Police Bharti Sample Paper 7

Police Bharti Sample Paper 7

Police Bharti Sample Paper For Practice is given below, This is 50 Marks Paper & timing is 50 Mins :

 

 Following are the Names of High SCORING TOP 20 USERS :
connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 6 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Police Bharti Sample Paper 7

Enter Name Enter City Email Phone Number
Choose the correct spelling.
देवदेवळांचा जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्ह्याला संबोधतात ?
९५ वे २०१५ चे अखिल भारतीय नाट्य संमेलन कुठे झाले ?
खालीलपैकी सत्य विधान कोणते ?
सध्या कोणत्या राज्य मंत्र्याकडे जलसंपदा व जलसंधारण विभाग आहे ?
..............हा जायकवाडी बहुउद्देशीय प्रकल्पावरील जलाशय आहे.
खालील शब्दांचे पर्यायी शब्द ओळखा:- अर्णव
8820 या संख्येस कोणत्या संख्येने भागले असता येणारा भागाकार पुर्ण वर्ग असेल. ?
सरसरी काढा : १.६ , १.२ , ३.२
yxw, xwy आणि wyx यातील अक्षरांचे क्रमांक अक्षरमालेच्या उजवीकडून घेतल्यास तयार होणाऱ्या तीन संख्यांच्या बेरजेचे अवयव खालीलपैकी कोणते. ?
१ एप्रिल २०१५ पासून __________ जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला.
महाराष्ट्र सरकारने २६ जानेवारी ,२०१५ रोजी ______________ हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे.
महाराष्ट्रात मिठागरांचा जिल्हा कोणता ?
माझा खाऊ मला दया. या वाक्यातील जोड शब्दाच्या विभक्तीचा अर्थ खालीलपैकी कोणता. ?
१९९१ सालचा पहिला जनस्थान पुरस्कार ______________ यांना देण्यात आला.
नेवासा हे ठिकाण ........या नदीच्या काठी वसलेले आहे.?
माळढोक अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
गोपाळने 2250 रु. चे कर्ज 5 हप्त्यात फेडले, प्रत्येक हप्ता मागील हप्त्यापेक्षा 75 रु. ने जास्त होता, तर 3 रा हप्ता किती रुपयांचा होता. ?
व्दैभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना कधी झाली होती ?
कला क्षेत्रातील असामान्य कार्याबद्दल ___________________ हा पुरस्कार दिला जातो.
4 अंश x 8 अंश = किती. ?
सध्या २०१५ मध्ये भारताचे सरक्षण मंत्री कोण आहेत ?
संसदेने राज्यसुचीतील विषयावर केलेल्या कायध्यांचा अंमल ........ असतो.
२०११-१२ चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कोणाला मिळाला ?
उ किंवा ऊ पुढे विजातीय स्वरु झाल्यास उ किंवा ऊ बद्दल व वर्ण होतो तो शब्द कोणता ?
नवीन अक्षर मालेतील M पासून समान अंतरावर असलेली अक्षरे कोणती. ?
भारतातील सर्वात मोठे प्राणी संग्रहालय कोठे आहे ?
सध्या महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक कोण आहेत ?
.......यांना आधुनिक भारताचे जनक म्हणतात.
( 63 x 3/4 ) / ( 12 x 3/4 ) = ?
मयुरेश्वर अष्टविनायकाचे मंदिर कुठे आहे ?
विनोभा भावे यांचे जन्म गाव कोणते?
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना मरणोत्तर प्रसिध्द झालेला ग्रंथ कोणता ?
महात्मा गांधीनी केलेला सत्याग्रहाचा पहिला प्रयोग कोणता?
महाराष्ट्रात केळी साठी प्रसिद्ध गाव कोणते ?
खालीलपैकी कोणत्या राज्यात सर्वात लहान समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. ?
राज्य उत्पादन शुल्क खाते सध्या कोणत्या मंत्र्या कडे आहे ?
900 रुपये किंमत असलेल्या साडीची किंमत शेकडा 20 ने वाढवून छापील किंमत लावली. छापील किमतीवर शेकडा 15 प्रमाणे सुट दिल्यास ग्राहकांना ती साडी किती रुपयांना मिळेल. ?
तिल्लारी जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात येतो ?
मुंबई विद्यापीठ ची स्थापना कधी झाली ?
पंकजा मुंडे यांचाकडे खालील पैकी कोणते मंत्री मंडळ आहे ?
तोंडपाठ या शब्दाचा समास ओळखा.
………..Ganga is sacred river
त्याला म्हणे कुष्ठरोग झाला. या वाक्यातील जाड शब्दाची जात ओळखा.
बारभाईंचे कारस्थान कोणा विरुद्ध होते ?
महाराष्ट्रात १९०४ साली ....... येथे अभिनव भारत संघटनेची स्थापना झाली.
पिकांच्या वाढीसाठी उपयुक्त खत कोणते ?
महाराष्ट्र राज्याचे क्षेत्रफळ किती ?
शुरविरांचा जिल्हा कोणता ?
आंबा घाट - ____________

Be sure to click Submit Quiz to see your results!16 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *