Police Bharti Sample Paper 10

Police Bharti Paper Set 10

Following is the 9th Paper Set of Police Bharti 2015, Candidates can solve this paper Online in 50 Minutes. Each question caries 1 Marks. No Negative marking.

Following are the Names of High SCORING TOP 20 USERS :
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 13 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

      echo ”

    1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “

“;
}
?>

<? } else { echo “No Topper above 30 Marks, Give This test & Be A TOPPER Now!!”; } $conn->close();
?>

Welcome to your Police Bharti Paper 10

Enter Name Enter City Email Phone Number
भारतातील पहिले “महिला संकट निवारण केंद्र” कोठे सुरु करण्यात आले?
नुकताच जगातील सर्वात उंच (२४० फुट) व सर्वात मोठा ध्वजस्तंभ कोठे उभारण्यात आला?
कोणती संख्या पूर्ण वर्ग असू शकेल ?
प्रश्न
गोल्डन गर्ल हे कोणाचे आत्मचरित्र आहे?
भारतीय दूरसंचार क्रांतीचे जनक _______________ आहेत.
खासदार आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणते गाव दत्तक घेतले आहे?
10 लिटर = किती पाव लिटर?
भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक_____________.
महिला पोलिसांची संख्या खालीलपैकी कोठे सर्वाधिक आहे?
MODVAT कशाशी संबधित आहे?
विषम ओळखा :
_____________येथे औरंगजेबाची कबर आहे.
एका घनाचे पृष्ट्फळ 54 चौ.से.मी.आहे,तर त्या घनाचे घनफळ किती?
1,260 रुपयास गाय घेतली.तिला घरी आणण्यासाठी 140 रु.खर्च आला.पुढे ती गाय विकली.त्यामुळे 15% नफा झाला.तर ती गाय केवढ्यास विकली.
२०१४ ची हिंद केसरी स्पर्धा कोणी जिंकली?
भारतातल्या पहिली महिला महापौर कोण आहे ?
राष्ट्रीय मतदार दिन केव्हा साजरा करण्यात येतो?
माथेरान हे थंड हवेचे ठिकाण कुठल्या जिल्ह्यात येत?
महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांच्या आठ स्थानांपैकी ______ स्थाने पुणे जिल्ह्यात आहेत.
एका काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ 352 चौ.से.मी. आहे.त्याच्या काटकोन करणाऱ्या दोन बाजूपैकी एक बाजू 22 से.मी आहे,तर दुसरी किती?
CMM, EOO, GQQ, _____, KUU
रॉक गार्डन कोणत्या शहरात आहे?
____________ह्या प्रयोगाच्या वाक्यातील क्रियापदाचे रूप कर्माच्या लिंग- वचन- पुरुषाप्रमाणे बदलते.
देशातील पहिले प्लास्टिक विद्यापीठ कोठे सुरु करण्यात येणार आहे?
√(26)2-(10)2 =?
गट बाहेरील ओळखा
Capture
‘भालजी पेंढारकर चित्रनगरी’ हे मराठी चित्रपट निर्मितीचे केंद __________ येथे आहे.
भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर _______________ आहे
धरुरचा किल्ला महाराष्ट्रात कुठे आहे ?
आधुनिक मराठी कवितेचे जनक कोण ?
√21+√10+√36=?
पहिला परमवीर चक्र विजेता-
सह्याद्रीच्या डोंगराळ भागात ___________ साठे आहेत
कार्ले ब भाजे लेणी कुठल्या जिल्ह्यात आहे ?
अंटार्क्टिकावर पाऊल ठेवणारे पहिले भारतीय _________________ आहे .
‘सोलर इम्पल्स २’ ह्या सौर उर्जेवर चालणार्या स्वयंचलित विमानाची चाचणी नुकतीच कोणत्या देशात घेण्यात आली?
जनगणना – २०११ नुसार महाराष्ट्राचे साक्षरता प्रमाण किती आहे ?
संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा :- 19, 26, 33, 46, 59, 74, 91
मानवधिकार दिवस मानला जातो.
महारष्ट्राचे मँचेस्टर असे कोणत्या शहराला संबोधतात ?
महिलांच्या सुरक्षित प्रवासा साठी महिला चालक असणारी स्वतंत्र रेडिओ कॅब सेवा कोणत्या शहरात उपलब्ध होणार आहे?
गाविलगड किल्ला कुठे आहे ?
१ मे २०१५ पासून भारताने किती देशांना ई-टुरिस्ट व्हिसा देण्यास सुरुवात केली आहे?
कोल्हापूर हे शहर __________ नदीच्या काठी बसले आहे.
P5QR, P4QS, P3QT, _____, P1QV
संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा:- 1, 1, 2, 6, 24, 96, 720
20 % चे 40 % किती होईल?
भारताच्या हरितक्रांतीचे जनक -

Be sure to click Submit Quiz to see your results!
12 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *