Jilha Niwad Samiti Ahmednagar Shipai Bharti Paper 2013

Jilha Niwad Samiti Ahmednagar Shipai Bharti Paper 2013

Jilha Niwad Samiti Ahmednagar Shipai Bharti Written Examination Paper of 2013 is given below. District Court Exam Written Exam Peon Posts Bharti 2013 Paper set available here. Candidates can solve this paper for practice of Coming District Court Bharti examinations under the District court Recruitment Examination. There are 75 questions in this paper. Solve this practice paper online. After solving the paper click on end exam and then check your marks. By solving this practice paper candidates can solve their competitive exams easily and can score good marks.

जिल्हा निवड समिती अहमदनगर शिपाई भरती पेपर २०१३ च्या लेखी परीक्षेचा पेपर सर्व युसर्स साठी खुला आहे. धन्यवाद

Nyayalaya Bharti Previous Year Papers

Various Government Examination Paper Set available on our website www.govexam.in to solve online. Candidates keep visit on our website www.govexam.in for the preparation and practice of online examination for upcoming recruitment in Maharashtra government. Practice papers and Old Paper Set available online for candidates. “Best Luck”!!!!

Leaderboard: जिल्हा निवड समिती अहमदनगर शिपाई भरती पेपर २०१३ (भाग १)

maximum of 75 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

जिल्हा निवड समिती अहमदनगर शिपाई भरती पेपर २०१३ (भाग १)

जिल्हा निवड समिती अहमदनगर शिपाई भरती पेपर २०१३ (भाग १)

2 comments

  • होळकर

    यातील खूप प्रश्न चुकीचे पर्याय आहेत

  • सचिन भालेराव

    सर आपणास विनंती आहे आपला हा उपक्रम खूपच गरिब मुलांसाठी उपयुक्त आहे, स्पर्धा परीक्षेच्या या युगात चुकीला माफी नाही, त्यासाठी आलेली संधी जाऊ नये यासाठी कृपा करून चुकीची माहिती टाकू नका, दिलेली प्रश्न पत्रिका व त्यांची उत्तरांची सांगड योग्य आहे का हे पाहूनच प्रश्न पत्रिका अपलोड करावी, ही विनंती, वरील अहमदनगर याप्रश्न पत्रिकेच्या उत्तरात खूप चुका आहे असे पेपरलोड करू नये उत्तराची योग्य सांगड करूनच अपलोड करावे, कुणीतरी तुमच्यावर विश्वास करून समोर जाण्याचा प्रयत्नशील आहे, कृपया या गोष्टीचा विचार असू द्या धन्यवाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *