MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 1

MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 1

MSRTC Conductor Written Examination paper 2012 Part 1 is given below For the Practice of coming examination of MSRTC Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी महाराष्ट राज्य “वाहक” मंडळाचे सराव पेपर २०१२ भाग-1 (५० प्रश्न) देत आहोत, हा पेपर सर्व पदांसाठी उपयुक्त आहे. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 1

maximum of 50 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 1

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 2

MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 2

MSRTC Conductor Written Examination paper 2012 Part 2 is given below For the Practice of coming examination of MSRTC Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी महाराष्ट राज्य “वाहक” मंडळाचे सराव पेपर २०१२ भाग-२ (५० प्रश्न) देत आहोत, हा पेपर सर्व पदांसाठी उपयुक्त आहे. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 2

maximum of 50 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 2

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 1

MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 1

MSRTC Conductor Written Examination paper 2012 Part 1 is given below For the Practice of coming examination of MSRTC Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी महाराष्ट राज्य “वाहक” मंडळाचे सराव पेपर २०१२ भाग-१ (५० प्रश्न) देत आहोत, हा पेपर सर्व पदांसाठी उपयुक्त आहे. आम्ही भाग २ उद्या प्रकाशित करू (उर्वरित ५० प्रश्न). तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 1

maximum of 50 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

MSRTC Conductor Written Exam Paper 2012 Part 1

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

MSRTC Written Exam Practice Paper 64

MSRTC Written Exam Practice Paper 64

MSRTC Written Examination paper is given below For the Practice of coming examination of MSRTC Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी महाराष्ट राज्य परिवहन मंडळाचे सराव पेपर देत आहोत, हा पेपर सर्व पदांसाठी उपयुक्त आहे. आम्ही रोज एक नवीन सराव पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: MSRTC Written Exam Practice Paper 64

maximum of 25 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

MSRTC Written Exam Practice Paper 64

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

MSRTC Written Exam Practice Paper 63

MSRTC Written Exam Practice Paper 63

MSRTC Written Examination paper is given below For the Practice of coming examination of MSRTC Bharti 2017. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी महाराष्ट राज्य परिवहन मंडळाचे सराव पेपर देत आहोत, हा पेपर सर्व पदांसाठी उपयुक्त आहे. आम्ही रोज एक नवीन सराव पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: MSRTC Written Exam Practice Paper 63

maximum of 25 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

MSRTC Written Exam Practice Paper 63

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

1 2 3 4 5 16