Krushi Sevak Practice Paper 6

Krushi Sevak Practice Paper 6

Krushi Sevak Practice Paper 6 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी कृषीसेवक सराव पेपर 6 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 6

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 6

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Krushi Sevak Practice Paper 5

Krushi Sevak Practice Paper 5

Krushi Sevak Practice Paper 5 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी कृषीसेवक सराव पेपर 5 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 5

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 5

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Krushi Sevak Practice Paper 4

Krushi Sevak Practice Paper 4

Krushi Sevak Practice Paper 4 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी कृषीसेवक सराव पेपर 4 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 4

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 4

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Krushi Sevak Practice Paper 3

Krushi Sevak Practice Paper 3

Krushi Sevak Practice Paper 3 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी कृषीसेवक सराव पेपर 3 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 3

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 3

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Krushi Sevak Practice Paper 2

Krushi Sevak Practice Paper 2

Krushi Sevak Practice Paper 2 is given below For the Practice of coming examination of krushi Sevak Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी कृषीसेवक सराव पेपर 2 चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 2

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

कृषीसेवक प्रॅक्टिस पेपर - 2

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

1 2 3 4 5