MPSC Sample Paper 25

MPSC Sample Paper 25

MPSC Online Sample Paper Test Paper 25 is given below. Candidates can solve this Question Paper for the Practice of MPSC 2016 Examination. We add the MPSC Paper Every Friday on GovExam.in. For All Practice Papers keep visiting us.

 

 

 

 

 1. Name: FARUKH KHAN, NAGPUR – Marks : 96
 2. Name: swati, nanded – Marks : 96
 3. Name: TVP, pune – Marks : 80
 4. Name: Abhay Nigudkar, – Marks : 72
 5. Name: nagesh, aurangabad – Marks : 66
 6. Name: sachinu, Udgir – Marks : 64
 7. Name: supriya, jakhangaon – Marks : 63
 8. Name: nagesh, aurangabad – Marks : 62
 9. Name: santosh zade, ganpur – Marks : 62
 10. Name: Raviparpelli, PARBHANI – Marks : 58
 11. Name: KOMAL, – Marks : 57
 12. Name: veena, – Marks : 57
 13. Name: , – Marks : 56
 14. Name: , – Marks : 54
 15. Name: Yuvraj pawar, kop – Marks : 54
 16. Name: , – Marks : 52
 17. Name: digambar, yavtmal – Marks : 52
 18. Name: walmik, kinhi – Marks : 52
 19. Name: , – Marks : 51
 20. Name: , – Marks : 50

Welcome to your MPSC Paper 26

Enter NameEnter CityEmailPhone Number
भारतात हरितक्रांतीची सुरुवात ......या साली झाली.
१९७४ मधील भूमिगत अनुस्फोट....... निरीक्षणाखाली घडवण्यात आला.
खडूफळा मोहिमेअंतर्गत ही एक बाब येत नाही.
योग्य पर्याय निवडून पुढील मालिका पूर्ण करा:

२०, ८०, १८०, ? ५००, ७२०
............... ही विज्ञानाच्या विकासातील महत्वाची प्राथमिक अवस्था आहे.
खालीलपैकी कोणता अक्षरसमूह इतरांसारखा नाही?

acquire, require, enquire, reuiem
सन २००२ ची जागतिक हॉकी स्पर्धा ..........ने जिंकली.
खालीलपैकी कोणते महराष्ट्रातील जमिनीची धूप होण्याचे प्रमुख कारण नाही?
तात्विक भौतिक शास्त्राचा पिता म्हणून खालील पैकी कोनला संबोधण्यात येते?
१ जानेवारी २००२ मध्ये लागू झालेल्या युरोपीय संघाच्या समान चलनाला काय नाव आहे?
" सार्वजनिक सत्यधर्म" हे पुस्तक केव्हा प्रकाशित झाले?
१९६६ च्या शिक्षण समितीने ...... य मुद्यावर भर दिला होता.
राम बाजाराला जात होता. वाटेत त्याला तेथे जाणारा मनुष्य त्याच्या सात बहिणीसह भेटला. प्रत्येक स्त्रीजवळ एकेक बाल होते. त्यात एकूण चार मुळे, टीम मुळी होत्या, तर स्त्री, पुरुष व मुळे मिळून किती लोक एकत्र बाजारात जात होते?
महाराष्ट्रात किती कृषी विद्यापीठे आहेत?

 
महारास्त्रातील कोणत्य जिल्ह्यात सर्वात अधिक साखर कारखाने आहेत?

 
कारणात्मक स्पष्टीकरणे .............. क्षेत्रात वापरली जातात.
खालीलपैकी कोणत्या संस्थेने ग्रामीण भागात शिक्षण प्रसाराचे कार्य सर्वात अधिक केले आहे?
सातारा येथे प्रतिसरकारची स्थापना ....... च्या काळात झाली.

 

 

 
प्रगत औद्योगिक समाजात खालील ठळक वैशिष्टय आढळते -
.................. ला मध्यरात्रीच्या सूर्याची भूमी म्हणतात.
घटनांच्या निरीक्षणातून ................ होते.
भांडवल उभारणीची गती मंद होती, कारण भारतीय लोक जास्तीत जास्त गुंतवणूक ..............मध्ये करतात.
संसदेने सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव समंत केला तर -
खालील प्रश्नात अक्षरांचे गत विशिष्ट क्रमाने दिलेले आहेत, तो कर्म ओक्ल्खून रिकाम्या जागी देलेल्या पर्यायापैकी कोणता गट येतो ते शोधा-

A C Z X P,  B D Y Y Q,  C E X  Z R, D F W A S, ................, FHUCU
केंद्र - राज्य वाद हे कोणत्या संस्थेकडून सोडविले जातात?
मिस वर्ल्ड स्पर्धेचे घोषवाक्य काय आहे?
"शिवाजी द हिंदू किंग इन इस्लामीक इंडिया" हे पुस्तक कोण लिहिले?
वातावरणातील बदलाची हालचाल कोणत्या स्तरावर घडते?
आधुनिकीकरण ही ........ दिशेने होणारी गतिमान असते.
क्ष हा पूर्वेच्या दिशेने चालू लागला. काही वेळाने तो उजवीकडे वळून चालू लागला. नंतर तो डावीकडे वळला आणि पुन्हा उजवीकडे वळून चालू लागला. तर तो शेवटी कोणत्या दिशेने चालला?
महसुली आणि विकास कार्ये विभक्त करण्यामागील हेतू खालील प्रमाणे आहे.-
जर RED चे रुपांतर WED असे केले तर DEW चे रुपांतर कसे होईल?
जगातील  सर्वात जास्त भूकंप प्रवण क्षेत्र ............. होय.
भारतासारख्या प्राचीन देशात प्रथमावस्थेत बऱ्याच वेळा उद्योग क्षेत्राला खालील घटकांकडून अडचणी जाणवतात-
देलेल्या संख्यासमूहाशी साम्य असलेल्या समूह पर्यायातून निवडा.

२१, ३१, ५१,
भारतातील स्थानिक स्वराज्याची संकल्पना .................तत्वावर आधारलेली असते.
महाराष्ट्राचे सध्याचे अर्थमंत्री कोण आहेत?
एखादे विधेयक हे अर्थ विधेयक की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार कोणाचा आहे?

 
मालिका पूर्ण करा.

३९, ७६, १११, ?
भारतीय संस्कृतीला ............. ह्यावर योग्य भर दिलेला नाही.
सन २००३ चा शांततेचा नोबेल पुरस्कार कोनला मिळाला?
खालीलपैकी कोणती एक जोडी योग्य प्रकारे जुळली आहे ते ओळखा-
भारतीय शहरी कुटुंब  अधिक तर ................... झाले आहे.
खलीलपैकी कोणता एक समुह महाराष्ट्रातील खरीप पिकांचा आहे?
जर CAQ हे ५०४० असे लिहिले व YAW हे ६००५५ असे लिहिले तर MOQ हे कसे लिहाल?
भारत आणि रशिया ह्यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेल्या स्व्नातील क्रुझ क्षेपणास्त्राचे नाव काय?
जर B A R O D A   B 1 R 4 D 1  असे लिहिले आणि   B H O P A L  हे  BH 4 P 1 L  तर  I N D O R E कसे लिहावे?
खालील मालिकेत समावेश होऊ शकत नसलेली संख्या ओळखा.

१८०, १५४, १३० ,१०८ ,८८ , ७८
भारतातील लोकसंख्येतील सर्वाधिक घनता असलेले राज्य ............ आहे.
कोकण रेल्वे मार्गावरील सर्वात लांब बोगदा कोठे आहे?
महाराष्ट्रात कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ कोठे आहे?
' कमला' या काव्याची रचना वीर सावकारांनी.............. येथे असताना केली?
.................. हा आधुनिकीकरण प्रक्रियेतील प्रभावी घटकआहे.
आपल्या देशातील सर्वात मोठे तारघर ...... इथे आहे.
श्री सुधाकरराव नाईक यांनी ' पत्रकार भवन ट्रस्ट' ही संस्था कोठे स्थापन केली?
सिंधू खोऱ्यातील घरे .............. बांधलेली असत.
श्रीलंका सरकार आणि तमिळ दहशतवादी ह्यांच्यातील वाटाघाटीमध्ये कोणता देश मध्यस्थी करतआहे?
जर abab = ११; czcz= २२ व dede = ३३, तर गळलेली जागा भरा-

abab + czcz = dede

काचा + fyfy = ?
सन २००३ ची राष्ट्रकुल देशांची शिखर परिषद कोठे आयोजित करण्यात आली?
लोकसभेतील प्रतिनिधित्वासाठी विविध राज्यांना मिळणाऱ्या जागांची वाटणी ही कोणत्या आधारवर केली जाते?
खालील मालिका पूर्ण करा:

(३,५,८, ९) - (५, १३, १५, १७) - ( १७, २९, ११, १८) - (       )
जिल्हा निधीतून पैसे काढणे आणि त्याचे वाटप करणे हे .............. यांचे कर्तव्य असते.
सन २००४ च्या आकडेवारीनुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्तीवरील परकीय कर्जाचा बोजा ................ आहे.
खालील पैकी विसंगत घटक ओळखा.

