Talathi Papers For Practice Download

Talathi Papers For Practice Online Paper Sets of Talathi Bharti 2021

Talathi Exam Papers are available for downloading & online practice. candidates can use this papers for Practice for coming Talathi Bharti 2021.

तलाठी भरती लवकरच अपेक्षित आहे !!

संभाव्य प्रश्नसंच – तलाठी भरती 2021!

Talathi bharti 2021 Latest Updates & Details

2021 ची लेखी लवकरच सुरु होणार आहे, या साथी आवश्यक सर्व पेपर्स आणि जुने पेपर्स आपल्या सरावासाठी आम्ही देत आहोत. तर आता आपण तलाठी भरतीचा भरपूर सरावा करावा अशी आमची अपेक्षा आहे… धन्यवाद !!

पेपर सोडून झाल्यावर “आपले मार्क्स बघा” या बटन वर क्लिक करा.. मग “बरोबर उत्तरे” या बटन वर क्लिक करा…

येत्या भरतीला अनुसरून खास आपल्या सरावा साठी GovNokri.in आणि GovExam.in टेस्ट सिरीस सुरु करत आहे. यासाठी आपण या लिंक वरून Register करावे व यानंतर आपण सर्व पेपर्स सोडून येत्या तलाठी परीक्षेची तयारी करू शकता. धन्यवाद.. आम्ही या सदरात रोज नविन पेपर सरावासाठी उपलब्ध करून देऊ.

नोट : पेपर सोडून झाल्यावर “VIEW QUESTION” बटनावर क्लिक करावे, म्हणजे आपल्याला बरोबर उत्तरे आणि आपण सोडवलेली उत्तरे दिसतील.

तलाठी पेपर्स

जुने पेपर्स (Old Papers)सराव पेपर्स (Practice Papers)
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५३
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४७ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४६ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४५ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४४ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४३ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३९ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३८ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३७ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३६ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३५
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३४ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३३
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२९ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२८ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२७ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२६ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२५
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२४ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२३
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२२ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११८ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११७ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११६
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११५
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११४
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११३
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १११
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०८ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०६ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०५ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०४ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०३ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०२ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १००
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९६
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९५
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९४
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९३ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९१ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८८ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८६ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८५
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८४
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८३
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८१ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८० 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७८ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७६ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७५ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७४
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७३ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६९ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६६
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६५ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६४ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६३ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६१ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६० 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५६
ठाणे तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५५ 
नांदेड तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५४ 
नागपूर तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५३ 
धुळे तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५२
चंद्रपूर तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५१
वर्धा तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५०
अमरावती तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४९
सिंधुदुर्ग तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४८
नाशिक तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४७
हिंगोली तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४६ 
यवतमाळ तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४५
बीड तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४४
जळगाव तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४३
वाशीम तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४२
अकोला तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४१
बुलढाणा तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४०
अहमदनगर तलाठी भरती २०१६तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३९
नांदेड तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३८
नाशिक तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३७
रत्नागिरी तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३६
सांगली तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३५ 
अहमदनगर तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३४ 
गडचिरोली तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३३ 
जळगाव तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३२ 
बीड तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३१
जालना तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३० 
नांदेड तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २९
परभणी तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २
हिंगोली तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २७
बुलढाणा तलाठी भरती २०१४ भाग २ (१०० प्रश्न)
बुलढाणा तलाठी भरती २०१४ भाग १ (१०० प्रश्न)
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २६
वाशीम तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २५
नागपूर तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २४
यवतमाळ तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २३
कोल्हापूर तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २२
औरंगाबाद तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २१
उस्मानाबाद तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २०
नाशिक तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १९
अहमदनगर तलाठी परीक्षा २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १८
रत्नागिरी तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १७
धुळे तलाठी परीक्षा २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १६
रायगड तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५
नंदुरबार तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४
अहमदनगर तलाठी भरती २०१४तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३
वाशीम तलाठी भरती २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२
वर्धा तलाठी भरती २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११
रायगड तलाठी भरती २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०
परभणी तलाठी भरती २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९
पालघर तलाठी भरती २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८
नांदेड तलाठी भरती २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७
जालना तलाठी भरती २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६
हिंगोली तलाठी भरती २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५
भंडारा तलाठी पेपर २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४
अहमदनगर तलाठी पेपर २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३
चंद्रपूर तलाठी पेपर २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २
बीड तलाठी पेपर २०१५तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १

तलाठी भरती प्रक्रियेची माहिती:

* तलाठी भरती २०२०

* तलाठी पदाच्या रिक्त जागा

* तलाठी भरती शैक्षणिक अहर्ता, वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क…