MPSC Sample Paper 4

MPSC Sample Paper 4

या स्पर्धेच्या प्रथम 5 विजेत्यांना नवीन वर्षा निमित्य T-Shirts प्रोत्सःनार्थ बक्षीस राहील !!

खालील ५ विजेत्यांची नावे

Congratulations Winners!! We will call all winners on or after 6th Jan 2016.. Thanks,,,!!
Winners2016

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 15 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

  fetch_assoc()) {
  echo “

 1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
 2. “;
  }
  ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 4

Enter Name Enter City Email Phone Number
महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांची संख्या........
महाराष्ट्रात सर्वाधिक जंगलक्षेत्र  कोणत्या जिह्यात आढळते?
महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती?
खालीलपैकी  महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्हात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे?
विठोबा / पांडुरंगाचे मंदिर कोणत्या ठिकाणी आहे?
महाराष्ट्रातील कोणत्या नदीला ' दक्षिण भारताची गंगा / वृद्धगंगा म्हणतात?
महाराष्ट्रात ज्योतिर्लिंग स्थाने किती आहेत?
अकोला शहर कोणत्या नदीकाठी वसले आहे?
महाराष्ट्रात 'अजिंठा - एलोरा लेणी ' कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
कोकण रेल्वे मार्गावरील सर्वात लांब बोगदा कोठे आहे?
मराठवाडयातील जिल्ह्यांची संख्या ........
खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगेत 'चिखलदरा' हे थंड हवेचे ठिकाण आहे?
बल्लापूर ..... साठी प्रसिध्द आहे.
कोरकू ही अनुसूचित जमात ...... मध्ये रहाते.
नेवासा हे ठिकाण कोणत्या नदीकाठी वसलेले आहे?

 
' मराठवाड्याची राजधानी' म्हणून कोणत्या जिल्हास ओळखले जाते?
सर्वाधिक साखर कारखाने कोणत्या जिल्हात आहेत?
अहमदनगर जिल्ह्यातील थंड हवेचे ठिकाण.......
महाराष्ट्रात  सिंहस्थ कुंभमेळा कोणत्या ठिकाणी भरतो ?
चादरी उत्पादनासाठी प्रसिध्द असलेले स्थान.......
'ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा' म्हुणुन कोणत्या जिल्ह्यास ओळखले जाते?
कृष्णा - वारणा या नदीचे संगमस्थान .........
कृष्णा नदीचा उगम....... या ठिकाणी होतो.
घारापुरी लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
विदर्भातील जिल्ह्यांची संख्या.......
महाराष्ट्राला ............ कि. मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण कोणते?
महारष्ट्रातील पर्यायाने भारतातील सर्वोत्कृष्ट नैसर्गिक बंदर कोणते आहे?
नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान कोठे आहे?
खालीलपैकी कोणता विभाग ' संत्राविभाग ' म्हणून ओळखला जातो?
प्रसिध्द सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचे राळेगण सिद्धी हे गाव कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
दहिसर नदीकाठी वसलेले राष्ट्रीय उदयान........
केळी उत्पादनासाठी प्रसिध्द असलेला जिल्हा ........
'नर्नाला' किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
सर्वांत अधिक ऊस पिकविणारा जिल्हा.......
राज्यात ....... जिल्ह्यात चुनखडीच्या खाणी मोठया प्रमाणावर आढळतात.
महाराष्ट्रातील आकारमानाने सर्वांत मोठा जिल्हा कोणता ?
कांदयाचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा जिल्हा .........
महाराष्ट्रातील ' तलावांचा' जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्ह्याची ओळख आहे?
'माथेरान' हे थंड हवेचे ठिकाण खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
पानझडी वृक्षांची वने कोणत्या विभागात आढळतात?
महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पावसाचे ठिकाण ...........
मोगल बादशहा औरंगजेब याची कबर औरंगाबाद जिल्ह्यात ...... या ठिकाणी आहे.
गोदावरी नदीचे उगमस्थान .........
हळदी उत्पादनात अग्रेसर असल्लेला हिळ कोणता?
महाकवी कालिदासाचे स्मारक नागपूर जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी आहे?
खालीलपैकी कोणते शहर गोदावरी नदीकाठी वसलेले नाही?
महाराष्ट्रात चलनी नोटा, पोस्ट कार्डे / तिकिटे इत्यादी चे छपाई केंद्र  खालीलपैकी कोठे आहे?
'जायकवाडी' प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे?
सर्वात जुनी वेधशाळा कोठे आहे?
सध्या महाराष्ट्रात किती जिल्हे आहेत?
विदर्भाचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाणारे चिखलदरा हे थंड हवेचे ठिकाण कोत्न्या जिल्ह्यात आहे?
'हाजीमलंग' बाबाची कबर कोणत्या शहराजवळ आहे?
मुबई- पुणे डबल डेकर एक्सप्रेसचे नाव काय?
महाराष्ट्रात कोणते पिक सर्वांत जास्त होते ?
परळी - वैजनाथ हे ज्योतिर्लिंगस्थान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
' महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी ' कोणत्या नदीस म्हटले जाते?
' पाचगणी' हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या नदीकाठी वसलेले आहे?
महाराष्ट्रातील आकारमानाने सर्वांत लहान जिल्हा कोणता?
तुळजाभवानी मातेचे मंदिर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्रात कोणत्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे?
महाराष्ट्रातील पहिली कापड गिरणी कोठे सुरु करण्यात आली?
नाशिक जिल्ह्यात ......... या ठिकाणी कांदा संशोधन केंद्र आहे?
' दगडी कोळसा' मोठया प्रमाणात कोठे सापडतो?
कर्नाळा पक्षी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्रातील एकमेव ' यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ' कोठे आहे?
लोणावळा, खंडाळा ही थंड हवामानाची ठिकाणे कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
कोकण उत्तरेमध्ये  डहाणूपर्यंत तर दक्षिणेकडे ......पर्यंत आहे.
पुणे - सातारा महामार्गावर कोणता घाट आहे?
महाराष्ट्र एक्सप्रेस कोठून कोठपर्यंत धावते?
महाराष्ट्रातील अष्टविनायकाच्या आठ स्थानांपैकी पाच स्थाने कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
महारष्ट्रातील सर्वांत मोठी नदी कोणती?
मँगनीज उत्पादन महाराष्ट्राचा भारतातील क्रमांक...........
महराष्ट्राचा बरासचा भूभाग कोणत्या खडकापासून बनलेला आहे?
महाराष्ट्राच्या राज्यप्राणी कोणता?
राज्यात कोणत्या जिल्ह्यात तांब्याचे सर्वाधिक साठे आढळतात?
महाराष्ट्रातील पहिले विदयापीठ......
महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापसाचे क्षेत्र कोणत्या विभागात आहे?
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या ठिकाणी आहे?
' महाबळेश्वर' हे थंड हवेचे ठिकाण खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
म्हैसमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्रातील अति दक्षिणेकडील जिल्हा.......
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना दिन .........
पांढरे सोने पिकविणारा जिल्हा...........
कृष्णा - कोयना या नदीचे संगमस्थान असलेले कराड हे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
रायगड जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता किल्ला आढळत नाही ?
खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात चामडी वस्तू, बनविण्याचा उद्योग मोठया प्रमाणावर चालतो?
आंब्याचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा जिल्हा कोणता?
महाराष्ट्रात रब्बी पिके कोणत्या ऋतूत घेतली जातात?
काजू उत्पादनात अग्रसे जिल्हा कोणता?
मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्राचा देशातील क्रमांक.......
महाराष्ट्रात किती प्रशासकीय विभाग आहेत?
खालीलपैकी कोणती नदी पश्चिमवाहिनी नाही ?
महाराष्ट्रात खलीलपैकी  कोणत्या ठिकाणी उपग्रह दळणवळण केंद्र आहे?
पुणे जिल्हातील अष्टविनायकाचे स्थान नसलेले ठिकाण कोणते?
सह्याद्री पर्वतास दुसऱ्या कोणत्या नावाने ओळखतात?
लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यात ज्वारीचे सर्वाधिक उत्पादन होते?
धुळे शहर कोणत्या नदीकाठी वसले आहे?
हिमरू शालीसाठी प्रसिध्द असलेले महाराष्ट्रातील ठिकाण कोणते?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!MPSC सराव पेपर 3

MPSC Sample Paper For Practice of MPSC 2016 Examinations.

मित्रानो हा पेपर आपल्या साठी आणला आहे PERFECT Academy, नाशिक यांच्या सौजन्याने

मित्रानो हा पेपर आपल्या सरावासाठी साठी सेट केला आहे PERFECT Academy, नाशिक यांनी !!


 

 Following are the Names of High SCORING TOP 20 USERS in Alphabetical Order:
connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 14 and point_score>20 order by point_score desc Limit 20”;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

  fetch_assoc()) {
  echo “

 1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
 2. “;
  }
  ?>

No Topper above 30 Marks, Give This test & Be A TOPPER Now!!“;
}
$conn->close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 3

Enter Name Enter City Email Phone Number
गुरु गोविंदसिंह याची समाधी कोणत्या ठिकाणी आहे ?
खालील पैकी अशुद्ध शब्दाचा पर्याय क्रमांक लिहा.
वनस्पतीच्या पनामधील हिरवा रंग त्यातील ...... असतो
अशी लहानात लहान संख्या शोधून काढा की, तिला 12 ने भागल्यास बाकी 5 येते व 16 भागल्यास बाकी 9 उरते आणि 18 भागल्यास बाकी 11 उरते.
योग्य केवलप्रयोगी अवयवांचा वाक्यात उपयोग करा. ! काय हे तुझे अक्षर !
'सरहद्द गांधी'  म्हणून कोणाला ओळखले जाते ?
10 वर्षापूर्वी दीपा व राणी यांच्या वयाची बेरीज 40 वर्षे होती. आणखी 10 वर्षानंतर त्यांची वयाची बेरीज किती होईल ?
विजेच्या दिव्यात कोणत्या धातूची तार वापरण्यात येते ?
तेवीसपेक्षा अकराने कमी असणाऱ्या सांख्याची तीनपट केली असता येणारी संख्या कोणती ?
राज्य सभेचे एक तृतीयांश सभासद दर ....... वर्षांनी निवृत्त होतात
पंचायत समितीचा प्रशासन प्रमुख खालील पैकी ...... हा असतो.
केवढा मोठा धबधबा हा ! या वाक्याच्या प्रकार सांगा.
राजा राममोहन रॉय यांनी कोणते वृत्तपत्र सुरु केले?
16 व्या लोकसभेच्या निवडीणुकिमध्ये महराष्ट्रातील क्रमांक १ चा लोकसभा मतदार संघ कोणता ?
एका ट्रक मध्ये 40 पोत्याचे सरासरी वजन 55 कि. ग्रॅ. भरले त्यापैंकी 65 कि. ग्रॅ. वजनाची 20 पोती उरतील, तर उरलेल्या पोत्याचे सरासरी वजन किती?
'दीन – ए – इलाही' हे काय आहे?
समुद्राच्या तळाची खोलीमोजण्यासाठी ...... तंत्रज्ञान वापरतात.
भारतच 41 वे नूतन सरन्यायाधीश म्हणून कोणाला ओळखले जाते.
पृथ्वीवरील प्रत्येक वस्तूवर ...... बल काम करते .
73 = किती ?
संस्थाने खालसा करण्याचे धोरण कोणत्या ब्रिटीश अधिकाऱ्याने राबवले?
दोन भावांच्या वयाची बेरीज 36 वर्षे आहे. जर त्याच्या वयात 10 वर्षाचा अंतर असेल तर त्यांचे वय सांगा ?
समभूज त्रिकोणाची परिमिती 36 सें. मी. आहे तर त्याच्या बाजूची लांबी काढा?
1400 रुपयांचा वस्तूवर 10% नफा मिळविण्यासाठी किती रुपयांना वस्तू विकावी ?
नुकताच ‘ग्रॅव्हिटी’ चित्रपटाला २०१४ चा ऑस्कर पुरस्कार मिळाला  हा पुरस्कार कितवा होता?
अधोरेखित शब्दाचा फरक ओळख – वाहने सावकाश चालवा
मिस इंडिया – २०१४ म्हणून खालील पैकी कोणाची निवड झाली ?
सीमाचा पगार राणीच्या दुप्पट, राणीचा पगार समीरच्या तिनपट आहे. प्रशांतचा पगार समीरच्या पावपट आहे. समीरचा पगार 4000 रु. आहे तर त्याच्या सरासरी पगार किती?
एखाद्या वर्षी जर स्वातंत्र दिन गुरुवारी येत असेल तर त्या वर्षीचा शिक्षण दिन कोणत्या दिवशी येईल ?
विद्युत शक्ती मापनाचे एकक कोणते?
खालील पैकी कोणती योजना महिला सबलीकरणाशी निगडीत आहे ?
1 ते 100 पर्यंतच्या  अंकांत 2 हाअंक एकूण किती वेळा येतो ?
टी – 20 महिला क्रिकेट स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाने प्रथम क्रमांक पटकावला ही स्पर्धा कोठे संपन्न झाली?
5, 2, व 7 या 3 अंकापासून तयार केलेली खालीली पैकी मोठयात मोठी पाच अंक संख्या कोणती ?
7,3,4, 0. व 5 हे अंक प्रत्येकी एकदाच वापरून कोणतीही मोठ्यात मोठी विषम संख्या तयार होईल ?
'त्रीशंकू' म्हणजे –
डॉ. आंबेडकरांनी बोद्ध धर्माची  दीक्षा कोठे घेतली ?
निखिलला शालांत परीक्षेत गणिताखेरीज इतर सहा विषयात सरासरी 82 गुण मिळाले . गणितासह इतर सात विषयातील सरासरी गुण 84 असल्यास गणितामध्ये त्याला किती गुण मिळाले?
एक वस्तू 6 रुपायला विकल्यामुळे2 रु नफा होतो, जर ती वस्तू 3 रुपयास विकली तर नफा अगर तोटा किती टक्के होईल ?
राहुलला 80 कि. मी. चालायचे आहे . तो ताशी 16 कि. मी. या प्रमाणे 4.5तास चालतो . तर चालायवयास अंतर किती राहते?
'वाक्+ मय' हा कोणत्या संधीयुक्त शब्दाचा विग्रह आहे ?
‘खोंड शब्दांचे स्त्रीलिंग  रूप ओळखा .
40 रुपये देऊन 40 रुपयांस एक पेन या प्रमाणे काही पेन व 50 पैशाच्या समान वस्तू घेतल्या , तर एकूण किती वस्तू विकत घेतल्या?
तुम्ही मला मदत करणार नाही – योग्य प्रश्नार्थक वाक्य निवडा.
खालील पैकी ब्रिटीश हिंदुस्थानचे शेवटचे व्हाईसरॉय कोणते?
पृथ्वीवर दिवस व रात्र घडून येण्यासाठी खालील पैकी कोणता घटक कारणी भूत असतो ?
मणिपूर राज्याच्या राजधानीचे शहर कोणते ?
खालील पैकी भाववाचक नाम ओळखा?
'स्वत : च्या फायदाच विचार करणार'  या अर्थाचा शब्द कोणता?
‘अंकुर चित्रे काढत असे’ - या वाक्याचा काळ ओळखा
त्याचे पुस्तक वाचून झाले – भविष्यकाळ करा .
म्हण ओळख
रोमणसंख्या  चिन्हात D म्हणजे किती?
सोडवा : (21 – 1)2
3+33+333+3333+33333 = किती?
चार क्रमांकावर विषम सांख्याची सरासरी 42 आहे . त्यापैकी सर्वात लहान संख्या कोणती ?
पावनेतीनेश दिवस म्हणजे किती महिने किती दिवस ?
जायकवाडी धरण कोणत्या नदीवर आहे ?
ताडोबा राष्ट्र उद्यान या ...... जिल्ह्यात आहे.
'पावसाळ्यात सगळीकडे फुलेच फुले उमलतात'  या वाक्यातील उद्देश कोणते?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!MPSC Practice Exam online Sample Paper 2

MPSC Practice Exam online Sample Paper 2

 

खालील MPSC टेस्ट चे विजेत्यांचे नावे आहे, यांनी कमीतकमी वेळेत पेपर सोडवला आहे..!! आज किवा उद्या सर्व विजेत्यांना आमच्या कडून फोन येईल व आपली बक्षिसे आपल्याला कुरियर नि पाठवण्यात येतील.. धन्यवाद !!

नोंद : प्रायव्हसी Issue च्या आपल्या प्रतिक्रिये नुसार या वेळी आम्ही Mobile Number आणि वेळ Hide केली आहे.

MPSC Winners

 Following are the Names of High SCORING TOP 100% Scoring USERS in Alphabetical Order:
connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 12 and point_score=50 order by name Limit 200”;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

  fetch_assoc()) {
  echo “

 1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
 2. “;
  }
  ?>

No Topper above 30 Marks, Give This test & Be A TOPPER Now!!“;
}
$conn->close();
?>
धन्यवाद मित्रानो… आता आम्ही विजेत्यांचे नाव घोषित झाली आहे,, आता हि परीक्षा बक्षीस शिवाय उपलब्ध आहे .

Welcome to your MPSC Paper 2

Enter Name Enter City Email Phone Number
चिल्का हे सरोवर कोणत्या राज्यात आहे
जेष्ठ नागरिक दिन केव्हा साजरा होतो ?
दुधात असलेल्या साखरेला __________म्हणतात ?
महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या वित्त आयोगाचे स्थापना केव्हा आली ?
एक संख्या धन व दुसरी ऋण असेल तर तर त्यांचा गुणाकार _________येतो.
३४,३९,४६,५५,??, ७९
धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार __________ आहे.
भारतात नागरी लोकसंख्येची किती टक्केवारी आहे ?
पाच क्रमवार सम संख्यांची बेरीज 130 आहे. तर त्यातील सर्वात लहान संख्या कोणती?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
कोणत्या राज्यात बाल मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे
विसंगत संख्या ओळखा :
AZ, DW, GT, JQ, ?
महाराष्ट्रात एकूण किती कटक मंडळे आहे ?
दहाव्या राष्ट्रपतीसाठी निवडणूक कोणत्या वर्षी झाली ?
वनश्री हा किताब कोण देते ?
भारतीय बनावटीची पहिली पाणबुडी कोणती ?
महाराष्ट्रात पुरुष साक्षरता प्रमाण किती आहे ?
संविधान समितीची स्थापना _________ या दिवशी झाली
41 ते   50 विषम संख्यांची बेरीज किती ?
रामदासने 12000 रु. भांडवल गुंतवून एक धंदा सुरू केला. 4 महिन्यांतर श्याम काही रक्कम गुंतवून भागीदारी स्वीकारली. वर्षाअखेर त्या धंधात झालेल्या 2200 रु. नफ्यापैकी श्याम ला 1000 रु. मिळाले: तर श्याम ने किती रक्कम गुंतविली होती?
जेव्हा प्रकाशकिरण अगदी लहान कणावर पडतो तेव्हा ते कण वेगवेगळ्या दिशांना प्रकाश विक्षेपित करतात. या नैसर्गिक घटनेस __________ म्हणतात.
पंचतंत्र चे लेखक कोण ?
एकाच उच्चारस्थानी समान प्रयत्नाने जे स्वर उत्पन्न होतात त्यांना ______________म्हणतात
वाघाची जनगणना दर किती वर्षांनी होते ?
आरशाचा ध्रुव आणि नाभी यांच्यामधील अंतराला आरशाचे _________________ म्हणतात.
भारतीय हुंडीचे किती प्रकार पडू शकतात ?
भारतीय गणराज्यात सर्वोच्च कोण आहे ?
एका संख्येला 9 ने भागल्यास बाकी 8 उरते व 10 ने भागल्यास बाकी 9 उरते, तर त्या संख्येची दुप्पट किती?
सार्क चे मुखालय कुठे आहे ?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
PET : NCR : LONE : ?
_____________ हे पंचायत संस्था नसलेले राज्य आहे.
पुस्तक – वाचन तर पेन ???
भारतातील राज्यघ्त्नेतील घटना दुरुस्ती कोणत्या देशाच्या घटनेवरून करण्यात आली ?
भारताचा राष्ट्रीय पक्षी कोणता आहे?
नोबेल पुरस्कार कोणत्या देशाकडून दिला जातो
q
महाराष्ट्रात पहिले उपग्रह दळणवळण केंद्र कुठे सुरु झाले ?
महाराष्ट्रात पहिली सैनिक  शाळा _____________ येथे सुरु झाली .
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
४, २७, २५६, ___________
DEAR : ४५११८ :: SPOT :: ?
महाराष्ट्रात मत्स्यबीज केंद्रे किती आहे
हिरवे सोने कोणत्या पिकला म्हणतात
(0.8)2 – (0.2)3 =?
__________हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
२५,१०,४०,१५,५५,२०,.......
गोविंद व रामदास यांच्या भांडवलाचे गुणोत्तर 3:2 आहे व मुदतीचे गुणोत्तर 2:3 आहे, तर त्यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर किती?
12×18+12×12 =?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!MPSC Practice Exam Paper 2

MPSC Practice Exam Paper 2

MPSC सराव पेपर २ उद्या १८ डिसेम्बर २०१५ रोजी www.GovNokri.in व www.GovExam.in वर  प्रकाशित होणार आहे. तरी सर्व स्पर्धकांनी या सराव पेपरचा लाभ घ्यावा.

टेस्ट देण्यासाठी येथे क्लिक करा

या अंतर्गत स्पर्धकांना विविध प्रोत्सःनार्थ बक्षिसे देण्यात येतील.

नियमावली :

 1. ह्या प्रोत्साहनार्थ परीक्षेत १८ डिसेम्बर २०१५ सकाळी ९.००  पासून १८ डिसेम्बर सायंकाळी ६.००  पर्यंत कोणालाही भाग घेता येईल. (govnkokri.in च्या इम्प्लोयी व त्यांचे नातलग यांना सहभागी होता येणार नाही.)
  (तांत्रिक कारणामुळे वेळ कमी करण्यात येत आहे याची नोंद घ्यावी !)
 2. स्पर्धकांनी आपला mobile number अचूक द्यावा, समजा विजेत्याशी संपर्क होवू शकला नाही तर बक्षीस पुढील अन्य स्पर्धकाला देण्यात येईल.
 3. १८ डिसेम्बर २०१५ नंतर सुद्धा हि परीक्षा सरावा साठी खुली राहील, पण बक्षिसे राहणार नाही.
 4. विजेत्यांची नावे १९  डिसेम्बर २०१५ सकाळी ९.००  वाजताच्या यादी नुसार ठरवण्यात येतील.
 5. या परीक्षेचा वेळ 50 मिनिटे  असून यात 50 प्रश्न राहतील.
 6. उत्तरतालिकाविजेत्यांची नावे  १९ डिसेम्बर २०१५ रोजी सकाळी १० वाजता GovNokri.in आणि GovExam.in वर प्रकाशित होतील.
 7. विजेत्यांना आम्ही फोन करून पूर्ण पत्ता व माहिती विचारू, नंतर बक्षिसे आपल्या पत्यावर कुरियर द्वारे पाठविण्यात येतील व आपल्याला कुरियरचा Tracking Number देण्यात येईल.
 8. जर दोन स्पर्धकांना सारखे मार्क्स आले तर परीक्षा सोडवायला लागलेल्या वेळे (Minimum) अनुसार निर्णय घेण्यात येईल.
 9. बक्षिसे फक्त भारतात देण्यात येतील, भारताच्या बाहेरील उमेदवारांना बक्षिसे कुरियर करण्यात येणार नाही.
 10. ग्रामीण भागात कुरियर सेवा उपलब्ध नसेल तर बक्षिसे जवळच्या ठिकाणा (शहरातून) वरून घेण्याची जबाबदारी स्पर्धकाची असेल.
 11. पूर्ण अधिकार GovNokri.in कडे राखीव आहेत.

 

तुमचे नाव कोरलेला Pen Drive

प्रथम बक्षीस : तुमचे नाव print केलेला Pen Drive – 1 बक्षीस

 

Desk Watch

द्वितीय बक्षीस : डेस्क वॉच (1 बक्षीस )

 

T-Shirt

तृतीय बक्षीस : T-Shirt (३ बक्षिसे, ३ विजेत्यान साठी)

टेस्ट देण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Practice Paper 1

 Following are the Names of High SCORING TOP 20 USERS :
connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 11 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

  fetch_assoc()) {
  echo “

 1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
 2. “;
  }
  ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Sample Paper 1

Enter Name Enter City Email Phone Number
९९९९ - ९९९ - ९९ - ९ = ?
भारतातील पहिले वर्तमान पत्र ___________ आहे
पार्किन्स यानि कोणता सिद्धांत मांडला
हैदर अलीने आधुनिक तोफखाना कोठे तयार केला?
Choose the odd one from the following?
0.5929 चे वर्गमूळ किती?
एकलहरे हे औष्णिक विद्युत केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकोर्ड मध्ये नोंद असलेली समई कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
एका सांकेतिक भाषेत BUTTER =256693,WHEAT=78946 तर WATER=?
नेत्र गोलातील द्रवाचा दाब वाढला असता कोणता रोग होतो ?
Give the synonym of the word : ENSUE
ICC क्रिकेट स्पर्धा जिंकणारा सर्वात पहिला देश कोणता ?
सर्वनामे ....... प्रकारची असतात.
चतुर्थी विभक्तीचे ......... प्रमुख कार्य आहे.
भारतात जनहित याचिकेची सुरुवात ................. झाली.
पंचवार्षिक योजनेला सुरवात ___________ या साली झाली
दोन इलेक्ट्रॉन्सच्या भागीदारीतून ______ सहसंयुज बंध तयार होतो.
भारतातील रस्ते विकासासंदर्भात १९४४ साली ______ करार करण्यात आला.
ग्रामपंचायत आपली संपत्ती कोणाच्या संमतीने ‘लीज’ वर देऊ शकते?
मुंबई येथे देशातील पहिला शेअर बाजार (स्टॉक एक्स्चेंज) कोणत्या वर्षी स्थापन झाला?
महाराष्ट्रात ग्राम पंचायत कायदा कधी अस्तित्वात आला ?
'समरस होणे ' म्हणजे?
वाहन चालकांना आपल्या मागील रस्त्यावरील रहदारी दिसावी म्हणून कोणत्या प्रकारचा आरसा बसविलेला असतो.
16 : 37 :: 35 : ?
४९५ कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या नोट करन्सी पेपर फॅक्ट्रीचे ३० मे २०१५ रोजी उद्घाटन करण्यात आले. हि फॅक्ट्री कोठे आहे?
आफ्रिका खंडातील कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात नागरी संस्कृती भरभराटीला आली?
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे राष्ट्रीय उद्यान कोणते?
सार्स हा रोग कशावर परिणाम करतो ?
कृष्णा व वेणा या नद्यांचा संगम कोणत्या जिल्ह्यात झाला आहे?
बुद्धिबळाची सुरवात ____________ या देशात झाली
भारतातील एकूण वीजनिर्मितीत ७० टक्के इतका वाटा ________ प्रकारचा आहे.
गोवर हा रोग कशापासून होतो ?
खालीलपैकी कोणत्या वायुला मार्श गॅस असेही म्हणतात?
एका परीक्षेला 1500 मुले व 500 मुली बसल्या होत्या त्यापैकी उत्तीर्ण फक्त मुलाचे प्रमाण 40% व मुली व मुले दोघांचे मिळून उत्तीर्ण झालेल्यांचे प्रमाण 45% तर किती टक्के फक्त मुली उत्तीर्ण झाल्या?
राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश करण्यामागचा उद्देश काय?
महाराष्ट्रात ______ हा जिल्हा ज्वारीच्या दर हेक्टरी उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर आहे.
रामूचा जन्म बुधवार दिनांक ५ सप्टेबर २००१ ला झाला, तर तिसरा वाढदिवस कोणत्या दिवशी येईल
__________ याचा उपयोग फळांसाठी बुरशी विरोधी म्हणून करतात
नाशिक जिल्ह्यात ________ येथे मिग विमान निर्मितीचा कारखाना आहे.
हडप्पा संस्कृती ही किती वर्षांपूर्वीची संस्कृती आहे?
एका संख्येला 4 ने गुणायचे होते आणि 5 ने भागायचे होते.परंतु तिला 5 ने गुणिले व 4 ने भागिले तर उत्तर 25 आले तर बरोबर उत्तर कोणते?
राष्ट्रकुल दिवस कोणता ?
पुढीलपैकी कोणता घटक रक्तातील कोलेस्टेरोलची पातळी खाली आणण्यास सहाय्यभूत ठरतो ?
तीन वेगवेगळे cubes ज्याची बाजू 3,4,5 से.मी इतक्या आहेत.या तीनही cubes ला वितळून एक मोठा cube तयार केल्यास त्या cube ची बाजू किती से.मी असेल?
शाळेतील २८८ मुलांना रांगेत उभे केले, प्रत्येक रांगेत जेवढे मुले आहेत त्यांच्या निमपट रांगांची संख्या आहे, तर रांगेत किती मुले आहेत?
राष्ट्रपतीला शपथ देण्यासाठी जर सरन्यायाधीश उपस्थित नसतील तर राष्ट्रपतीला कोण शपथ देतो?
खालीलपैकी मध्यमपदलोपी समासाचे उदाहरण कोणते?
राम ला पेरूची खूप सारी झाडे दिसली
भारताचे पहिले निर्गुंतवणूक मंत्री म्हणून कोणी काम पाहिले?
2.7 मधून काय वजा करावे म्हणजे बाकी 1.8 उरेल.

Be sure to click Submit Quiz to see your results!1 17 18 19