दूरदर्शन, चित्रपट, संगणक, वृत्त पत्र, आकाशवाणी
प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य संख्यालिहा-

९(१०६); ४ (६५); २(?) ६
जर CLOCK = ४४ व TIME= ४७ तर WATCH = ?
व्यक्तिगत पातळीवरील आधुनिकतेचा विचार केल्यास ............नाही
भारतीय सैन्यदलाचे सर्वोच्य प्रमुख कोण?
सार्स हा रोग ................ वर परिणाम करतो.
गटात न जुळणारा अक्षर गट कोणता?
खालीलपैकी कोणत्या शहरांच्या जोडीस जुळे शहर असे संबोधिले जाते?

 
जर A P T I T U D E = 1 5 6 4 6 7 2 3, तर 1 6 6 4 6 7 2 3  म्हणजे काय?
जर २१ = AB; ४३ = CD; ६५\ = EF; ८७ = GH आणि ACEF = ८ तर ADFH ची किमत किती?
एकासंकेतात BED = RED व CAT = SAT तर TIP कोणाएवजी येईल?
संयुक्त राष्ट्र संघाचे १९१ वे सदस्य  राष्ट्र कोणते?
खालील मालिकेत गाळलेल्या जागी कोणती संख्या जोशी येईल?

७०.५ ७०, ७२ , ६८.५, ७४.५, ६७, ७८ ................
संसदेने मंजूर केलेल्या 100 व्या संविधान दुरुस्ती विधेयकाने...................
भारतात मतदानाचा मर्यादित अधिकार ...... च्या कायद्याने प्रथमच देण्यात आला.
समाजाच्या आर्थिक घडामोडींवर मुख्यत: त्या समाजातील ............ मर्यादा पडतात.
शेजारच्या माणसाचा परिचय करून देताना एक स्त्री म्हणाली, ' त्यांची बायको माझ्या आईची एकुलती एक मुलगी आहे', स्त्रीचे त्या माणसाशी नाते काय?
दळणवळणाच्या साधनांमुळे खालीलपैकी कशाला मुख्यत: उत्तेजन मिळते?
............. हे विषय सार्वजनिक उपक्रमाच्या यादीतून इ.स. २००३ - इ.स. २००४ साली वगळण्यात आले आहेत.
ठक्कर बाप्पा यांनी आपले आयुष्य ...... वाहिले होते.

 
आंतरराष्ट्रीय हवामान तंत्राचा असा अंदाज आहे की वातावरणातील तापमानाची वाढ मुख्यत: वातावरणातील...................... मुळे होते.
रुरकेला लोहापोलाद कारखाना कोणत्या राज्यात आहे?
ख्रिस्ती मिशनऱ्यानी सुरु केलेल्या धर्मांतर प्रक्रीयेविरुध्द सर्व प्रथम आवाज कोणी उठविला?
खालीलपैकी कोणती संख्या इतर संख्यासारखी नाही?

७८, ११७, २३४,१५४
१९८६ मध्ये ........ कमिटीने पंचायत राज्याला घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस केली.
प्रत्येक गावातील जमीनधारकांच्या नोंदी कोण ठेवतो?
मुक्त आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या धोरणाचे  महाराष्ट्रातील प्रणेते कोण होते?
अत्यंत कमी तापमानात घडणाऱ्या घटनांचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला ................. ही संज्ञा आहे.
जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष आपला राजीनामा ..... यांना सादर करतो.
जीवशास्त्रानुसार नवजात अभर्काचे लिंग ठरले जाते -

 
खालीलपैकी कोणत्या राज्यात व्दिगृही कायदेमंडळ नाही?
महाराष्ट्रातील कोणत्या शहराने २००२ मध्ये आपल्या निर्मितीची ३०० वर्ष पूर्ण केली.
भारत सेवक समाजाचे संस्थापक कोण होते?
खालील श्रेणीत रिकाम्या जागी येणारी संख्या कोणती?

०, ........,८,६४,१२५
चंदन वृक्ष पुष्कळ प्रमाणात कुठे सापडतो?
१९२७ या वर्षी महाड येथे ' चवदार तळे' सत्याग्रह कोणी सुरु केला?

 
१९७० साली हिंदुस्थान ऑरगॅनिक केमिकल्स लिमिटेडच्या कार्याची सुरवात ............ येथे झाली.

Be sure to click Submit Quiz to see your results!2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *