Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

 1. Name: g krishna, degloor dist nanded – Marks : 100
 2. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 98
 3. Name: pravin phadtare, ghalwad kolhapur – Marks : 98
 4. Name: Salman pathan, mahisgoan {solapur(madha)} – Marks : 98
 5. Name: ?????? ?????, ????????? – Marks : 98
 6. Name: , – Marks : 96
 7. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 96
 8. Name: ptuka, mumbai – Marks : 96
 9. Name: sunil bhoj, mumbai – Marks : 96
 10. Name: Basanti gavit, Nandurbar – Marks : 95
 11. Name: Pramod P more, bhiwandi – Marks : 95
 12. Name: shinde indrajit, latur – Marks : 95
 13. Name: Milind, Navi Mumbai – Marks : 94
 14. Name: pritesh parab, Mumbai – Marks : 94
 15. Name: taraCHAND, – Marks : 94
 16. Name: ansh, parali v – Marks : 93
 17. Name: jayshri ramdas zyaskar, akola – Marks : 90
 18. Name: sonali, wai – Marks : 90
 19. Name: sonali bagul, pune – Marks : 90
 20. Name: , – Marks : 89

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name

Enter City

Email

Phone Number

खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
डोळे व चष्मा ---------
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
जसे साप – मुंगुस तसे-------
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
AC, EG, LN, PR.....
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
साखरचे पोते तर गुळाची...........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
साप – मुंगुस तर उंदीर......
DEF, GFE, IJK.....
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
जर BUT = GOD तर TUB
KP=11, LO=12,    HS=?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
रुंद – अरुंद तर लांब.......
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
CX, DDX, EEX....
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
Z, V, R, N ........
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
CDE, FGH, IJK......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
भारत : रुपया तर जपान :
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
Y,W,U,S,Q.....
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
KP,  IR, GT ?
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
DW, CX, BY.......
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
ZYX, WVU ...... QPO
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
JKLM .... O... QR
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जर BAT = 2120 तर TRY =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
पुस्तक – वाचन तर पेन
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
शरीर – प्राण तसे.........
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
S,P,M,J,G ?
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
CX, HS, EV, B...,A...?
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा

Be sure to click Submit Quiz to see your results!31 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *