Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

 1. Name: g krishna, degloor dist nanded – Marks : 100
 2. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 98
 3. Name: pravin phadtare, ghalwad kolhapur – Marks : 98
 4. Name: Salman pathan, mahisgoan {solapur(madha)} – Marks : 98
 5. Name: ?????? ?????, ????????? – Marks : 98
 6. Name: , – Marks : 96
 7. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 96
 8. Name: ptuka, mumbai – Marks : 96
 9. Name: sunil bhoj, mumbai – Marks : 96
 10. Name: Basanti gavit, Nandurbar – Marks : 95
 11. Name: Pramod P more, bhiwandi – Marks : 95
 12. Name: shinde indrajit, latur – Marks : 95
 13. Name: Milind, Navi Mumbai – Marks : 94
 14. Name: pritesh parab, Mumbai – Marks : 94
 15. Name: taraCHAND, – Marks : 94
 16. Name: ansh, parali v – Marks : 93
 17. Name: yogesh patil, dhule – Marks : 91
 18. Name: jayshri ramdas zyaskar, akola – Marks : 90
 19. Name: sonali, wai – Marks : 90
 20. Name: sonali bagul, pune – Marks : 90

Welcome to your Police Bharti 21

Enter NameEnter CityEmailPhone Number
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
DW, CX, BY.......
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
ZYX, WVU ...... QPO
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
CX, DDX, EEX....
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
जर BUT = GOD तर TUB
Y,W,U,S,Q.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
DEF, GFE, IJK.....
पुस्तक – वाचन तर पेन
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
जसे साप – मुंगुस तसे-------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
Z, V, R, N ........
S,P,M,J,G ?
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
KP,  IR, GT ?
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
CX, HS, EV, B...,A...?
साखरचे पोते तर गुळाची...........
डोळे व चष्मा ---------
शरीर – प्राण तसे.........
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
JKLM .... O... QR
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
भारत : रुपया तर जपान :
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
KP=11, LO=12,    HS=?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रुंद – अरुंद तर लांब.......
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
CDE, FGH, IJK......
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
जर BAT = 2120 तर TRY =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
AC, EG, LN, PR.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
साप – मुंगुस तर उंदीर......
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................

Be sure to click Submit Quiz to see your results!35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *