Hingoli SRPC Exam Paper 2014

Hingoli SRPC Exam Paper 2014

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 71 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Hingoli Sashastr Police Bharti - 2014

Enter Name Enter City Email Phone Number
हा दिवस तेलंगणा या राज्याचा स्थापना दिन ठरविण्यात आला?
२४ व ७२ चा लसावी किती?
कोल्हा काकडीला राजी.
१,३,१२,६० ?
४, १२, २३, ३७ ?
एककाम १२ मजूर दररोज ८ तास काम करून ते काम १२ दिवसात संपवितात तेच काम १८ मजूर दररोज ८ तास काम करून किती दिवसात पूर्ण करतील?
नियोजन अणुविद्युत केंद्र नागपूर जिल्ह्यात......... येथे असेल.
"त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे." यांचे टोपण नाव कोणते?
बांबू व शाल्मली वृक्षाच्या लाकडापासून .............तयार करतात.
महाराष्ट्रात लाकूड कापण्याच्या गिरण्यांची संख्या...... इतकी आहे.
A व B च्याआजच्या वयाचे गुणोत्तर ५ :४ आहे चार वर्षानंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर ७ :६ होते तर B चे आजचे वय किती?
५५,६०,६५,७०,७५,८०,85,९०,९५,१००, १०५,  या संख्यांची सरासरी किती?
रॉबर्टक्लाईव्ह्ने कोणत्या प्रांतात दुहैरी राज्य व्यवस्था सुसू केली?
श्री.नरेंद्र मोडी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ कधी घेतली?
४ : १६ : : ३६ : ?
कांचन - चार पर्यायापैकी भिन्न ओळखा?
१.५ किलोमीटर+ ५०० मीटर +१००० सेंटीमीटर = ?
भाकरीचे अनेकवचन खालीलपैकी कोणते?
मराठी महिन्यातील पाचवा महिना कोणता?
३, ३, ६, १८, ?
मराठी भाषेत एकूण किती स्वर आहेत?
खालीलपैकी आयोग्य अक्षरावर अनुस्वार दिलेला आहे तो निवडा?
ग्रहण सुटणे:
महाराष्ट्रांत कोळशाच्या एकूण खाणी .................आहेत.
राज्यातील उद्योगीक उत्पादनापैकी वस्त्रोद्योगाचा  वाटा....... टक्के आहे.
अंग चोरणे.
बोर्डो मिश्रण काय म्हणून वापरतात?
'बालिश बहु बायकांत बडबडला'. अलंकार ओळखा?
खालीलपैकी विशेष नाम नसलेला शब्द कोणता?
वणीची ......... प्रसिध्द आहेत.
गावोगाव शब्दाचा समास ओळखा.
चौरीचोरा येथील हिंसाचाराची घटना कधी घडली?
हिंगोली जिल्हा कधी अस्तित्वात आला?
हिंगोली जिल्ह्याच्या उत्तरपूर्व सीमेवरून वाहणारी नदी कोणती ?
JUDGE = LRHBK तर DOCTOR = ?
४ : १८: : ६ : ?
B हा A पेक्षा सात वर्षांनी लहान आहे. त्या दोघांच्या वयाची बेरीज ४३ वर्षे असल्यास A चे ववय किती?
बोका चा विरुध्द लिंग शब्द कोणता?
विसंगत ओळखा?
एका संख्येची चौपट व आठपट यांचेतील फरक त्या संख्येचा वर्ग आहे तर ती संख्या कोणती?
राज्यात सर्वात जास्त वीज निर्मितीचा..... या प्रकाराने केली जाते.
खालीलपैकी कोणते लीप वर्ष नाही?
A ने ४०,००० रु. ५ महिने व B ने ५०,००० रु. ४ महिने गुंतवून एक व्यवसाय केला त्या व्यवसायात त्यांना १०,००० रु. नफा झाला तर तो नफा त्यांनी कोणत्या प्रमाणात वाटून घ्यावा?
महा + ईश = ?
११, १४, २५, ३९, ६४ ?
(५ × १०० ÷ ५० ) (५ × १००× ०) = ?
GHI, JKL, MNO, .........
४२२५ चे  वर्गमूळ किती?
१०(८७) ७, ५ (५८) ९ तर ७ (?) ४
अग्निबाणात इंधन म्हणून काय वापरतात?
वाघीणीच्या पिलास काय म्हणतात?
१६ व्या लोकसभेच्या निवडणुका एकूण किती टप्प्यात पार पाडल्या?
AZ, CX, EV, GT, ?
५०००× ५००× ५ (५× ५०× ५००× ०)  = ?
सन २०१५ चा आगामी कुंभमेळा कोठे भरणार आहे?
महाराष्ट्रात सन २०११ च्या जनगणनेनुसार १ लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेले शहर किती?
बोट : स्पर्श : : मेंदू : ?
१,८,२७,६४= ?
"कणखर देशा, रक्त देशा महाराष्ट्र देशा" हे गीत कोणी लिहिले?
सामाजिक वनीकरणाच्या कार्यक्रमास राज्यात सुरुवात...... साली झाली.
भाववाचक नाम ओळखा?
"इकोमार्क" कशाशी संबंधित आहे?
खाजण वनस्पतीपासून..... मिळते.
महाराष्ट्रात नवे जमीन महसूल वर्ष कधी सुरु होते?
'दि पॉवर्टी अॅण्ड अनब्रिटीश रूळ इन  इंडिया' हा ग्रंथ कोणी लिहिला?
एका त्रिकोणातील कोनाचे प्रमाण १:२:३ असे आहे तर त्या त्रिकोणातील सर्वात मोठ्या कोनाचे माप किती?
"भावार्थ" दिपिका" हा मराठीतील ग्रंथ कोणी लिहिला?
रमेश मुकेशला रडवितो. वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा?
१००० चे २० % = ?
अनुक्रमे १ ते १५ या संख्येच्या अंकाची बेरीज किती?
भुसावळ जवळ........ येथे औष्णिक विद्युत केंद्र आहे.
२५  × ३६  ÷ ६+ ६ × ० = ?
हवेच्या सर्वात कमी तापमानाची नोंद केव्हा करता येते?
शुध्द शब्द ओळखा?
लयबद्धता ओळखा?

१०_१_११०१_०११०१
मनुष्य : नाक :: झाड : ?
टेबलला कपाट म्हटले, कपातला खुर्ची म्हटले, खुर्चीला फाईल म्हटले, फाईलला घडयाळ म्हटले, घड्याळीला कप म्हटले, तर वेळ कशात पहाणर?
५, १०, १७, २६, ?
भाकडकथा या अअलंकारित शब्दाचा अर्थ काय?
कधीही नष्ट न होणारे
BC, EF, IJ, NO,..............
सरदार सरोवर प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे?
लयबद्धता ओळखा?

aa_bbb_ ccd_d_ee
३५.७७ = ०.४९× ७३ तर ३.५७७ = ४.९ × ?
अग्निशामक साधनामध्ये कोणता वायू वापरतात?
खालीलपैकी शक्य क्रियापद असलेले वाक्य ओळखा?
"दासबोध" व "मनाचे श्लोक" कोणी लिहिले?
१० पुस्तकाची किंमत ५५ रु. तर ५५ पुस्तकांची किंमत किती?
ग्रामसभेचे अध्यक्षपद  कोण भूषवितो?
सूर्यमालेतील आकारमानाने सर्वात मोठा ग्रह कोणता?
भारतरत्न पुरस्कार २०१३ कोणाला दिला आहे?
डोळ्याने केलेली खाणा खुणीची भाषा .
महात्मा गांधीनी पहिले वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून कोणाची निवड केली?
एका रांगेत A चा क्रमांक दोन्ही बाजूने १५ वा आहे तर रांगेत एकूण मुले किती?
मूळ संख्या असून सम संख्या असलेली संख्या खालीलप्रमाणे कोणती?
चंद्राचा किती टक्के पृष्ठभाग पृथ्वीवरून दिसू शकतो?
सागवानी लाकडाच्या मोठा बाजार असणारे अमरावती जिल्ह्यातील गाव............
वाक्यातील क्रियापद तृतीय पुरुषी नपुंसक लिंगी एक  वाचनी असता तर कोणता प्रयोग असतो?
राज्यातील अधिक पावसाच्या प्रदेशात खालीलपैकी कोणत्या प्रकारची मृदा सापडते?
"सेमी कंडक्टर" ही संज्ञा कशाशी संबंधित आहे?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=71]

8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *