MPSC Sample Paper 15

MPSC Sample Paper 15

MPSC Sample Paper 15

MPSC Online Sample Paper Test Paper 15 is given below.

 

 

 

 

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 38 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 16

Enter Name Enter City Email Phone Number
आधुनिकीकरणात कोणती गोष्ट कारणीभूत नसते?
महाराष्ट्राच्या नवव्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी कोणता?
सुर्वण जयंती नागरी योजना केव्हापासून सुरु करण्यात आली?
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रमाला १९८९- 90 मध्ये कोणत्या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले?
भारतात हरितक्रांतीची सुरुवात खालीलपैकी कोणत्या पंचवार्षिक योजनेत झाली?
आर्थिक सर्वेक्षण १९९९-२००० नुसार सप्टेंबर १९९९ च्या शेवटपर्यंत भारतावर किती अब्ज डॉलर रुपयांचे विदेशी कर्ज होते?
‘ कवलूर ‘ हे उपग्रह प्रक्षेपण स्थळ भारतात कोठे आहे?
कापड उद्योगाचे केंद्रीकरण मुंबई नंतर .......... येथे झाले.
नकली दस्तावेज शोधण्यासाठी कोणत्या उपकरणांचा उपयोग करतात?
भारतीय नियोजन मंडळ (१९९८८) च्या मते ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ...............उष्मांक मिळतील एवढया किमान उपभोगाची गरज आहे.
शक्तीपुंजवादाचा सिद्धांत ............... याने मांडला
महाराष्ट्र शासनाच्या आठव्या पंचवार्षिक योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट काय होते?
राज्याच्या पंचवार्षिक योजनेला अंतिम मान्यता कोण देते?
राष्टीय कृषी ग्रामीण विकास बँक केव्हास्थापन करण्यात आली?
राज्याच्या नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कोण कार्य करतात?
भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये पुढीलपैकीकोणत्या उपविभागाचा समावेश होतो? उपविभाग :

अ) महसुली जम व खर्च             ब) भांडवली जमा व खर्च       (क) कर्ज.
जगामध्ये सर्वप्रथम सौरपंपाची निर्मिती कोणत्या देशाने केली?
भारतात सर्वात जास्त साखरेचा उतारा ..............या राज्यात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने वीस कलमी कार्यक्रम कोणत्या वर्षी सुरु केला?
भारतात नियंत्रक व महालेखापाल कोणाला जबाबदार असतो?
रोजगार निर्मिती हे महाराष्ट्र शासनाच्या कितव्या पंचवार्षिक योजनेत मुख्य उद्दिष्ट होते?
भारतात पंचायत विकास पद्धतीपूर्वी .......... कार्यवाहित होता.
१९९९ – २००० मध्ये केल्या गेलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार चालू आर्थिक वर्षात कृषी उत्पादनात किती टक्क्यांनी कमी येण्याची शक्यता आहे?
भारतात कोळसा उत्पादनाचे राष्ट्रीयीकरण कधी करण्यात आले?
औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य कोणते?
A Treatise of Money नावाचे पुस्तक कोणी लिहिले?
औद्योगिकीकरणामुळे ज्ञानाचे .................... होते.
१९९०- ९१ साली भारताच्या निर्यातीमध्ये पूर्व युरोपीय देशांचा वाटा अंदाजे क्ती टक्के होता?
भारताची मध्यवर्ती बँक, बँकांची बँक, तसेच सरकारची बँक असे कोणत्या बँकेला संबोधतात?
जागतिक बँकेने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार जगात सर्वाधिक बालकामगारन्कोन्त्या देशात आहेत?
मुंबईयेथील शेअर बाजाराची स्थापना कोणत्या वर्षी करण्यात आले?
ट्रायसेन योजना कोणत्या मूळ उद्देशाने सुरु करण्यात आली?
जर वस्तूच्या किमती वाढल्या तर वास्तव उत्पन्नात ...................
हरित क्रांतीच्या मुख्य परिणाम खालीलपैकी कशावर झाला?
अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधे, शिक्षण, इत्यादी बाबींचा समावेश ................. या वस्तूमध्ये होतो.
स्त्रीच्या गर्भधारणेची सर्वाधिक शक्यता कोणत्या काळात असते?
बुल आही बीयर ( तेजीवाले आणि मंदीवाले) य संज्ञा खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहेत?
खालीलपैकी कोणत्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक आहे?
रोजगार हमी योजनेचे जनक कोण?
औद्योगिकीकरणामुळे  आणि यांत्रिककरणामुळे सर्वप्रथम परिणाम होतो?
खालीलपैकी कोणत्या वर्षी भारतात विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाची स्थापना करण्यात आली?
जगातील पहिल्या आण्विक पाणबुडीचे नाव काय?
................ च्या शोधानंतर संगणकाच्या तिसऱ्या पिढीला सुरुवात झाली.
................... या वर्षी भारत सरकारने परकीय चलन विनिमय धोरणात बदल करून रुपया अंशतः परिवर्तननीय केला आहे.
अणुभट्टीतील अभिक्रियांचा वेग कमी जास्त करण्यासाठी वाप्र्नाय्त येणाऱ्या कांड्या कोणत्या धातूच्या असतात?
ग्रीन हाऊस कोठे उपयोगात आणतात?
सध्या कितव्या वित्त आयोग गठन करण्यात आलेले आहे?
भारताला मिळणाऱ्या विदेशी कर्जत खलीलपैकी कोणत्या प्रकारचे कर्ज सर्वाधिक आहे?
आधुनिकीकरणाबाबत असत्य विधान कोणते?
महाराष्ट्र शासनाने वीस कलमी कार्यक्रम कोणत्या पंचवार्षिक योजनेत सुरु केला?
भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा......
दोन राज्यांमधील अर्थ व्यवहाराची नोंद ....... या गटाखळी  केली जाते.
नवव्या पंचवार्षिक योजनेत महाराष्ट्र शासनाने सर्वाधिक खर्च कोणत्या क्षेत्रावर केला?
महाराष्ट्र राज्याच्या सहाव्या योजेनेवरील अनुमानित खर्च किती होता?
दहाव्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली?
सप्टेंबर १९९३ मध्ये न्यू बँक ऑफ इंडियाचे विलीनीकरण खालीलपैकी कोणत्या बँकेत करण्यात आले?
केपलर या शास्त्रज्ञाचे  नियम कोणत्या शास्त्राशी संबंधित आहेत?
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा शुभारंभ कधी झाला?
वस्तूचा अवैध साठा करून, बाजारात त्याचा कृत्रिम अभाव निर्माण करून,  वस्तूंच्या किमती वाढवून लाभ लाटण्याची क्रिया म्हणजे................. होय.
पहिल्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते?
केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत कोण सादर करतो?
मुद्रेची क्रयशक्ती............. वर अवलंबून असते.
बौद्धिक स्तरावर आधुनिकीकरण म्हणजे   ....................
मानवाने सर्वात  प्रथम कोणत्या धातूच्या उपयोग  केला?
दुध नासने ही................
भारतीय चौदा मोठया व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण  करण्यात आले. या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करतांना कोणता निकष लावला गेला?
भारतातील बेरोजगारीच्या समस्येवर खालीलपैकी कोणता उपया योजता येईल?
भारतामध्ये कशाच्या अभावामुळे अॅनिमिया होतो असे आढळून आले आहे?
मार्क कोणत्या देशाचे चलन आहे?
अर्थशास्त्राच्या मतानुसार ज्या वस्तूला विनिमय मूल्य आहे, त्या वस्तूला संपत्ती असे म्हणतात. या संपत्तीचे पुढीलपैकी तीन गुणधर्म मानले जातात. ते गुणधर्म कोणते?

अ) उपभोग्यता  २) ब) दुर्मिळता  क) मनुष्य बाह्यता ड) उपयुक्ता
वेगवेगळ्या वजनाच्या दोन वस्तू उंच मिनारावरून खाली सोडल्यास पृथ्वीपासून एक मीटर अंतरावर त्यांचे ...................समान असेल.
जर वस्तू किमती वाढल्या तर मुद्रेची क्रयशक्ती.......................
ज्या शेतीमध्ये एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त वाटा फक्त एकाच स्त्रोताव्दरे मिळतो अशा शेतीस ......................शेती असे म्हणतात
२००१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेला साधारणतः अंदाजे किती खर्च झाला?
अल्पविकसित अर्थ व्यवस्थेस काय म्हणतात?
दारिद्र्य निर्मूलनावर राज्य सरकारने कोणत्या पंचवार्षिक योजेनेत सर्वाधिक भर दिला?
भारतात अर्थसंकल्पीय तुटीचे महत्त्वाचे असे कोणते कारण सांगता येईल?
खालीलपैकी कोणता कार्यक्रम तालुका/ गटाच्या सर्वागीण विकासासाठी कार्यरत आहे?
आर्थिक १९९९- २००० मध्ये एप्रिल ते फेब्रुवारी या अकरा महिन्यात देशाच्या निर्यातीमध्ये किती टक्क्यांनी वाढ झाली?
मालमत्ता व भांडवली व्यवहारावर राज्यसरकारकडून लादल्या जाणाऱ्या करापैकी , कोणत्या गटातील करांचा हिस्सा सर्वात जास्त आहे?
भारतामध्ये उभारला गेलेला आशियातील सर्वात मोठा बोकारो एथिक लोह- पोलाद प्रकल्प कोणत्या देशाच्या सहाय्याने उभारण्यात आला?
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सर्वात वरचे स्थान कोणत्या क्षेत्रात दिले गेले?
खालीलपैकी कोणत्या सामाजिक परिवर्तनाने जातीयव्यवस्था, प्रादेशिकता, आणि धार्मिक भेद यांना एक प्रकारे खतपाणी घातले आणि समाजातील खालच्या वर्गामधील अंधश्रद्धा आणि मागासलेपणा घालविण्याच्या दृष्टीने  काहीच प्रयत्न झाला नाही?
..................... या बाजार व्यवस्थेत फक्त एकाच विक्रेत्याचे मालाच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण असते.
चैनीच्या वस्तूंची मागणी कोणत्या स्वरुपाची असते?
केंद्र व राज्य शासनास कर, जकात, परकीय किंवा अंतर्गत मार्गाने मिळवलेली उत्पन्न खालीलपैकी कोणत्या निधीमध्ये जमा केले जातात?
भारत सरकार खलीलपैकी कोणत्या औषधविज्ञान शाखांना जाणीवपूर्वक उत्तेजन देत आहे.
ज्या प्रकारच्या बाजार व्यवस्थेत एकच विक्रेता व अनेक ग्राहक असतात, त्या बाजार व्यवस्थेला ...............म्हणतात.
औद्योगिकरणाचा परिणाम ग्रामीण समाजातील ....... वर झाला
स्त्रियांवरील कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेस काय म्हणतात?
भविष्यकाळातील वस्तूंची अपूर्णता पूर्ण करण्यासाठी केलेला संग्रह म्हणजे काय?
मुद्रास्फितीचा सर्वाधिक फटका खालीलपैकी कोणाला बसेल?
भारतातील सहकारी संस्थांसंबंधिचा पहिला कायदा कोणत्या साली अस्तित्वात आला?
जागतिक बँकेने जगातील सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थेत किती भागात विभाजित केले आहे?
कोणत्या वर्षापासून भारत सरकारने नियंत्रक व महालेखा परीक्षकाला लेखापालाच्या कार्यातून मुक्त केले आहे?
संस्कृतीच्या कोणत्या घटकावर विज्ञानाचा सर्वप्रथम परिमाण होतो?
जेव्हा वस्तूची मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असतो, तेव्हा उपभोगत्यास वस्तू स्वस्त किमतीत मिळते अशा बाजारास काय म्हणतात?
भारतातील अन्नधान्य समस्येस पुढीलपैकी कोणता एक घटक कारणीभूत नाही?
इ.स. २०१४ साली धुमकेतूवर कोणते यान पाठविण्याची ‘ नासा’ ची योजना आहे?
महाराष्ट्रातील कोणत्या शहरात उपग्रह दूरनियंत्रण केंद्र नियोजित आहे?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!5 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *