MPSC Sample Paper 4

MPSC Sample Paper 4

या स्पर्धेच्या प्रथम 5 विजेत्यांना नवीन वर्षा निमित्य T-Shirts प्रोत्सःनार्थ बक्षीस राहील !!

खालील ५ विजेत्यांची नावे

Congratulations Winners!! We will call all winners on or after 6th Jan 2016.. Thanks,,,!!
Winners2016

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 15 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

  fetch_assoc()) {
  echo “

 1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
 2. “;
  }
  ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 4

Enter Name Enter City Email Phone Number
महाकवी कालिदासाचे स्मारक नागपूर जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी आहे?
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना दिन .........
महाराष्ट्रातील अति दक्षिणेकडील जिल्हा.......
सर्वाधिक साखर कारखाने कोणत्या जिल्हात आहेत?
खालीलपैकी कोणता विभाग ' संत्राविभाग ' म्हणून ओळखला जातो?
गोदावरी नदीचे उगमस्थान .........
पानझडी वृक्षांची वने कोणत्या विभागात आढळतात?
'नर्नाला' किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
प्रसिध्द सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचे राळेगण सिद्धी हे गाव कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
घारापुरी लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
आंब्याचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा जिल्हा कोणता?
सर्वांत अधिक ऊस पिकविणारा जिल्हा.......
कृष्णा नदीचा उगम....... या ठिकाणी होतो.
मोगल बादशहा औरंगजेब याची कबर औरंगाबाद जिल्ह्यात ...... या ठिकाणी आहे.
महाराष्ट्रात कोणत्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे?
खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगेत 'चिखलदरा' हे थंड हवेचे ठिकाण आहे?
कोरकू ही अनुसूचित जमात ...... मध्ये रहाते.
'माथेरान' हे थंड हवेचे ठिकाण खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
कोकण उत्तरेमध्ये  डहाणूपर्यंत तर दक्षिणेकडे ......पर्यंत आहे.
महाराष्ट्रात खलीलपैकी  कोणत्या ठिकाणी उपग्रह दळणवळण केंद्र आहे?
महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पावसाचे ठिकाण ...........
चादरी उत्पादनासाठी प्रसिध्द असलेले स्थान.......
बल्लापूर ..... साठी प्रसिध्द आहे.
मँगनीज उत्पादन महाराष्ट्राचा भारतातील क्रमांक...........
महाराष्ट्रातील आकारमानाने सर्वांत मोठा जिल्हा कोणता ?
कर्नाळा पक्षी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
राज्यात कोणत्या जिल्ह्यात तांब्याचे सर्वाधिक साठे आढळतात?
महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती?
नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान कोठे आहे?
लोणावळा, खंडाळा ही थंड हवामानाची ठिकाणे कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
'हाजीमलंग' बाबाची कबर कोणत्या शहराजवळ आहे?
महाराष्ट्रात कोणते पिक सर्वांत जास्त होते ?
महाराष्ट्रातील ' तलावांचा' जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्ह्याची ओळख आहे?
अहमदनगर जिल्ह्यातील थंड हवेचे ठिकाण.......
सध्या महाराष्ट्रात किती जिल्हे आहेत?
पांढरे सोने पिकविणारा जिल्हा...........
हिमरू शालीसाठी प्रसिध्द असलेले महाराष्ट्रातील ठिकाण कोणते?
कांदयाचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा जिल्हा .........
लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
काजू उत्पादनात अग्रसे जिल्हा कोणता?
अकोला शहर कोणत्या नदीकाठी वसले आहे?
महाराष्ट्रातील एकमेव ' यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ' कोठे आहे?
महाराष्ट्रात रब्बी पिके कोणत्या ऋतूत घेतली जातात?
महाराष्ट्रात ज्योतिर्लिंग स्थाने किती आहेत?
पुणे - सातारा महामार्गावर कोणता घाट आहे?
महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापसाचे क्षेत्र कोणत्या विभागात आहे?
महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांची संख्या........
खालीलपैकी कोणती नदी पश्चिमवाहिनी नाही ?
केळी उत्पादनासाठी प्रसिध्द असलेला जिल्हा ........
तुळजाभवानी मातेचे मंदिर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्रात सर्वाधिक जंगलक्षेत्र  कोणत्या जिह्यात आढळते?
खालीलपैकी कोणते शहर गोदावरी नदीकाठी वसलेले नाही?
महाराष्ट्रात किती प्रशासकीय विभाग आहेत?
पुणे जिल्हातील अष्टविनायकाचे स्थान नसलेले ठिकाण कोणते?
' मराठवाड्याची राजधानी' म्हणून कोणत्या जिल्हास ओळखले जाते?
खालीलपैकी  महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्हात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे?
कृष्णा - कोयना या नदीचे संगमस्थान असलेले कराड हे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्राच्या राज्यप्राणी कोणता?
महाराष्ट्रात 'अजिंठा - एलोरा लेणी ' कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
'ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा' म्हुणुन कोणत्या जिल्ह्यास ओळखले जाते?
महारष्ट्रातील पर्यायाने भारतातील सर्वोत्कृष्ट नैसर्गिक बंदर कोणते आहे?
रायगड जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता किल्ला आढळत नाही ?
महाराष्ट्रात  सिंहस्थ कुंभमेळा कोणत्या ठिकाणी भरतो ?
'जायकवाडी' प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे?
म्हैसमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
सह्याद्री पर्वतास दुसऱ्या कोणत्या नावाने ओळखतात?
विदर्भाचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाणारे चिखलदरा हे थंड हवेचे ठिकाण कोत्न्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण कोणते?
महारष्ट्रातील सर्वांत मोठी नदी कोणती?
परळी - वैजनाथ हे ज्योतिर्लिंगस्थान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्रातील पहिले विदयापीठ......
नाशिक जिल्ह्यात ......... या ठिकाणी कांदा संशोधन केंद्र आहे?
महाराष्ट्राला ............ कि. मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे.
हळदी उत्पादनात अग्रेसर असल्लेला हिळ कोणता?
मराठवाडयातील जिल्ह्यांची संख्या ........
विदर्भातील जिल्ह्यांची संख्या.......
महाराष्ट्रात चलनी नोटा, पोस्ट कार्डे / तिकिटे इत्यादी चे छपाई केंद्र  खालीलपैकी कोठे आहे?
नेवासा हे ठिकाण कोणत्या नदीकाठी वसलेले आहे?

 
महाराष्ट्र एक्सप्रेस कोठून कोठपर्यंत धावते?
सर्वात जुनी वेधशाळा कोठे आहे?
' दगडी कोळसा' मोठया प्रमाणात कोठे सापडतो?
कृष्णा - वारणा या नदीचे संगमस्थान .........
महाराष्ट्रातील अष्टविनायकाच्या आठ स्थानांपैकी पाच स्थाने कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या ठिकाणी आहे?
दहिसर नदीकाठी वसलेले राष्ट्रीय उदयान........
कोकण रेल्वे मार्गावरील सर्वात लांब बोगदा कोठे आहे?
महराष्ट्राचा बरासचा भूभाग कोणत्या खडकापासून बनलेला आहे?
विठोबा / पांडुरंगाचे मंदिर कोणत्या ठिकाणी आहे?
' महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी ' कोणत्या नदीस म्हटले जाते?
मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्राचा देशातील क्रमांक.......
राज्यात ....... जिल्ह्यात चुनखडीच्या खाणी मोठया प्रमाणावर आढळतात.
खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात चामडी वस्तू, बनविण्याचा उद्योग मोठया प्रमाणावर चालतो?
धुळे शहर कोणत्या नदीकाठी वसले आहे?
महाराष्ट्रातील पहिली कापड गिरणी कोठे सुरु करण्यात आली?
महाराष्ट्रातील आकारमानाने सर्वांत लहान जिल्हा कोणता?
महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यात ज्वारीचे सर्वाधिक उत्पादन होते?
' पाचगणी' हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या नदीकाठी वसलेले आहे?
महाराष्ट्रातील कोणत्या नदीला ' दक्षिण भारताची गंगा / वृद्धगंगा म्हणतात?
' महाबळेश्वर' हे थंड हवेचे ठिकाण खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
मुबई- पुणे डबल डेकर एक्सप्रेसचे नाव काय?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!MPSC सराव पेपर 3

MPSC Sample Paper For Practice of MPSC 2016 Examinations.

मित्रानो हा पेपर आपल्या साठी आणला आहे PERFECT Academy, नाशिक यांच्या सौजन्याने

मित्रानो हा पेपर आपल्या सरावासाठी साठी सेट केला आहे PERFECT Academy, नाशिक यांनी !!


 

 Following are the Names of High SCORING TOP 20 USERS in Alphabetical Order:
connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 14 and point_score>20 order by point_score desc Limit 20”;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

  fetch_assoc()) {
  echo “

 1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
 2. “;
  }
  ?>

No Topper above 30 Marks, Give This test & Be A TOPPER Now!!“;
}
$conn->close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 3

Enter Name Enter City Email Phone Number
एखाद्या वर्षी जर स्वातंत्र दिन गुरुवारी येत असेल तर त्या वर्षीचा शिक्षण दिन कोणत्या दिवशी येईल ?
'पावसाळ्यात सगळीकडे फुलेच फुले उमलतात'  या वाक्यातील उद्देश कोणते?
भारतच 41 वे नूतन सरन्यायाधीश म्हणून कोणाला ओळखले जाते.
अधोरेखित शब्दाचा फरक ओळख – वाहने सावकाश चालवा
7,3,4, 0. व 5 हे अंक प्रत्येकी एकदाच वापरून कोणतीही मोठ्यात मोठी विषम संख्या तयार होईल ?
केवढा मोठा धबधबा हा ! या वाक्याच्या प्रकार सांगा.
सोडवा : (21 – 1)2
1400 रुपयांचा वस्तूवर 10% नफा मिळविण्यासाठी किती रुपयांना वस्तू विकावी ?
एक वस्तू 6 रुपायला विकल्यामुळे2 रु नफा होतो, जर ती वस्तू 3 रुपयास विकली तर नफा अगर तोटा किती टक्के होईल ?
डॉ. आंबेडकरांनी बोद्ध धर्माची  दीक्षा कोठे घेतली ?
मणिपूर राज्याच्या राजधानीचे शहर कोणते ?
'त्रीशंकू' म्हणजे –
योग्य केवलप्रयोगी अवयवांचा वाक्यात उपयोग करा. ! काय हे तुझे अक्षर !
राजा राममोहन रॉय यांनी कोणते वृत्तपत्र सुरु केले?
अशी लहानात लहान संख्या शोधून काढा की, तिला 12 ने भागल्यास बाकी 5 येते व 16 भागल्यास बाकी 9 उरते आणि 18 भागल्यास बाकी 11 उरते.
'वाक्+ मय' हा कोणत्या संधीयुक्त शब्दाचा विग्रह आहे ?
खालील पैकी ब्रिटीश हिंदुस्थानचे शेवटचे व्हाईसरॉय कोणते?
10 वर्षापूर्वी दीपा व राणी यांच्या वयाची बेरीज 40 वर्षे होती. आणखी 10 वर्षानंतर त्यांची वयाची बेरीज किती होईल ?
‘खोंड शब्दांचे स्त्रीलिंग  रूप ओळखा .
टी – 20 महिला क्रिकेट स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाने प्रथम क्रमांक पटकावला ही स्पर्धा कोठे संपन्न झाली?
त्याचे पुस्तक वाचून झाले – भविष्यकाळ करा .
मिस इंडिया – २०१४ म्हणून खालील पैकी कोणाची निवड झाली ?
निखिलला शालांत परीक्षेत गणिताखेरीज इतर सहा विषयात सरासरी 82 गुण मिळाले . गणितासह इतर सात विषयातील सरासरी गुण 84 असल्यास गणितामध्ये त्याला किती गुण मिळाले?
समुद्राच्या तळाची खोलीमोजण्यासाठी ...... तंत्रज्ञान वापरतात.
3+33+333+3333+33333 = किती?
5, 2, व 7 या 3 अंकापासून तयार केलेली खालीली पैकी मोठयात मोठी पाच अंक संख्या कोणती ?
दोन भावांच्या वयाची बेरीज 36 वर्षे आहे. जर त्याच्या वयात 10 वर्षाचा अंतर असेल तर त्यांचे वय सांगा ?
16 व्या लोकसभेच्या निवडीणुकिमध्ये महराष्ट्रातील क्रमांक १ चा लोकसभा मतदार संघ कोणता ?
‘अंकुर चित्रे काढत असे’ - या वाक्याचा काळ ओळखा
नुकताच ‘ग्रॅव्हिटी’ चित्रपटाला २०१४ चा ऑस्कर पुरस्कार मिळाला  हा पुरस्कार कितवा होता?
तेवीसपेक्षा अकराने कमी असणाऱ्या सांख्याची तीनपट केली असता येणारी संख्या कोणती ?
म्हण ओळख
खालील पैकी अशुद्ध शब्दाचा पर्याय क्रमांक लिहा.
रोमणसंख्या  चिन्हात D म्हणजे किती?
'सरहद्द गांधी'  म्हणून कोणाला ओळखले जाते ?
'स्वत : च्या फायदाच विचार करणार'  या अर्थाचा शब्द कोणता?
ताडोबा राष्ट्र उद्यान या ...... जिल्ह्यात आहे.
वनस्पतीच्या पनामधील हिरवा रंग त्यातील ...... असतो
पंचायत समितीचा प्रशासन प्रमुख खालील पैकी ...... हा असतो.
गुरु गोविंदसिंह याची समाधी कोणत्या ठिकाणी आहे ?
एका ट्रक मध्ये 40 पोत्याचे सरासरी वजन 55 कि. ग्रॅ. भरले त्यापैंकी 65 कि. ग्रॅ. वजनाची 20 पोती उरतील, तर उरलेल्या पोत्याचे सरासरी वजन किती?
चार क्रमांकावर विषम सांख्याची सरासरी 42 आहे . त्यापैकी सर्वात लहान संख्या कोणती ?
विजेच्या दिव्यात कोणत्या धातूची तार वापरण्यात येते ?
समभूज त्रिकोणाची परिमिती 36 सें. मी. आहे तर त्याच्या बाजूची लांबी काढा?
सीमाचा पगार राणीच्या दुप्पट, राणीचा पगार समीरच्या तिनपट आहे. प्रशांतचा पगार समीरच्या पावपट आहे. समीरचा पगार 4000 रु. आहे तर त्याच्या सरासरी पगार किती?
40 रुपये देऊन 40 रुपयांस एक पेन या प्रमाणे काही पेन व 50 पैशाच्या समान वस्तू घेतल्या , तर एकूण किती वस्तू विकत घेतल्या?
73 = किती ?
जायकवाडी धरण कोणत्या नदीवर आहे ?
राहुलला 80 कि. मी. चालायचे आहे . तो ताशी 16 कि. मी. या प्रमाणे 4.5तास चालतो . तर चालायवयास अंतर किती राहते?
तुम्ही मला मदत करणार नाही – योग्य प्रश्नार्थक वाक्य निवडा.
पृथ्वीवरील प्रत्येक वस्तूवर ...... बल काम करते .
खालील पैकी भाववाचक नाम ओळखा?
पृथ्वीवर दिवस व रात्र घडून येण्यासाठी खालील पैकी कोणता घटक कारणी भूत असतो ?
पावनेतीनेश दिवस म्हणजे किती महिने किती दिवस ?
'दीन – ए – इलाही' हे काय आहे?
राज्य सभेचे एक तृतीयांश सभासद दर ....... वर्षांनी निवृत्त होतात
विद्युत शक्ती मापनाचे एकक कोणते?
1 ते 100 पर्यंतच्या  अंकांत 2 हाअंक एकूण किती वेळा येतो ?
खालील पैकी कोणती योजना महिला सबलीकरणाशी निगडीत आहे ?
संस्थाने खालसा करण्याचे धोरण कोणत्या ब्रिटीश अधिकाऱ्याने राबवले?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!MPSC Practice Exam online Sample Paper 2

MPSC Practice Exam online Sample Paper 2

 

खालील MPSC टेस्ट चे विजेत्यांचे नावे आहे, यांनी कमीतकमी वेळेत पेपर सोडवला आहे..!! आज किवा उद्या सर्व विजेत्यांना आमच्या कडून फोन येईल व आपली बक्षिसे आपल्याला कुरियर नि पाठवण्यात येतील.. धन्यवाद !!

नोंद : प्रायव्हसी Issue च्या आपल्या प्रतिक्रिये नुसार या वेळी आम्ही Mobile Number आणि वेळ Hide केली आहे.

MPSC Winners

 Following are the Names of High SCORING TOP 100% Scoring USERS in Alphabetical Order:
connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 12 and point_score=50 order by name Limit 200”;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

  fetch_assoc()) {
  echo “

 1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
 2. “;
  }
  ?>

No Topper above 30 Marks, Give This test & Be A TOPPER Now!!“;
}
$conn->close();
?>
धन्यवाद मित्रानो… आता आम्ही विजेत्यांचे नाव घोषित झाली आहे,, आता हि परीक्षा बक्षीस शिवाय उपलब्ध आहे .

Welcome to your MPSC Paper 2

Enter Name Enter City Email Phone Number
दुधात असलेल्या साखरेला __________म्हणतात ?
भारतीय गणराज्यात सर्वोच्च कोण आहे ?
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
AZ, DW, GT, JQ, ?
एक संख्या धन व दुसरी ऋण असेल तर तर त्यांचा गुणाकार _________येतो.
भारतीय हुंडीचे किती प्रकार पडू शकतात ?
नोबेल पुरस्कार कोणत्या देशाकडून दिला जातो
एकाच उच्चारस्थानी समान प्रयत्नाने जे स्वर उत्पन्न होतात त्यांना ______________म्हणतात
महाराष्ट्रात मत्स्यबीज केंद्रे किती आहे
संविधान समितीची स्थापना _________ या दिवशी झाली
_____________ हे पंचायत संस्था नसलेले राज्य आहे.
चिल्का हे सरोवर कोणत्या राज्यात आहे
२५,१०,४०,१५,५५,२०,.......
DEAR : ४५११८ :: SPOT :: ?
महाराष्ट्रात पहिली सैनिक  शाळा _____________ येथे सुरु झाली .
__________हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
हिरवे सोने कोणत्या पिकला म्हणतात
वनश्री हा किताब कोण देते ?
जेव्हा प्रकाशकिरण अगदी लहान कणावर पडतो तेव्हा ते कण वेगवेगळ्या दिशांना प्रकाश विक्षेपित करतात. या नैसर्गिक घटनेस __________ म्हणतात.
PET : NCR : LONE : ?
४, २७, २५६, ___________
महाराष्ट्रात पुरुष साक्षरता प्रमाण किती आहे ?
विसंगत संख्या ओळखा :
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
q
पंचतंत्र चे लेखक कोण ?
(0.8)2 – (0.2)3 =?
41 ते   50 विषम संख्यांची बेरीज किती ?
दहाव्या राष्ट्रपतीसाठी निवडणूक कोणत्या वर्षी झाली ?
कोणत्या राज्यात बाल मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे
भारतात नागरी लोकसंख्येची किती टक्केवारी आहे ?
३४,३९,४६,५५,??, ७९
पाच क्रमवार सम संख्यांची बेरीज 130 आहे. तर त्यातील सर्वात लहान संख्या कोणती?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
एका संख्येला 9 ने भागल्यास बाकी 8 उरते व 10 ने भागल्यास बाकी 9 उरते, तर त्या संख्येची दुप्पट किती?
भारतातील राज्यघ्त्नेतील घटना दुरुस्ती कोणत्या देशाच्या घटनेवरून करण्यात आली ?
भारताचा राष्ट्रीय पक्षी कोणता आहे?
जेष्ठ नागरिक दिन केव्हा साजरा होतो ?
सार्क चे मुखालय कुठे आहे ?
वाघाची जनगणना दर किती वर्षांनी होते ?
महाराष्ट्रात पहिले उपग्रह दळणवळण केंद्र कुठे सुरु झाले ?
महाराष्ट्रात एकूण किती कटक मंडळे आहे ?
आरशाचा ध्रुव आणि नाभी यांच्यामधील अंतराला आरशाचे _________________ म्हणतात.
गोविंद व रामदास यांच्या भांडवलाचे गुणोत्तर 3:2 आहे व मुदतीचे गुणोत्तर 2:3 आहे, तर त्यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर किती?
पुस्तक – वाचन तर पेन ???
महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या वित्त आयोगाचे स्थापना केव्हा आली ?
रामदासने 12000 रु. भांडवल गुंतवून एक धंदा सुरू केला. 4 महिन्यांतर श्याम काही रक्कम गुंतवून भागीदारी स्वीकारली. वर्षाअखेर त्या धंधात झालेल्या 2200 रु. नफ्यापैकी श्याम ला 1000 रु. मिळाले: तर श्याम ने किती रक्कम गुंतविली होती?
12×18+12×12 =?
धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार __________ आहे.
भारतीय बनावटीची पहिली पाणबुडी कोणती ?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!MPSC Practice Exam Paper 2

MPSC Practice Exam Paper 2

MPSC सराव पेपर २ उद्या १८ डिसेम्बर २०१५ रोजी www.GovNokri.in व www.GovExam.in वर  प्रकाशित होणार आहे. तरी सर्व स्पर्धकांनी या सराव पेपरचा लाभ घ्यावा.

टेस्ट देण्यासाठी येथे क्लिक करा

या अंतर्गत स्पर्धकांना विविध प्रोत्सःनार्थ बक्षिसे देण्यात येतील.

नियमावली :

 1. ह्या प्रोत्साहनार्थ परीक्षेत १८ डिसेम्बर २०१५ सकाळी ९.००  पासून १८ डिसेम्बर सायंकाळी ६.००  पर्यंत कोणालाही भाग घेता येईल. (govnkokri.in च्या इम्प्लोयी व त्यांचे नातलग यांना सहभागी होता येणार नाही.)
  (तांत्रिक कारणामुळे वेळ कमी करण्यात येत आहे याची नोंद घ्यावी !)
 2. स्पर्धकांनी आपला mobile number अचूक द्यावा, समजा विजेत्याशी संपर्क होवू शकला नाही तर बक्षीस पुढील अन्य स्पर्धकाला देण्यात येईल.
 3. १८ डिसेम्बर २०१५ नंतर सुद्धा हि परीक्षा सरावा साठी खुली राहील, पण बक्षिसे राहणार नाही.
 4. विजेत्यांची नावे १९  डिसेम्बर २०१५ सकाळी ९.००  वाजताच्या यादी नुसार ठरवण्यात येतील.
 5. या परीक्षेचा वेळ 50 मिनिटे  असून यात 50 प्रश्न राहतील.
 6. उत्तरतालिकाविजेत्यांची नावे  १९ डिसेम्बर २०१५ रोजी सकाळी १० वाजता GovNokri.in आणि GovExam.in वर प्रकाशित होतील.
 7. विजेत्यांना आम्ही फोन करून पूर्ण पत्ता व माहिती विचारू, नंतर बक्षिसे आपल्या पत्यावर कुरियर द्वारे पाठविण्यात येतील व आपल्याला कुरियरचा Tracking Number देण्यात येईल.
 8. जर दोन स्पर्धकांना सारखे मार्क्स आले तर परीक्षा सोडवायला लागलेल्या वेळे (Minimum) अनुसार निर्णय घेण्यात येईल.
 9. बक्षिसे फक्त भारतात देण्यात येतील, भारताच्या बाहेरील उमेदवारांना बक्षिसे कुरियर करण्यात येणार नाही.
 10. ग्रामीण भागात कुरियर सेवा उपलब्ध नसेल तर बक्षिसे जवळच्या ठिकाणा (शहरातून) वरून घेण्याची जबाबदारी स्पर्धकाची असेल.
 11. पूर्ण अधिकार GovNokri.in कडे राखीव आहेत.

 

तुमचे नाव कोरलेला Pen Drive

प्रथम बक्षीस : तुमचे नाव print केलेला Pen Drive – 1 बक्षीस

 

Desk Watch

द्वितीय बक्षीस : डेस्क वॉच (1 बक्षीस )

 

T-Shirt

तृतीय बक्षीस : T-Shirt (३ बक्षिसे, ३ विजेत्यान साठी)

टेस्ट देण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Practice Paper 1

 Following are the Names of High SCORING TOP 20 USERS :
connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 11 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

  fetch_assoc()) {
  echo “

 1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
 2. “;
  }
  ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Sample Paper 1

Enter Name Enter City Email Phone Number
एकलहरे हे औष्णिक विद्युत केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
ICC क्रिकेट स्पर्धा जिंकणारा सर्वात पहिला देश कोणता ?
__________ याचा उपयोग फळांसाठी बुरशी विरोधी म्हणून करतात
९९९९ - ९९९ - ९९ - ९ = ?
नाशिक जिल्ह्यात ________ येथे मिग विमान निर्मितीचा कारखाना आहे.
सर्वनामे ....... प्रकारची असतात.
पार्किन्स यानि कोणता सिद्धांत मांडला
सार्स हा रोग कशावर परिणाम करतो ?
राम ला पेरूची खूप सारी झाडे दिसली
खालीलपैकी मध्यमपदलोपी समासाचे उदाहरण कोणते?
पंचवार्षिक योजनेला सुरवात ___________ या साली झाली
'समरस होणे ' म्हणजे?
Give the synonym of the word : ENSUE
भारताचे पहिले निर्गुंतवणूक मंत्री म्हणून कोणी काम पाहिले?
राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश करण्यामागचा उद्देश काय?
वाहन चालकांना आपल्या मागील रस्त्यावरील रहदारी दिसावी म्हणून कोणत्या प्रकारचा आरसा बसविलेला असतो.
राष्ट्रकुल दिवस कोणता ?
भारतात जनहित याचिकेची सुरुवात ................. झाली.
एका परीक्षेला 1500 मुले व 500 मुली बसल्या होत्या त्यापैकी उत्तीर्ण फक्त मुलाचे प्रमाण 40% व मुली व मुले दोघांचे मिळून उत्तीर्ण झालेल्यांचे प्रमाण 45% तर किती टक्के फक्त मुली उत्तीर्ण झाल्या?
दोन इलेक्ट्रॉन्सच्या भागीदारीतून ______ सहसंयुज बंध तयार होतो.
तीन वेगवेगळे cubes ज्याची बाजू 3,4,5 से.मी इतक्या आहेत.या तीनही cubes ला वितळून एक मोठा cube तयार केल्यास त्या cube ची बाजू किती से.मी असेल?
एका संख्येला 4 ने गुणायचे होते आणि 5 ने भागायचे होते.परंतु तिला 5 ने गुणिले व 4 ने भागिले तर उत्तर 25 आले तर बरोबर उत्तर कोणते?
2.7 मधून काय वजा करावे म्हणजे बाकी 1.8 उरेल.
आफ्रिका खंडातील कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात नागरी संस्कृती भरभराटीला आली?
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे राष्ट्रीय उद्यान कोणते?
नेत्र गोलातील द्रवाचा दाब वाढला असता कोणता रोग होतो ?
भारतातील पहिले वर्तमान पत्र ___________ आहे
Choose the odd one from the following?
पुढीलपैकी कोणता घटक रक्तातील कोलेस्टेरोलची पातळी खाली आणण्यास सहाय्यभूत ठरतो ?
हडप्पा संस्कृती ही किती वर्षांपूर्वीची संस्कृती आहे?
ग्रामपंचायत आपली संपत्ती कोणाच्या संमतीने ‘लीज’ वर देऊ शकते?
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकोर्ड मध्ये नोंद असलेली समई कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
बुद्धिबळाची सुरवात ____________ या देशात झाली
महाराष्ट्रात ______ हा जिल्हा ज्वारीच्या दर हेक्टरी उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर आहे.
भारतातील रस्ते विकासासंदर्भात १९४४ साली ______ करार करण्यात आला.
४९५ कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या नोट करन्सी पेपर फॅक्ट्रीचे ३० मे २०१५ रोजी उद्घाटन करण्यात आले. हि फॅक्ट्री कोठे आहे?
एका सांकेतिक भाषेत BUTTER =256693,WHEAT=78946 तर WATER=?
मुंबई येथे देशातील पहिला शेअर बाजार (स्टॉक एक्स्चेंज) कोणत्या वर्षी स्थापन झाला?
हैदर अलीने आधुनिक तोफखाना कोठे तयार केला?
शाळेतील २८८ मुलांना रांगेत उभे केले, प्रत्येक रांगेत जेवढे मुले आहेत त्यांच्या निमपट रांगांची संख्या आहे, तर रांगेत किती मुले आहेत?
भारतातील एकूण वीजनिर्मितीत ७० टक्के इतका वाटा ________ प्रकारचा आहे.
रामूचा जन्म बुधवार दिनांक ५ सप्टेबर २००१ ला झाला, तर तिसरा वाढदिवस कोणत्या दिवशी येईल
राष्ट्रपतीला शपथ देण्यासाठी जर सरन्यायाधीश उपस्थित नसतील तर राष्ट्रपतीला कोण शपथ देतो?
चतुर्थी विभक्तीचे ......... प्रमुख कार्य आहे.
महाराष्ट्रात ग्राम पंचायत कायदा कधी अस्तित्वात आला ?
गोवर हा रोग कशापासून होतो ?
खालीलपैकी कोणत्या वायुला मार्श गॅस असेही म्हणतात?
कृष्णा व वेणा या नद्यांचा संगम कोणत्या जिल्ह्यात झाला आहे?
16 : 37 :: 35 : ?
0.5929 चे वर्गमूळ किती?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!1 17 18 19