Hingoli SRPC Exam Paper 2014

Hingoli SRPC Exam Paper 2014

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 71 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Hingoli Sashastr Police Bharti - 2014

Enter Name Enter City Email Phone Number
JUDGE = LRHBK तर DOCTOR = ?
बोर्डो मिश्रण काय म्हणून वापरतात?
रॉबर्टक्लाईव्ह्ने कोणत्या प्रांतात दुहैरी राज्य व्यवस्था सुसू केली?
लयबद्धता ओळखा?

aa_bbb_ ccd_d_ee
ग्रामसभेचे अध्यक्षपद  कोण भूषवितो?
वणीची ......... प्रसिध्द आहेत.
GHI, JKL, MNO, .........
११, १४, २५, ३९, ६४ ?
महाराष्ट्रांत कोळशाच्या एकूण खाणी .................आहेत.
राज्यात सर्वात जास्त वीज निर्मितीचा..... या प्रकाराने केली जाते.
खालीलपैकी कोणते लीप वर्ष नाही?
मनुष्य : नाक :: झाड : ?
कांचन - चार पर्यायापैकी भिन्न ओळखा?
भाकडकथा या अअलंकारित शब्दाचा अर्थ काय?
A व B च्याआजच्या वयाचे गुणोत्तर ५ :४ आहे चार वर्षानंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर ७ :६ होते तर B चे आजचे वय किती?
५५,६०,६५,७०,७५,८०,85,९०,९५,१००, १०५,  या संख्यांची सरासरी किती?
सामाजिक वनीकरणाच्या कार्यक्रमास राज्यात सुरुवात...... साली झाली.
४ : १६ : : ३६ : ?
महाराष्ट्रात लाकूड कापण्याच्या गिरण्यांची संख्या...... इतकी आहे.
५०००× ५००× ५ (५× ५०× ५००× ०)  = ?
B हा A पेक्षा सात वर्षांनी लहान आहे. त्या दोघांच्या वयाची बेरीज ४३ वर्षे असल्यास A चे ववय किती?
मराठी भाषेत एकूण किती स्वर आहेत?
बांबू व शाल्मली वृक्षाच्या लाकडापासून .............तयार करतात.
नियोजन अणुविद्युत केंद्र नागपूर जिल्ह्यात......... येथे असेल.
बोका चा विरुध्द लिंग शब्द कोणता?
महाराष्ट्रात सन २०११ च्या जनगणनेनुसार १ लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेले शहर किती?
'दि पॉवर्टी अॅण्ड अनब्रिटीश रूळ इन  इंडिया' हा ग्रंथ कोणी लिहिला?
सूर्यमालेतील आकारमानाने सर्वात मोठा ग्रह कोणता?
शुध्द शब्द ओळखा?
एककाम १२ मजूर दररोज ८ तास काम करून ते काम १२ दिवसात संपवितात तेच काम १८ मजूर दररोज ८ तास काम करून किती दिवसात पूर्ण करतील?
"सेमी कंडक्टर" ही संज्ञा कशाशी संबंधित आहे?
४, १२, २३, ३७ ?
"दासबोध" व "मनाचे श्लोक" कोणी लिहिले?
सरदार सरोवर प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे?
एका संख्येची चौपट व आठपट यांचेतील फरक त्या संख्येचा वर्ग आहे तर ती संख्या कोणती?
महात्मा गांधीनी पहिले वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून कोणाची निवड केली?
चंद्राचा किती टक्के पृष्ठभाग पृथ्वीवरून दिसू शकतो?
हिंगोली जिल्ह्याच्या उत्तरपूर्व सीमेवरून वाहणारी नदी कोणती ?
खालीलपैकी आयोग्य अक्षरावर अनुस्वार दिलेला आहे तो निवडा?
लयबद्धता ओळखा?

१०_१_११०१_०११०१
बोट : स्पर्श : : मेंदू : ?
'बालिश बहु बायकांत बडबडला'. अलंकार ओळखा?
"इकोमार्क" कशाशी संबंधित आहे?
गावोगाव शब्दाचा समास ओळखा.
१.५ किलोमीटर+ ५०० मीटर +१००० सेंटीमीटर = ?
श्री.नरेंद्र मोडी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ कधी घेतली?
एका त्रिकोणातील कोनाचे प्रमाण १:२:३ असे आहे तर त्या त्रिकोणातील सर्वात मोठ्या कोनाचे माप किती?
महाराष्ट्रात नवे जमीन महसूल वर्ष कधी सुरु होते?
एका रांगेत A चा क्रमांक दोन्ही बाजूने १५ वा आहे तर रांगेत एकूण मुले किती?
महा + ईश = ?
वाक्यातील क्रियापद तृतीय पुरुषी नपुंसक लिंगी एक  वाचनी असता तर कोणता प्रयोग असतो?
अनुक्रमे १ ते १५ या संख्येच्या अंकाची बेरीज किती?
सागवानी लाकडाच्या मोठा बाजार असणारे अमरावती जिल्ह्यातील गाव............
रमेश मुकेशला रडवितो. वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा?
५, १०, १७, २६, ?
१६ व्या लोकसभेच्या निवडणुका एकूण किती टप्प्यात पार पाडल्या?
"भावार्थ" दिपिका" हा मराठीतील ग्रंथ कोणी लिहिला?
४२२५ चे  वर्गमूळ किती?
विसंगत ओळखा?
मराठी महिन्यातील पाचवा महिना कोणता?
अंग चोरणे.
AZ, CX, EV, GT, ?
ग्रहण सुटणे:
खाजण वनस्पतीपासून..... मिळते.
भुसावळ जवळ........ येथे औष्णिक विद्युत केंद्र आहे.
भाकरीचे अनेकवचन खालीलपैकी कोणते?
हवेच्या सर्वात कमी तापमानाची नोंद केव्हा करता येते?
२५  × ३६  ÷ ६+ ६ × ० = ?
(५ × १०० ÷ ५० ) (५ × १००× ०) = ?
कधीही नष्ट न होणारे
२४ व ७२ चा लसावी किती?
सन २०१५ चा आगामी कुंभमेळा कोठे भरणार आहे?
३५.७७ = ०.४९× ७३ तर ३.५७७ = ४.९ × ?
डोळ्याने केलेली खाणा खुणीची भाषा .
कोल्हा काकडीला राजी.
१,३,१२,६० ?
टेबलला कपाट म्हटले, कपातला खुर्ची म्हटले, खुर्चीला फाईल म्हटले, फाईलला घडयाळ म्हटले, घड्याळीला कप म्हटले, तर वेळ कशात पहाणर?
४ : १८: : ६ : ?
"त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे." यांचे टोपण नाव कोणते?
खालीलपैकी विशेष नाम नसलेला शब्द कोणता?
१,८,२७,६४= ?
चौरीचोरा येथील हिंसाचाराची घटना कधी घडली?
खालीलपैकी शक्य क्रियापद असलेले वाक्य ओळखा?
हा दिवस तेलंगणा या राज्याचा स्थापना दिन ठरविण्यात आला?
अग्निशामक साधनामध्ये कोणता वायू वापरतात?
"कणखर देशा, रक्त देशा महाराष्ट्र देशा" हे गीत कोणी लिहिले?
A ने ४०,००० रु. ५ महिने व B ने ५०,००० रु. ४ महिने गुंतवून एक व्यवसाय केला त्या व्यवसायात त्यांना १०,००० रु. नफा झाला तर तो नफा त्यांनी कोणत्या प्रमाणात वाटून घ्यावा?
हिंगोली जिल्हा कधी अस्तित्वात आला?
राज्यातील उद्योगीक उत्पादनापैकी वस्त्रोद्योगाचा  वाटा....... टक्के आहे.
१००० चे २० % = ?
१०(८७) ७, ५ (५८) ९ तर ७ (?) ४
भारतरत्न पुरस्कार २०१३ कोणाला दिला आहे?
भाववाचक नाम ओळखा?
राज्यातील अधिक पावसाच्या प्रदेशात खालीलपैकी कोणत्या प्रकारची मृदा सापडते?
१० पुस्तकाची किंमत ५५ रु. तर ५५ पुस्तकांची किंमत किती?
BC, EF, IJ, NO,..............
३, ३, ६, १८, ?
वाघीणीच्या पिलास काय म्हणतात?
अग्निबाणात इंधन म्हणून काय वापरतात?
मूळ संख्या असून सम संख्या असलेली संख्या खालीलप्रमाणे कोणती?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=71]

8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *