाशी जसा संबंध आहे तसा खालीलपैकी कोणत्या अंकांचा UGC शी आहे?
एका विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत एकूण डावांमध्ये  मळून सर्वाधिक धावा काढण्याच्या विक्रम .............. ह्या खेळाडूने केला.
'कडप्पा' नावाचा लुकण गटातील दगड कोणत्या राज्यात सापडतो?
' शारदा सदन ' ही संस्था कोणी सुरु केली?
पुण्याच्या गोखले बागेत १८६४ मध्ये कोणत्या समाजसुधारकाने एक पुनर्विवाह घडवून आणला?
जर A = २, B = ४, C = ६, ड = ८, तर MUMBAI हा शब्द कसा लिहिला जाईल?
खालील मालिकेत कोणता आकडा बरोबर बसेल?

८०, ११४, १४६, १७६, ?
रिकाम्या जागी इंग्रजीतील कोणते मुळाअक्षर येईल?

L, N, G, I, C, .....Z
'चिल्का' हे सरोवर कोणत्या राज्यात आहे?
श्री सुशीलकुमार शिंदे हे महाराष्ट्राचे कितवे मुख्यमंत्री होत.
खालीलपैकी लोकसभेचा नेता कोण असतो?
पिकांची आणेवारी खालीलपैकी कोण ठरवितो?
नवीन ग्रामपंचायत ................ हा मंजूर करतो?
K 3 L चा M 5 शी जो संबंध आहे, तर C 7 D चा कोणाशी असेल?
भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची पद्धती कोणत्या कलमामध्ये दिली आहे?
खालील क्रम पूर्ण करा. २८, ३५, ............, ७७
महाराष्ट्रात ............ हा दिवस ' सामाजिक न्याय दिन' म्हणून साजरा करण्याचे ठरले आहे.
'कोरकू' ही आदिवासी जमात .. ...या जिल्ह्यात आढळते.
रिकाम्या जागी कोणता अंक येईल?

२४, ५७६, ६०० : ३४, ११५६,.............
महाराष्ट्र शासनाचे पशु वैद्यक विद्यापीठ ............. येथे आहे.
रिक्त जागी कोणते अक्षर येईल?

I, L, H, K, F, ..............C
भारतातील पहिले उपग्रह दळणवळण केंद्र कोठे कार्यान्वित झाले?
७, ४९, ९८, ११, १२१.............. या क्रमात रिकाम्या जागी काय येईल?
अखिल भारतीय महिला परिषदेचे अमृत महोत्सवी अधिवेशन जानेवाई २००३ मध्ये ............... येथे भरले होते.
नोबेल पुरस्कार कोणत्या देशाकडून दिला जातो?
खालीलपैकी विसंगत संख्या कोणती?
जर CUT = PHG तर SIR = ?
'ऑन  ड्राईव्ह' ही संज्ञा............ या खेळाशी संबंधित आहे.
रिकाम्या जागी काय येईल?

FPEO : ? : : JITS : HRGQ
प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल?

५८, ६९, ७९, ९०,  ?
जर ASSIST = ५७, LIST = ९७, तर LASS = ?

 
बंगालच्या फाळणीची मूळ कल्पना ............. याची होती.
FOX, GOX, HOX, GOB, IOX यातील विसंगत अक्षरगट कोणता?
जर TELCO हा शब्द UFMDP असा लिहिला तर MANGO हा शब्द कसा लिहाल?
भारतातील कोणत्या घटकराज्यास स्वत: ची स्वतंत्र राज्यघटना आहे?
भारतात 'ई- कॉमर्स' चे विश्व कधीपासून खुले झाले?
खालील क्रम पूर्ण करा.

ST, OP, KL, GH, ......................
खालील अक्षरसमुहातून काही अक्षरे वगळली आहेत, वगळलेल्या अक्षरांचा कोणता गट श्रेणी पूर्ण करील ?

ab...cbc.........a...........ab...........ab............c
या संख्या मालिकेतील पुढील संख्या कोणती?

४, २७, २५६,...........
कॉंग्रेसचे ग्रामीण भागातील पहिले अधिवेशन ....... येथे भरले.
राज्यपाल खालीलपैकी कोणाला प्रत्यक्षरित्या जबाबदार असतात?
भारतातील ' साहित्य अकादमी' च्या अध्यक्ष पदी खालीलपैकी कोणाची निवड झाली?
' डाय अनदर दे' या बाँडपटावर बंदी घालण्याची मागणी .. या देशात झाली होती.
खालील विसंगत अक्षरगट कोणता?

MMKY, LLXJ, KKWI, JJVH
'पहिला प्रवासी भारतीय दिवस' कोणत्या दिवशी साजरा झाला?
प्रश्न चिन्हाच्या जागी येणारा आकडा सांगा .

१७ : ३७ : : ६५ : ?
विद्यार्थी वसतीगृहांचे आद्यजनक ............ यांना मानले जाते.
आंतरराष्ट्रीय कसोटी क्रिकेट मध्ये एका पारित सर्वोच्य धावा काढण्याचा विक्रम कोणाच्या नावावर आहे?
'सार्क' चे मुख्यालय कोठे आहे?
पुढील संख्या मालिकेत रिक्त जागी काय असेल?

११, २४, ३९, ५६,............
अंकमालिका पूर्ण करा:

५, २५, ६१, .............
जर RISK = १८ ९ १९, ११ तर MISK = ?
'हॅरी पॉटर' या प्रचंड खपाच्या पुस्तक मालिकेची लेखिका कोण?
रिक्त स्थान पूर्ण करा.

४४०, ४८२, ५२६, ?
'युगांत' ह्या नाटकाचे लेखन कोणी केले?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *