Nashik Talathi Paper 2014

Nashik Talathi Paper 2014

Nashik District 2014 Talathi Examination paper is given below For the Practice of coming examination of Talathi Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी नाशिक तलाठी भरती २०१४ चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: जिल्हा निवड समिती, नाशिक तलाठी परीक्षा २०१४

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available


जिल्हा निवड समिती, नाशिक तलाठी परीक्षा २०१४

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

MSRTC Driver Written Exam Practice Paper 2

MSRTC Driver Written Exam Practice Paper 2

MSRTC Driver Written Examination paper is given below For the Practice of coming examination of MSRTC Driver Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी महाराष्ट राज्य परिवहन मंडळचे सराव पेपर देत आहोत, आम्ही रोज एक नवीन सराव पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: MSRTC Driver Written Exam Practice Paper 2

maximum of 49 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

MSRTC Driver Written Exam Practice Paper 2

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Talathi Ahmadnagar Pariksha – 2015

Talathi Ahmadnagar Pariksha – 2015

Ahmadnagar District 2015 Talathi Examination paper is given below For the Practice of coming examination of Talathi Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी अहमदनगर तलाठी भरती २०१५ चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: Talathi Ahmadnagar Pariksha - 2015

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Talathi Ahmadnagar Pariksha - 2015

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

MSRTC Driver Written Exam Practise Paper 1

MSRTC Driver Written Exam Practise Paper 1

MSRTC Driver Written Examination paper is given below For the Practice of coming examination of MSRTC Driver Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी महाराष्ट राज्य परिवहन मंडळ च्या परीक्षेचा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: MSRTC Driver Written Exam Practice Paper 1

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

MSRTC Driver Written Exam Practice Paper 1

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Talathi Dhule Pariksha – 2015

Talathi Dhule Pariksha – 2015

Dhule District 2015 Talathi Examination paper is given below For the Practice of coming examination of Talathi Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी धुळे तलाठी परीक्षा २०१५ चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: Talathi Dhule Pariksha - 2015

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Talathi Dhule Pariksha - 2015

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

1 174 175 176 177 178 201