Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

 1. Name: g krishna, degloor dist nanded – Marks : 100
 2. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 98
 3. Name: pravin phadtare, ghalwad kolhapur – Marks : 98
 4. Name: Salman pathan, mahisgoan {solapur(madha)} – Marks : 98
 5. Name: ?????? ?????, ????????? – Marks : 98
 6. Name: , – Marks : 96
 7. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 96
 8. Name: ptuka, mumbai – Marks : 96
 9. Name: sunil bhoj, mumbai – Marks : 96
 10. Name: Basanti gavit, Nandurbar – Marks : 95
 11. Name: Pramod P more, bhiwandi – Marks : 95
 12. Name: shinde indrajit, latur – Marks : 95
 13. Name: Milind, Navi Mumbai – Marks : 94
 14. Name: pritesh parab, Mumbai – Marks : 94
 15. Name: taraCHAND, – Marks : 94
 16. Name: ansh, parali v – Marks : 93
 17. Name: yogesh patil, dhule – Marks : 91
 18. Name: jayshri ramdas zyaskar, akola – Marks : 90
 19. Name: sonali, wai – Marks : 90
 20. Name: sonali bagul, pune – Marks : 90

Welcome to your Police Bharti 21

Enter NameEnter CityEmailPhone Number
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
Z, V, R, N ........
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
KP,  IR, GT ?
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
Y,W,U,S,Q.....
जर BAT = 2120 तर TRY =?
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
DW, CX, BY.......
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
पुस्तक – वाचन तर पेन
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
शरीर – प्राण तसे.........
CX, HS, EV, B...,A...?
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
CX, DDX, EEX....
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
डोळे व चष्मा ---------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
CDE, FGH, IJK......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
KP=11, LO=12,    HS=?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रुंद – अरुंद तर लांब.......
DEF, GFE, IJK.....
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ZYX, WVU ...... QPO
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
S,P,M,J,G ?
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
जसे साप – मुंगुस तसे-------
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
AC, EG, LN, PR.....
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
जर BUT = GOD तर TUB
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
भारत : रुपया तर जपान :
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
JKLM .... O... QR
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
साखरचे पोते तर गुळाची...........
साप – मुंगुस तर उंदीर......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *