MPSC Sample Paper 22

MPSC Sample Paper 22

MPSC Sample Paper 22

MPSC Online Sample Paper Test Paper 22 is given below. Candidates can solve this Question Paper for the Practice of MPSC 2016 Examination. We add the MPSC Paper Every Friday on GovExam.in. For All Practice Papers keep visiting us.

 

 

 

 

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 57 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 33

Enter Name Enter City Email Phone Number
भारत सरकारने ' शंभर टक्के निर्यात करणारे उद्योग योजना कधी सुरु केली?
महाराष्ट्रात कोणते मत्स्य पदार्थ अधिक प्रमाणात निर्यात केले जातात?
चलनवाढीचा दर चार टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे मत कोणत्या समितीने व्यक्त केले होते?
.............. ही रब्बी ज्वारीची जात शेती संशोधन केंद्र, मोहोळ येथून निर्माण झाली आहे.
'चाफा' हा खालीलपैकी कोणत्या पिकांचा संकरित वाण आहे?
अभ्युपगमाचे सर्वात महत्वाचे वैशिष्टय.............. हे होय.
भारतात ' नागार्जुनसागर ' कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
भारतीय घटनेच्या कोणत्या कलमान्वये ' भारताच्या आकस्मिक कहरच निधी' ची रचना केली गेली?
भारताच्या अणुशक्ती आयोगाचे पहिले अध्यक्ष कोण होते?
खालीलपैकी कोणत्या जातीच्या गायीला महाराष्ट्रात ' सोरटी' असे संबोधतात?
भारतातील दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा कार्यकाळ कोणता?
जनावरांना होणारा ' बुळकांडी' हा रोग ....... मुळे होतो.
गॅलिलिओ व न्यूटन यानी ........... ही संकल्पना मांडली.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा पहिला धक्का भारताला.......... या वर्षी सोसावा लागला.
'स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर ' ही संस्था ........... या ठिकाणी आहे.
संसदेच्या दोन्ही गृहांची संयुक्त बैठक बोलविण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?
................ या कारणाचा किंमतवाढीच्या अग्नी घटकातर्गत कारणांमध्ये समावेश होणार नाही
१९५० -५१ म्ह्ये जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा किती होता?
महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील सदस्य संख्या किती?
खालीलपैकी कोणत्या वृक्षाला गरीबाचे इमारती लाकूड म्हणून संबोधले जाते?
गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीसाठी........... हा मासा सर्वात चांगला आहे.
भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ (SEBI) केव्हा स्थापन झाले?
प्लॉटमध्ये प्रवेश करणाऱ्या पाण्याने मोजमाप करण्याच्या सोप्या साधनाचे नाव ........... आहे.
खालील पैकी कोणत्या शास्त्रज्ञाने शक्तीपुंजवादाची कल्पना मांडली?
खालीलपैकी पंचायत समितीचा पदसिध्द सचिव कोण असतो?
जगातील एकूण गोवंश जनावरांच्या संख्येच्या .......... टक्के गोवंश जनावरे भारतात आढळतात.
जन्मतःच हृदयात दोष असलेल्या बाळाला कोणती संज्ञा आहे?
अन्नधान्य उत्पादनामध्ये देशातील महाराष्ट्राचा वाट सातत्याने .................
महाराष्ट्रातील अधिक पावसाच्या प्रदेशात ............ या प्रकारची मृदा सापडते.
महाराष्ट्रात पहिला जलसिंचन आयोग केव्हा स्थापन करण्यात आला होता?
भारतातील पारंपारिक ग्रामीण समाजाचे कोणते वैशिष्ट आजही टिकून असलेले दिसते?
गॅट (GATT) करार कोणत्या वर्षी संपन्न झाला?
देशात आकारमानानुसार महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक आहे?
आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील महत्वाचे घटक ............ यांना मानले जाते.
शेती व्यवसायात मर्यादित साधन सामुग्रीची विभागणी करण्यासाठी ................ सिद्धांताचा उपयोग होतो.
कोणत्या घटनादुरुस्ती अन्वये भरतोय घटनेत मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश झाला?
शेतीच्या विकासातून प्रगती पावलेले शास्त्र कोणते?
कोणत्या गोष्टीशिवाय आधुनिकीकरण होऊ शकत नाही?
आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया ....... दिशेने असते.
आधुनिक समाजातील संबंध हे करार - आधारित असल्याने त्यापासून ...... जाणीव निर्माण होते.
............. या वस्तूंच्या बाबतीत शासनाने दुहेरी किंमतीचे धोरण बहुतांशी यशस्वीपणे राबविले.
कोणत्या वर्षीच्या अर्थविधेयकात चेलय्या समितीच्या शिफारशींचा विचार केला गेला?
संत्र्यांचा दोन झाडांमधील अंतर किमान ............... इतके असावे.
भारतात सिंचनासाठी प्लॅस्टिकचा वापर कधीपासून सुरु झाला?
भारतात खर्चावर आधारित कर प्रथम केव्हा लादला गेला?
खालीलपैकी कोणाच्या कार्याल्यास ' सजा' असे म्हणतात?
भूगर्भातील पाण्याची पातळी मोजण्यासाठी ....... हे उपकरण वापरतात.
सुरु ऊसाचा कालावधी किती महिने असतो?
'वॉशिंग्टन' ही कोणत्या फळपिकाची जात होय?
भारताच्या रोहिणी व  अॅपल या उपग्रहांच्या उड्डाण कार्यक्रमाचे सूत्रधार कोण होते?
मुंबई ग्रामपंचायत कायदा कोणत्या वर्षी संमत झाला?
कोतवालाची नेमणूक करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?
भारतात योजना आयोगाची स्थापना केव्हा झाली?
खालीलपैकी कोणते एक पीक महाराष्ट्रात सर्व हंगामामध्ये लागवडीसाठी घेता येते?
स्पेशल इकोनॉमिक झोन ही संकल्पना भारताने कोणत्या देशावरून उचलली आहे?
भारतातील आधुनिकीकरण... स्वरूपाचे मानता येईल.
'न्यू सिस्टीम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी' या ग्रंथाचे लेखक कोण?
भारतात सर्वात उंच टी. व्ही.टॉवर कोठे आहे?

 
भारता विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाची स्थापना केव्हा झाली?
'सर्व गुलाबांना काटे असतात' हे कशाचे उदाहरण आहे?
भारतातील जास्तीत जास्त लोक कोणत्या क्षेत्रात काम करतात?
हिरवे सोने कोणत्या पिकाला म्हणतात?
फळझाडांपैकी मानवाने ............... याची लागवड सर्व प्रथम केली.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतातील पहिली विकास बँक कोणती?
खालीलपैकी कोणत्या प्राण्याला महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी म्हणून ओळखले जाते?
वित्त आयोगाची स्थपना कोण करते?
भारताने  खालीलपैकी कोणत्या वर्षी ' रिसोर्स सॅट' हा उपग्रह अवकाशात धाडला?
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना स्वत: ते व्याजदार ठरविण्यात रिझर्व बँकेने केव्हापासून परवानगी दिली आहे?
पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने.............. ही पद्धत अंमलात आणावी.
.... या उपकरणाव्दारे अतिशय लहान प्रवाह सुद्धा मोजला जातो.
इंपिरीयल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण .............. या वर्षी झाले.
'आधुनिकता' ही संकल्पना कोणी मांडली?
दुसरी पंचवार्षिक योजना .... यांच्या प्रतिमानावर आधारित होती?
'जन्म प्रमाण ' म्हणजे विशिष्ट कालावधीत दर ... लोकसंख्येमागे जन्माला येणाऱ्या सजीव बालकांची संख्या होय?
शहरातील' प्रथम नागरिक' म्हणून कोणाला संबोधतात?
कोणत्या तेलबियांच्या उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक लागतो?
खालीलपैकी ' जिल्हा नियोजन व जिल्हा विकास मंडळाचे ' अध्यक्ष कोण असतात?
'चांदोली' अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान यामुळे शेती व्यवसायात झालेल्या परिवर्तनाचा सार्वाधिक लाभ कोणत्या वर्गाला मिळाला?
'वनश्री' हा किताब कोण देते?
'सेन्ट्रल शिप अँण्ड वूल रिसर्च इन्स्टिट्यूट' भारतात कोठे आहे?
खालीलपैकी उपराष्ट्रपतीस कोण शपथ देतात?
इतर कोणत्याही जनावरापेक्षा .. या जनावराचे दुध पचनास हलके असते.
भारतात 'राष्ट्रीय क्षयरोगसंस्था' कोठे आहे.
शेळीची ............ ही परदेशी जात सर्वाधिक दुध देते.
सध्या भारताची सर्वाधिक निर्यात कोणत्या देशाला होते?
जिल्हा पातळीवर कृषी नियोजन करण्याची एको युनिट योजना केव्हा सुरु करण्यात आली?
१९९३ साली न्यू बँक ऑफ इंडियाचे कोणत्या बँकेत विलीनीकरण झाले?
दीर्घ काळ घडून येणारी किंमत वाढ ..............या घटकास फायदेशीर ठरते.
वैज्ञानिक पद्धतीचा सर्वात पहिली अवस्था .... ही होय.
१९९१ ची जनगणना कोणत्या राज्यात होऊ शकली नाही?
विश्व हे नियमांनी एकत्रित असते हे...... प्रतिपादन होय.
खंड खाद्यकरण या ग्रंथाचे निर्माण खालील पैकी कोणी केले?
अंतराळात कृत्रिम उपग्रह सोडणारा जगातील पहिला देश कोणता?
भारतात किमान गरजा कार्यक्रमाअंतर्गत घरबांधणी कार्यक्रम ....... या वर्षी पासून सुरु आहे.
भारतात 'वन संशोधन संस्था' कोणत्या ठिकाणी आहे?
कॉलेज ऑफ अॅग्रीकल्चरल बँकिंग कुठे आहे?
युनोच्या पर्यावरण कार्यक्रमाची सुरुवात केव्हा झाली?
भारतात सध्या एकूण राष्ट्रीयीकृत बँका किती आहेत?
रिझर्व बँकेने भारतात 'हुंडी बाजार योजना' प्रथम केव्हा सुरु केली?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *