MPSC Sample Paper 4

MPSC Sample Paper 4

या स्पर्धेच्या प्रथम 5 विजेत्यांना नवीन वर्षा निमित्य T-Shirts प्रोत्सःनार्थ बक्षीस राहील !!

खालील ५ विजेत्यांची नावे

Congratulations Winners!! We will call all winners on or after 6th Jan 2016.. Thanks,,,!!
Winners2016

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 15 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 4

Enter Name Enter City Email Phone Number
महाराष्ट्रातील आकारमानाने सर्वांत लहान जिल्हा कोणता?
खालीलपैकी कोणता विभाग ' संत्राविभाग ' म्हणून ओळखला जातो?
बल्लापूर ..... साठी प्रसिध्द आहे.
म्हैसमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्रातील पहिले विदयापीठ......
खालीलपैकी कोणती नदी पश्चिमवाहिनी नाही ?
महाराष्ट्रात कोणते पिक सर्वांत जास्त होते ?
पुणे जिल्हातील अष्टविनायकाचे स्थान नसलेले ठिकाण कोणते?
अकोला शहर कोणत्या नदीकाठी वसले आहे?
महारष्ट्रातील सर्वांत मोठी नदी कोणती?
नाशिक जिल्ह्यात ......... या ठिकाणी कांदा संशोधन केंद्र आहे?
महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांची संख्या........
' पाचगणी' हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या नदीकाठी वसलेले आहे?
खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगेत 'चिखलदरा' हे थंड हवेचे ठिकाण आहे?
' मराठवाड्याची राजधानी' म्हणून कोणत्या जिल्हास ओळखले जाते?
नेवासा हे ठिकाण कोणत्या नदीकाठी वसलेले आहे?

 
विदर्भातील जिल्ह्यांची संख्या.......
परळी - वैजनाथ हे ज्योतिर्लिंगस्थान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पावसाचे ठिकाण ...........
घारापुरी लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
रायगड जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता किल्ला आढळत नाही ?
हळदी उत्पादनात अग्रेसर असल्लेला हिळ कोणता?
महाराष्ट्रात कोणत्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे?
' महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी ' कोणत्या नदीस म्हटले जाते?
काजू उत्पादनात अग्रसे जिल्हा कोणता?
कोकण उत्तरेमध्ये  डहाणूपर्यंत तर दक्षिणेकडे ......पर्यंत आहे.
सर्वात जुनी वेधशाळा कोठे आहे?
महाराष्ट्राच्या राज्यप्राणी कोणता?
विदर्भाचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाणारे चिखलदरा हे थंड हवेचे ठिकाण कोत्न्या जिल्ह्यात आहे?
केळी उत्पादनासाठी प्रसिध्द असलेला जिल्हा ........
खालीलपैकी कोणते शहर गोदावरी नदीकाठी वसलेले नाही?
' दगडी कोळसा' मोठया प्रमाणात कोठे सापडतो?
महाराष्ट्रातील एकमेव ' यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ' कोठे आहे?
धुळे शहर कोणत्या नदीकाठी वसले आहे?
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या ठिकाणी आहे?
पानझडी वृक्षांची वने कोणत्या विभागात आढळतात?
मोगल बादशहा औरंगजेब याची कबर औरंगाबाद जिल्ह्यात ...... या ठिकाणी आहे.
कोरकू ही अनुसूचित जमात ...... मध्ये रहाते.
सह्याद्री पर्वतास दुसऱ्या कोणत्या नावाने ओळखतात?
महाराष्ट्रात रब्बी पिके कोणत्या ऋतूत घेतली जातात?
गोदावरी नदीचे उगमस्थान .........
लोणावळा, खंडाळा ही थंड हवामानाची ठिकाणे कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापसाचे क्षेत्र कोणत्या विभागात आहे?
'हाजीमलंग' बाबाची कबर कोणत्या शहराजवळ आहे?
खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात चामडी वस्तू, बनविण्याचा उद्योग मोठया प्रमाणावर चालतो?
'माथेरान' हे थंड हवेचे ठिकाण खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्राला ............ कि. मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे.
कर्नाळा पक्षी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
कोकण रेल्वे मार्गावरील सर्वात लांब बोगदा कोठे आहे?
नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान कोठे आहे?
महाराष्ट्रातील कोणत्या नदीला ' दक्षिण भारताची गंगा / वृद्धगंगा म्हणतात?
'नर्नाला' किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
कांदयाचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा जिल्हा .........
महाराष्ट्रात खलीलपैकी  कोणत्या ठिकाणी उपग्रह दळणवळण केंद्र आहे?
महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती?
कृष्णा - वारणा या नदीचे संगमस्थान .........
महाराष्ट्रात  सिंहस्थ कुंभमेळा कोणत्या ठिकाणी भरतो ?
'ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा' म्हुणुन कोणत्या जिल्ह्यास ओळखले जाते?
महाराष्ट्रातील अष्टविनायकाच्या आठ स्थानांपैकी पाच स्थाने कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्राचा देशातील क्रमांक.......
महाराष्ट्रात ज्योतिर्लिंग स्थाने किती आहेत?
' महाबळेश्वर' हे थंड हवेचे ठिकाण खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
सर्वाधिक साखर कारखाने कोणत्या जिल्हात आहेत?
'जायकवाडी' प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे?
महाराष्ट्रात सर्वाधिक जंगलक्षेत्र  कोणत्या जिह्यात आढळते?
महाराष्ट्रातील ' तलावांचा' जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्ह्याची ओळख आहे?
राज्यात कोणत्या जिल्ह्यात तांब्याचे सर्वाधिक साठे आढळतात?
महाराष्ट्रातील पहिली कापड गिरणी कोठे सुरु करण्यात आली?
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण कोणते?
महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यात ज्वारीचे सर्वाधिक उत्पादन होते?
मुबई- पुणे डबल डेकर एक्सप्रेसचे नाव काय?
महाराष्ट्रात चलनी नोटा, पोस्ट कार्डे / तिकिटे इत्यादी चे छपाई केंद्र  खालीलपैकी कोठे आहे?
महाकवी कालिदासाचे स्मारक नागपूर जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी आहे?
सर्वांत अधिक ऊस पिकविणारा जिल्हा.......
विठोबा / पांडुरंगाचे मंदिर कोणत्या ठिकाणी आहे?
पुणे - सातारा महामार्गावर कोणता घाट आहे?
हिमरू शालीसाठी प्रसिध्द असलेले महाराष्ट्रातील ठिकाण कोणते?
महराष्ट्राचा बरासचा भूभाग कोणत्या खडकापासून बनलेला आहे?
कृष्णा नदीचा उगम....... या ठिकाणी होतो.
आंब्याचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा जिल्हा कोणता?
खालीलपैकी  महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्हात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे?
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना दिन .........
लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
राज्यात ....... जिल्ह्यात चुनखडीच्या खाणी मोठया प्रमाणावर आढळतात.
महारष्ट्रातील पर्यायाने भारतातील सर्वोत्कृष्ट नैसर्गिक बंदर कोणते आहे?
तुळजाभवानी मातेचे मंदिर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
दहिसर नदीकाठी वसलेले राष्ट्रीय उदयान........
कृष्णा - कोयना या नदीचे संगमस्थान असलेले कराड हे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
महाराष्ट्र एक्सप्रेस कोठून कोठपर्यंत धावते?
सध्या महाराष्ट्रात किती जिल्हे आहेत?
मराठवाडयातील जिल्ह्यांची संख्या ........
महाराष्ट्रात किती प्रशासकीय विभाग आहेत?
पांढरे सोने पिकविणारा जिल्हा...........
महाराष्ट्रातील आकारमानाने सर्वांत मोठा जिल्हा कोणता ?
चादरी उत्पादनासाठी प्रसिध्द असलेले स्थान.......
महाराष्ट्रात 'अजिंठा - एलोरा लेणी ' कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
अहमदनगर जिल्ह्यातील थंड हवेचे ठिकाण.......
मँगनीज उत्पादन महाराष्ट्राचा भारतातील क्रमांक...........
महाराष्ट्रातील अति दक्षिणेकडील जिल्हा.......
प्रसिध्द सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचे राळेगण सिद्धी हे गाव कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!27 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *