Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

 1. Name: g krishna, degloor dist nanded – Marks : 100
 2. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 98
 3. Name: pravin phadtare, ghalwad kolhapur – Marks : 98
 4. Name: Salman pathan, mahisgoan {solapur(madha)} – Marks : 98
 5. Name: ?????? ?????, ????????? – Marks : 98
 6. Name: , – Marks : 96
 7. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 96
 8. Name: ptuka, mumbai – Marks : 96
 9. Name: sunil bhoj, mumbai – Marks : 96
 10. Name: Basanti gavit, Nandurbar – Marks : 95
 11. Name: Pramod P more, bhiwandi – Marks : 95
 12. Name: shinde indrajit, latur – Marks : 95
 13. Name: Milind, Navi Mumbai – Marks : 94
 14. Name: pritesh parab, Mumbai – Marks : 94
 15. Name: taraCHAND, – Marks : 94
 16. Name: ansh, parali v – Marks : 93
 17. Name: yogesh patil, dhule – Marks : 91
 18. Name: jayshri ramdas zyaskar, akola – Marks : 90
 19. Name: sonali, wai – Marks : 90
 20. Name: sonali bagul, pune – Marks : 90

Welcome to your Police Bharti 21

Enter NameEnter CityEmailPhone Number
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
पुस्तक – वाचन तर पेन
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
साखरचे पोते तर गुळाची...........
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
KP,  IR, GT ?
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
डोळे व चष्मा ---------
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
Z, V, R, N ........
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ZYX, WVU ...... QPO
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जर BUT = GOD तर TUB
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
KP=11, LO=12,    HS=?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
CDE, FGH, IJK......
रुंद – अरुंद तर लांब.......
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
DW, CX, BY.......
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
JKLM .... O... QR
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
Y,W,U,S,Q.....
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
DEF, GFE, IJK.....
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
शरीर – प्राण तसे.........
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
साप – मुंगुस तर उंदीर......
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
जसे साप – मुंगुस तसे-------
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
AC, EG, LN, PR.....
भारत : रुपया तर जपान :
S,P,M,J,G ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
CX, HS, EV, B...,A...?
CX, DDX, EEX....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
जर BAT = 2120 तर TRY =?
जर चिमणी – घरटे तर ससा –

Be sure to click Submit Quiz to see your results!35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *