Zilla Parishad Bharti Sample paper

Following are the Names of High SCORING TOP 20 USERS :

 1. Name: bhava natawad – Marks : 50
 2. Name: Himmat – Marks : 50
 3. Name: rahul kore – Marks : 50
 4. Name: Rahulkore – Marks : 50
 5. Name: RAUT UTTRESHWAR – Marks : 50
 6. Name: rekha bhaurao ade – Marks : 50
 7. Name: Ritesh Rajput – Marks : 50
 8. Name: ROHIDAS S PAWARA – Marks : 50
 9. Name: vinod rohidas patil – Marks : 50
 10. Name: viraj patil – Marks : 50
 11. Name: a shrikant sudam jadhav – Marks : 49
 12. Name: atmaram ghatkar – Marks : 49
 13. Name: DATTA JANGLIBABA KAMBLE – Marks : 49
 14. Name: jagannath – Marks : 49
 15. Name: Kaluram gunjal – Marks : 49
 16. Name: kanesh – Marks : 49
 17. Name: krushna shinde – Marks : 49
 18. Name: Kunal ingole – Marks : 49
 19. Name: maddi mahadev – Marks : 49
 20. Name: Patil s y – Marks : 49

Welcome to your ZP Lipik Paper 1

Enter Name

Enter City

Email

Phone Number

ग्राम पंचायतीचे अस्तित्व राज्यघटनेच्या कोणत्या तत्वानुसार आहे ?
Use the correct conjunction in the following sentence. She was late ………….. She missed her bus.
सचखंड एक्स्प्रेस कोणत्या दोन नगरांना जोडते
स्वराज्य पार्टीचे स्थापना कोण केली?
जर + म्हणजे - , - म्हणजे x , x म्हणजे / आणि / म्हणजे + तर ६ x ३ + ४ - ५ / १० = ?
एका 18 सेमी लांबी व 8 सेमी रुंदी असलेल्या आयाताची लांबी 2/3 पट केली व रुंदी 3/2 पट केली, तर त्यच्या क्षेत्रफळावर कोणता परिणाम होईल
दगडबिगड ' हा कोणत्या प्रकारचा साधित शब्द आहे?
145796 + 237985 + 340213 + 356 = ?
संविधान (77 वी घटना दुरुस्ती) ऑक्टोंबर 1995 ………… च्या संदर्भात आहे.
निम्नलिखित पैकी कोणता OPERATING SOFTWARE नाही.
12. 2 , 5 आणि 9 ने भाग जाणारी खालीलपैकी कोणती संख्या आहे.
A writing which cannot be read.
जर x+y = १७ व x y = ७२ तर x २ + y २ = ?
अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा. - वाहने सावकाश चालवा
घटना समिती कोणत्या कायद्यानुसार सार्वभौम बनली ?
दोन कलम व ३ पेन्सिलची किमत ५ कलमाचे बरोबर आहे. जर एक पेन्सिलची किमत १० रु. आहे , तर ९ कलमांची किमत किती?
Fill in the blanks with the articles. Laxman is ………. honest man.
Choose the correct Antonyms. Deny -
जर पाच वस्तूंचा खरेदीच्या किमतीला चार वस्तू विकल्या तर नफा किती टक्के मिळेल?
पांधन रस्ता मुक्ती अभियान सर्वप्रथम कोणत्या जिल्ह्यात सुरु झाला.
सुर्याची ऊर्जा निर्मिती कशामुळे होते ?
1 ते 100 पर्यंतच्या संख्यामध्ये असणाऱ्या एकूण मुळ संख्या किती. ?
Choose the word for the following statements : One who is present every where.
उन्मेषने 4880.80 रुपये किंमतीच्या 16 खुर्च्या खरेदी केल्या, तर एका खुर्चीची किंमत किती असेल ?
What kind of adverb is used in the following sentence
राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार संपत्तीचा अध्यिाकार वगळण्यात आला ?
राज्यसभेवर नामनियुक्त सभासदांची संख्या किती ?
खंडवहनाचा सिध्दांत …………... या शास्त्रज्ञाने मांडला.
भुंकपप्रवण भागात बांधलेली घरे अशा प्रकारचे धक्के (हादरे) सहन करु शकणारी असावी.
सरिता काय आहे?
महात्मा गांधीनी 'सत्याग्रह' शब्दाचा प्रयोग पहिला वेळीस कुठे केले?
सामिसे चांगले झाले आहेत' या वाक्याचे उदगारार्थी रूप कसे होईल
तीन क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज y आहे, तर त्यातील सर्वात मोठया विषम संख्येच्या पुढील सम संख्या लिहा.
पुढीलपैकी मुळ संख्याची बेरीज किती येईल. 47, 57, 67, 77, 87, 89, 97
5 x 7/10 - 2 x 3/5 = ?
निम्नलिखित पैकी OUTPUT DEVICE कोणते आहे. 1. KEY BOARD 2. CARD READER 3. PRINTER 4.MONITOR योग्य पर्याय निवडा
( 63 x 3/4 ) / ( 12 x 3/4 ) = ?
समाजात वावरणारे असले 'साप ' ठेचून काढले पाहिजेत' या वाक्यात 'साप' चा अर्थ सर्प नसून तर दुष्ट माणसे असे आहे, तर उपरोक्त वाक्यातून प्रकट होणार्या अर्थला:
एक वर्तुळाच्या वर्तुळ केंद्रातून जाणाऱ्या जीवेची लांबी 17 सेमी आहे, तर त्या वर्तुळाची त्रिज्या किती सेमी.
जर x २ < y २ , y २ > z २ तर खालील पिके कोणता विधान सत्य आहे?
एक परीक्षेत ३६ % विद्यार्थी गणितात व २६ % विद्यार्थी इंग्रजीत नापास झाले. १०% विद्यार्थी दोन्ही विषयांत नापास झाले तर किती % विद्यार्थी पास झाले?
C : I :: E : ?
खालीलपैकी चुकीची मांडणी कोणती.
राज्यात E-Office प्रकल्प अमलात आणणारा सर्व प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय कोणते आहे?
मधु पुस्तक वाचतो' प्रयोग ओळखा.
सोडवा. 9999 - 999 - 99 - 99 = ?
एक वस्तू १,९९५ रु. विकली तर ५% तोटा होतो. ५% नफा होण्यासाठी ती वस्तू किती रुपयांस विकावी?
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची पहिली महिला अध्यक्ष कोण होत्या?
Use the correct preposition in the following sentence. The sun was soon going to set …………. the horizon
गटात न बसणारा घटक ओळखा.

Be sure to click Submit Quiz to see your results!21 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *