Talathi Papers For Practice Download

Talathi Papers For Practice Online Paper Sets of Talathi Bharti 2019

Talathi Exam Papers are available for downloading & online practice. candidates can use this papers for Practice for coming Talathi Bharti 2019.

संभाव्य प्रश्नसंच – तलाठी भरती 2019!

Talathi bharti 2019 Latest Updates & Details 

2019 ची लेखी लवकरच सुरु होणार आहे, या साथी आवश्यक सर्व पेपर्स आणि जुने पेपर्स आपल्या सरावासाठी आम्ही देत आहोत. तर आता आपण तलाठी भरतीचा भरपूर सरावा करावा अशी आमची अपेक्षा आहे… धन्यवाद !!

पेपर सोडून झाल्यावर “आपले मार्क्स बघा” या बटन वर क्लिक करा.. मग “बरोबर उत्तरे” या बटन वर क्लिक करा…

येत्या भरतीला अनुसरून खास आपल्या सरावा साठी GovNokri.in आणि GovExam.in टेस्ट सिरीस सुरु करत आहे. यासाठी आपण या लिंक वरून Register करावे व यानंतर आपण सर्व पेपर्स सोडून येत्या तलाठी परीक्षेची तयारी करू शकता. धन्यवाद.. आम्ही या सदरात रोज नविन पेपर सरावासाठी उपलब्ध करून देऊ.

नोट : पेपर सोडून झाल्यावर “VIEW QUESTION” बटनावर क्लिक करावे, म्हणजे आपल्याला बरोबर उत्तरे आणि आपण सोडवलेली उत्तरे दिसतील.

तलाठी पेपर्स

जुने पेपर्स (Old Papers) सराव पेपर्स (Practice Papers)
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६६
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६५ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६४ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६३ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६१ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६० 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५६
ठाणे तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५५ 
नांदेड तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५४ 
नागपूर तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५३ 
धुळे तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५२
चंद्रपूर तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५१
वर्धा तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५०
अमरावती तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४९
सिंधुदुर्ग तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४८
नाशिक तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४७
हिंगोली तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४६ 
यवतमाळ तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४५
बीड तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४४
जळगाव तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४३
वाशीम तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४२
अकोला तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४१
बुलढाणा तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४०
अहमदनगर तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३९
नांदेड तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३८
नाशिक तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३७
रत्नागिरी तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३६
सांगली तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३५ 
अहमदनगर तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३४ 
गडचिरोली तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३३ 
जळगाव तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३२ 
बीड तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३१
जालना तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३० 
नांदेड तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २९
परभणी तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २
हिंगोली तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २७
बुलढाणा तलाठी भरती २०१४ भाग २ (१०० प्रश्न)
बुलढाणा तलाठी भरती २०१४ भाग १ (१०० प्रश्न)
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २६
वाशीम तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २५
नागपूर तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २४
यवतमाळ तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २३
कोल्हापूर तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २२
औरंगाबाद तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २१
उस्मानाबाद तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २०
नाशिक तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १९
अहमदनगर तलाठी परीक्षा २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १८
रत्नागिरी तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १७
धुळे तलाठी परीक्षा २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १६
रायगड तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५
नंदुरबार तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४
अहमदनगर तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३
वाशीम तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२
वर्धा तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११
रायगड तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०
परभणी तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९
पालघर तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८
नांदेड तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७
जालना तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६
हिंगोली तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५
भंडारा तलाठी पेपर २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४
अहमदनगर तलाठी पेपर २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३
चंद्रपूर तलाठी पेपर २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २
बीड तलाठी पेपर २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १

तलाठी भरती प्रक्रियेची माहिती:

* तलाठी भरती २०१९

* तलाठी पदाच्या रिक्त जागा

* तलाठी भरती शैक्षणिक अहर्ता, वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क…