ZP Beed Clerk Bharti Paper 2016

ZP Beed Clerk Bharti Paper 2016

ZP Beed Clerk Bharti Paper 2016 available here. ZP Recruitment Examination old papers set available here for eligible candidates. Zilha Parishad Beed Bharti 2016 Written Examination Paper is given below. Collector Office Beed Exam Written Exam for Lipik (Clerk) Posts Bharti 2016 Paper set available here. Candidates can solve this paper online for their practice of Coming Maharashtra ZP Bharti Examinations.

जिल्हा परिषद बीड लिपिक भरती २०१६ च्या लेखी परीक्षेचा पेपर सर्व युसर्स साठी खुला आहे. धन्यवाद

Leaderboard: ZP Beed Clerk Bharti Paper 2016

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available


ZP Beed Clerk Bharti Paper 2016

ZP Beed Clerk Bharti Paper 2016


Zilla Parishad Bharti Sample paper

Following are the Names of High SCORING TOP 20 USERS :
connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name FROM wp_mlw_results where quiz_id = 4 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your ZP Lipik Paper 1

Enter Name Enter City Email Phone Number
दगडबिगड ' हा कोणत्या प्रकारचा साधित शब्द आहे?
जर + म्हणजे - , - म्हणजे x , x म्हणजे / आणि / म्हणजे + तर ६ x ३ + ४ - ५ / १० = ?
राज्यसभेवर नामनियुक्त सभासदांची संख्या किती ?
सामिसे चांगले झाले आहेत' या वाक्याचे उदगारार्थी रूप कसे होईल
भुंकपप्रवण भागात बांधलेली घरे अशा प्रकारचे धक्के (हादरे) सहन करु शकणारी असावी.
राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार संपत्तीचा अध्यिाकार वगळण्यात आला ?
निम्नलिखित पैकी OUTPUT DEVICE कोणते आहे. 1. KEY BOARD 2. CARD READER 3. PRINTER 4.MONITOR योग्य पर्याय निवडा
गटात न बसणारा घटक ओळखा.
सुर्याची ऊर्जा निर्मिती कशामुळे होते ?
दोन कलम व ३ पेन्सिलची किमत ५ कलमाचे बरोबर आहे. जर एक पेन्सिलची किमत १० रु. आहे , तर ९ कलमांची किमत किती?
स्वराज्य पार्टीचे स्थापना कोण केली?
समाजात वावरणारे असले 'साप ' ठेचून काढले पाहिजेत' या वाक्यात 'साप' चा अर्थ सर्प नसून तर दुष्ट माणसे असे आहे, तर उपरोक्त वाक्यातून प्रकट होणार्या अर्थला:
जर पाच वस्तूंचा खरेदीच्या किमतीला चार वस्तू विकल्या तर नफा किती टक्के मिळेल?
पांधन रस्ता मुक्ती अभियान सर्वप्रथम कोणत्या जिल्ह्यात सुरु झाला.
5 x 7/10 - 2 x 3/5 = ?
ग्राम पंचायतीचे अस्तित्व राज्यघटनेच्या कोणत्या तत्वानुसार आहे ?
A writing which cannot be read.
राज्यात E-Office प्रकल्प अमलात आणणारा सर्व प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय कोणते आहे?
तीन क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज y आहे, तर त्यातील सर्वात मोठया विषम संख्येच्या पुढील सम संख्या लिहा.
( 63 x 3/4 ) / ( 12 x 3/4 ) = ?
एक वस्तू १,९९५ रु. विकली तर ५% तोटा होतो. ५% नफा होण्यासाठी ती वस्तू किती रुपयांस विकावी?
145796 + 237985 + 340213 + 356 = ?
महात्मा गांधीनी 'सत्याग्रह' शब्दाचा प्रयोग पहिला वेळीस कुठे केले?
घटना समिती कोणत्या कायद्यानुसार सार्वभौम बनली ?
Use the correct preposition in the following sentence. The sun was soon going to set …………. the horizon
सरिता काय आहे?
जर x+y = १७ व x y = ७२ तर x २ + y २ = ?
जर x २ < y २ , y २ > z २ तर खालील पिके कोणता विधान सत्य आहे?
Fill in the blanks with the articles. Laxman is ………. honest man.
एक परीक्षेत ३६ % विद्यार्थी गणितात व २६ % विद्यार्थी इंग्रजीत नापास झाले. १०% विद्यार्थी दोन्ही विषयांत नापास झाले तर किती % विद्यार्थी पास झाले?
एका 18 सेमी लांबी व 8 सेमी रुंदी असलेल्या आयाताची लांबी 2/3 पट केली व रुंदी 3/2 पट केली, तर त्यच्या क्षेत्रफळावर कोणता परिणाम होईल
मधु पुस्तक वाचतो' प्रयोग ओळखा.
खालीलपैकी चुकीची मांडणी कोणती.
Choose the word for the following statements : One who is present every where.
C : I :: E : ?
सोडवा. 9999 - 999 - 99 - 99 = ?
1 ते 100 पर्यंतच्या संख्यामध्ये असणाऱ्या एकूण मुळ संख्या किती. ?
Use the correct conjunction in the following sentence. She was late ………….. She missed her bus.
निम्नलिखित पैकी कोणता OPERATING SOFTWARE नाही.
Choose the correct Antonyms. Deny -
12. 2 , 5 आणि 9 ने भाग जाणारी खालीलपैकी कोणती संख्या आहे.
सचखंड एक्स्प्रेस कोणत्या दोन नगरांना जोडते
एक वर्तुळाच्या वर्तुळ केंद्रातून जाणाऱ्या जीवेची लांबी 17 सेमी आहे, तर त्या वर्तुळाची त्रिज्या किती सेमी.
खंडवहनाचा सिध्दांत …………... या शास्त्रज्ञाने मांडला.
What kind of adverb is used in the following sentence
उन्मेषने 4880.80 रुपये किंमतीच्या 16 खुर्च्या खरेदी केल्या, तर एका खुर्चीची किंमत किती असेल ?
संविधान (77 वी घटना दुरुस्ती) ऑक्टोंबर 1995 ………… च्या संदर्भात आहे.
पुढीलपैकी मुळ संख्याची बेरीज किती येईल. 47, 57, 67, 77, 87, 89, 97
अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा. - वाहने सावकाश चालवा
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची पहिली महिला अध्यक्ष कोण होत्या?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!
1 14 15 16