Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

 1. Name: g krishna, degloor dist nanded – Marks : 100
 2. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 98
 3. Name: pravin phadtare, ghalwad kolhapur – Marks : 98
 4. Name: Salman pathan, mahisgoan {solapur(madha)} – Marks : 98
 5. Name: ?????? ?????, ????????? – Marks : 98
 6. Name: , – Marks : 96
 7. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 96
 8. Name: ptuka, mumbai – Marks : 96
 9. Name: sunil bhoj, mumbai – Marks : 96
 10. Name: Basanti gavit, Nandurbar – Marks : 95
 11. Name: Pramod P more, bhiwandi – Marks : 95
 12. Name: shinde indrajit, latur – Marks : 95
 13. Name: Milind, Navi Mumbai – Marks : 94
 14. Name: pritesh parab, Mumbai – Marks : 94
 15. Name: taraCHAND, – Marks : 94
 16. Name: ansh, parali v – Marks : 93
 17. Name: jayshri ramdas zyaskar, akola – Marks : 90
 18. Name: sonali, wai – Marks : 90
 19. Name: sonali bagul, pune – Marks : 90
 20. Name: , – Marks : 89

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name

Enter City

Email

Phone Number

खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
जर BUT = GOD तर TUB
साखरचे पोते तर गुळाची...........
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
Y,W,U,S,Q.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
KP,  IR, GT ?
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
शरीर – प्राण तसे.........
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
ZYX, WVU ...... QPO
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
जर BAT = 2120 तर TRY =?
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
AC, EG, LN, PR.....
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
JKLM .... O... QR
DW, CX, BY.......
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
रुंद – अरुंद तर लांब.......
S,P,M,J,G ?
पुस्तक – वाचन तर पेन
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
KP=11, LO=12,    HS=?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
CDE, FGH, IJK......
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
जसे साप – मुंगुस तसे-------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
Z, V, R, N ........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
डोळे व चष्मा ---------
CX, HS, EV, B...,A...?
भारत : रुपया तर जपान :
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
CX, DDX, EEX....
DEF, GFE, IJK.....
साप – मुंगुस तर उंदीर......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!33 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *