Police Bharti 2016 Sample Paper 18

Police Bharti 2016 Sample Paper 18

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 30 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 8

Enter Name Enter City Email Phone Number
महाराष्ट्रातील भूगर्भातील जलविद्युत  प्रकल्प म्हणून...... प्रकल्प ओळखला जातो.
तोट्याची गाळप क्षमता, आजारी कारखाने, इत्यादी समस्यांना तोंड देणारा उद्योग .....

 
पश्चिम महाराष्ट्रातील बॉक्साईटचे साठेद असलेला जिल्हा.........
पहिला सहकारी साखर कारखाना....... यांनी सुरु केला.
महराष्ट्रात सरासरी स्त्री – पुरुष प्रमाण........ आहे.
कृषीतंत्रात प्रगती करूनही महराष्ट्रात कायम............ टक्के अन्नधान्याची तुट असते.
इ.स. १९९१मध्ये सागरात तेलसाठे सापडले तो महाराष्ट्राचा जिल्हा...............आहे.
‘ उद्योग निश्चित’ योजनेखाली फळफळावळाचा विकास या कार्यक्रमास महाराष्ट्र शासनाने केव्हा सुरुवात केली
भारताच्या एकूण गहूक्षेत्रापैकी महाराष्ट्रात लागवडीखाली असलेले क्षेत्र........
भाताची लागवड होऊ शकत नाही अशी मृदा......
महराष्ट्रात आर्कीयन, विंध्य, व कडाप्पा प्रकारच्या अतिप्राचीन खडकाचे विदारण होउन..... मृदेची निर्मिती झाली आहे.
पूर्व विदर्भात अतिप्राचीन अशा ग्रॅनाईट व नीस खडकावर विदारण क्रिया घडून....... ची निर्मिती झाली.
‘केसरीचे त्रिमूर्ती’ म्हणजे लो. बं. गं. टिळक, आगरकर, आणि...............
........... कृषी विद्यापीठात रंगीत कापसावर संशोधन सुरु आहे.
मृदेची मोठ्या प्रमाणावरील धूप महाराष्ट्राच्या..... या भागात होते.
मुंबईतील कापड गिरण्याचे विकेंद्रीकरण ...... झाले
बाळशास्त्र जांभेकरांच्या समाजसुधारणा चळवळीतील  सहकारी ...... यांनी इ.स. १८४१ मध्ये ‘ प्रभाकर’ नावाचे वृत्तपत्र सुरु  केले.
खिडकी, वरणगाव, ओझर, भद्रावती, वाडी, जवाहरनगर, देहू, रोड येथे....... ची निर्मिती होते.
मुंबई, ठाणे, रायगड, व पुणे येथे केंद्रित झालेला व्यवसाय.....
टॅनिन निर्मितीचा कारखाना कोल्हापूर जिल्ह्यात ...... येथे आहे.
पूर्व विदर्भात न आढळणारी आदिवासी जमात...............ही आहे.
महाराष्ट्र पठाराचे स्वरूप विदीर्ण असण्याचे कारण .........
पूर्व विदर्भात भाताच्या लागवडीचे क्षेत्र कमी आहे कारण......
वस्त्रोद्योग हा........ या शहराचा सर्वात जुना उद्योग आहे.
बांबू व शाल्मली वृक्षाच्या लाकडापासून .............तयार करतात.
पंढरपूर मधून ...... नदी वाहते.
राज्यातील उद्योगीक उत्पादनापैकी वस्त्रोद्योगाचा  वाटा....... टक्के आहे.
औष्णिक विद्युतनिर्मिती महाराष्ट्रांत प्रामुख्याने.......... या खनिजापासून करतात.
महाराष्ट्रातील यंत्रमागाचे शहर म्हणून ...............हे शहर ओळखले जाते.
पवन उर्जा केंद्र असलेले कोकणातील ठिकाण...........
................. हे कोकणातील नद्याचे वैशिष्टय आहे.
............... येथील बहुचर्चित वीजनिर्मिती प्रकल्प खाजगी क्षेत्रात आहे.
आपला प्रदेशातील अभ्यास डॉ. आंबेडकर यांनी ............ ह्या दुदार संस्थानिकाच्या आर्थिक सहाय्याने पूर्ण केला.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नदी प्रणाली......
महाराष्ट्रातील पूर्व व दक्षिणेकडील दूर अंतरावरील प्रदेशात खनिजसाठे असण्याचे कारण.........
राज्यात चुनखडीचे सर्वात जास्त साठे असलेला जिल्हा.............
सर्वात जास्त लघुकेंद्रे असलेला महाराष्ट्रातील जिल्हा........
महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त क्षमता असलेले औष्णिक विद्युत केंद्र................
कोकणातील नद्या अतिशय वेगाने वाहत असल्यामुळे तेथे........
महाराष्ट्रात लाकूड कापण्याच्या गिरण्यांची संख्या...... इतकी आहे.
इ.स. १९३१ मध्ये हिवजी शिक्षण संस्थेची अमरावती येहे स्थापना करून ‘ भूतकाळ विसरा. तलवार विसरा, जातीभेद पुरा, आणि सेवाभाब धरा’ असा संदेश देणारे..... होत.
‘मराठा तितुका मेळवावा’, ‘ महाराष्ट्र धर्म वाढवावा’ हा संदेश आपल्या लेखनातून देणारे थोर संत......
महाराष्ट्राची नागरी लोकसंख्या....................आहे.
बंडखोर ज्योतिबा फुलेंच्या विचारांना अधिक धार आणण्यास प्रेरणा देणारा अमेरिकन लेखक.... होय.
ग्रामीण लोकसंख्या कमी असलेला महाराष्ट्रातील जिल्हा........
भंडारा जिल्ह्यात भंडारा, तुमसर, व तिरोडा येथे ..... आहेत.
भुसावळ जवळ........ येथे औष्णिक विद्युत केंद्र आहे.
खाजण वनस्पतीपासून..... मिळते.
आपल्या असंख्य अनुयायांच्या समवेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार..... येथे केला.
कोकण कृषी विद्यापीठाव्दारे संशोधित बिनकोयीच्या  आंब्यास...... म्हणतात.
महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची सरासरी घनता.....आहे.
महाराष्ट्रातील कापड गिरण्यांची संख्या ....... इतकी आहे.
नाले अडवून तयर केलेल्या छोट्या छोट्या तलावांना........ म्हणतात.
महाराष्ट्रात नद्यावर धरणे बांधणे आवश्क आहे कारण.......
हिमरू हली, पैठणी, व साड्यांसाठी प्रसिध्द ठिकाण......
महराष्ट्रातील अभयारण्याची संख्या .....................इतकी आहे.
महराष्ट्रात साक्षरतेची टक्केवारी ...... आहे.
सागवानी लाकडाच्या मोठा बाजार असणारे अमरावती जिल्ह्यातील गाव............
प्रदेशाच्या ....... मुळे मृदेची धूप कमी होते.
राज्यात सर्वात जास्त वीज निर्मितीचा..... या प्रकाराने केली जाते.
१९८९ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात आढळलेले  खनिज साठे......
लोकसंख्येची सर्वांत कमी घनता असणारा जिल्हा........ आहे.
महराष्ट्रात बालमृत्यूचे प्रमाण दरहजारी......... आहे.
जायकवाडी कालव्यामुळे....... मधील ३ लाख ६० हजार हेक्टर्स क्षेत्र भिजेल.
मुंबई शहर व उपनगरात राहणाऱ्या लोकसंख्येचे एकूण प्रमाण........आहे.
खाजण वनातील झाडांना ..............म्हणतात.
छत्रपती शाहू महाराजांनी दि. २५ जून १९१८ रोजी काढलेल्या एका हुकुमाव्दारे.... पारंपारिक पद्धत बंद केली.
महाराष्ट्रातील खनिज संपत्तीचे प्रमुख  क्षेत्र ......
दक्षिण कोकणात जांभा खडकात सापडणारे खनिज साठे..................
महराष्ट्राच सुरु होउन महाराष्ट्रातच संपणारा राष्ट्रीय महामार्ग........ असा आहे.
रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी.... देणे या प्रमुख उद्देशाने केली.
मृदेची धूप थांबवण्यासाठी करण्याचे उपाय .......
महाराष्ट्रांत कोळशाच्या एकूण खाणी .................आहेत.
महाराष्ट्रात भातपिकाखालील लागवडीचे क्षेत्र कमी आहे कारण.....
नियोजन अणुविद्युत केंद्र नागपूर जिल्ह्यात......... येथे असेल.
महाराष्ट्रातील कोरड्या हवामानात....... वनस्पती आढळते.
विदर्भाच्या पूर्व भागातील वनांच्या प्रदेशाला......... म्हणतात.
वीज निर्मिती केंद्रांना विरोध होण्याचे कारण.................
सामाजिक वनीकरणाच्या कार्यक्रमास राज्यात सुरुवात...... साली झाली.
महाराष्ट्रातील कायनाईटचे साठे असलेल्या जिल्हा........
महाराष्ट्रातील सुती वस्त्र उद्योगातील कामगारांची संख्या सुमारे........
महाराष्ट्रातून वाहत जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील..... नदीच्या मुखाशी आंध्र प्रदेशात त्रिभुज प्रदेश निर्मिती झाली आहे
सातपुडा पर्वत रांग महाराष्ट्राच्या उत्तर भागातील...... जिल्ह्यातून जात नाही.
महाराष्ट्रातील साक्षरतेचे प्रमाण १९९१ पर्यंत...... होते.
वणीची ......... प्रसिध्द आहेत.
मावळ भागात उत्पादित होणाऱ्या भाताचा प्रकार.........
महाराष्ट्रात रब्बी पिकांचे सर्वात कमी क्षेत्र..... जिल्ह्यात आहे.
तिन्ही गोलमेज परिषदमध्ये भाग घेतलेल्या व्यक्ती कोण होता?
महाराष्ट्रात भातशेतीखाली सर्वात जास्त क्षेत्र असलेला प्रदेश........
महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती व जमातींची मिळून एकूण लोकसंख्येची एकूण प्रमाण...... आहे.
हरितक्रांती होऊनही महाराष्ट्रात अन्नधान्याची तुट असण्याचे कारण ......
केळ्यांची पावडर बनविण्याचा कारखाना....... येथे आहे.
अष्टविनायकापैकी नसलेले गणपतीचे ठिकाण ................हे आहे.

 
देशाच्या एकूण ऊस उत्पादक राज्यात महराष्ट्राचा क्रमांक ..... आहे.
मुस्लिम समजामध्ये समाज सुधारणा चळवळीचा प्रवेश..... ह्यांच्या ‘ मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’ ने झाला
दक्षिण कोकणात जांभा खडकात सापडणारे खनिज साठे..................
इतर कुठल्याही  पिकाच्या लागवडी पेक्षा स्थिर लागवड क्षेत्र असलेले पीक........ होय.
महाराष्ट्रात भातशेतीखाली सर्वात जास्त क्षेत्र असलेला प्रदेश........
वैतरणा व उल्हास नद्यांचा मुखाजवळ त्यांचा प्रवाह किनाऱ्याला समांतर आहे कारण......
बांधकामाच्या सुबक, दर्जेदार, व टिकाऊ कामासाठी प्रसिध्द असलेला महाराष्ट्रातील खडक............आहे.

Be sure to click Submit Quiz to see your results!6 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *