Talathi Bharti Question Paper

Talathi Bharti Question Paper

Talathi Bharti Question Paper are available for downloading & online practice. Talathi Bharti 2024 Syllabus is also available here for candidates. Talathi Question Paper online test is conducted here. Candidates can use this papers for Practice for coming Talathi Bharti 2024. Keep visit on our website govexam.in for the latest government examination / recruitment updates.
Talathi Bharti Question Paper on Govexam.in

2024 ची लेखी लवकरच सुरु होणार आहे, यासाठी आवश्यक सर्व पेपर्स आणि जुने पेपर्स आपल्या सरावासाठी आम्ही देत आहोत. तर आता आपण तलाठी भरतीचा भरपूर सरावा करावा अशी आमची अपेक्षा आहे… धन्यवाद !!
पेपर सोडून झाल्यावर “आपले मार्क्स बघा” या बटन वर क्लिक करा.. मग “बरोबर उत्तरे” या बटन वर क्लिक करा…

येत्या तलाठी भरतीला अनुसरून खास आपल्या सरावा साठी GovNokri.in आणि GovExam.in टेस्ट सिरीस सुरु करत आहे. यासाठी आपण या लिंक वरून Register करावे व यानंतर आपण सर्व पेपर्स सोडून येत्या तलाठी 2024 परीक्षेची तयारी करू शकता. धन्यवाद.. आम्ही या सदरात रोज नविन पेपर सरावासाठी उपलब्ध करून देऊ.

नोट : पेपर सोडून झाल्यावर “VIEW QUESTION” बटनावर क्लिक करावे, म्हणजे आपल्याला बरोबर उत्तरे आणि आपण सोडवलेली उत्तरे दिसतील.

Talathi Bharti Question Paper Set

  1. Talathi Bharti Sarav Paper 1-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १
  2. Talathi Bharti Sarav Paper 2-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २
  3. Talathi Bharti Sarav Paper 3-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३
  4. Talathi Bharti Sarav Paper 4-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४
  5. Talathi Bharti Sarav Paper 5-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५
  6. Talathi Bharti Sarav Paper 6-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६
  7. Talathi Bharti Sarav Paper 7-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७
 1. Talathi Bharti Sarav Paper 8-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८
 2. Talathi Bharti Sarav Paper 9-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९
 3. Talathi Bharti Sarav Paper 10-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०
 4. Talathi Bharti Sarav Paper 11-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११
 5. Talathi Bharti Sarav Paper 12-तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२

Talathi Bharti 2023 Old Paper Set

तलाठी भरती 23 पेपर्स

जुने पेपर्स (Old Papers) सराव पेपर्स (Practice Papers)
Talathi Bharti 2016 Examine Papers तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५३
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५२
नागपूर तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५१
धुळे तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५०
चंद्रपूर तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४९
वर्धा तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४८
अमरावती तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४७ 
सिंधुदुर्ग तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४६ 
नाशिक तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४५ 
हिंगोली तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४४ 
यवतमाळ तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४३ 
बीड तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४२
जळगाव तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४१
अहमदनगर तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४०
बुलढाणा तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३९ 
अकोला तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३८ 
वाशीम तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३७ 
ठाणे तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३६ 
नांदेड तलाठी भरती २०१६ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३५
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३४ 
Talathi Bharti 2015 Examine Papers तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३३
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३२
बीड तलाठी पेपर २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३१
अहमदनगर तलाठी परीक्षा २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३०
चंद्रपूर तलाठी पेपर २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२९ 
धुळे तलाठी परीक्षा २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२८ 
वाशीम तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२७ 
नांदेड तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२६ 
वर्धा तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२५
भंडारा तलाठी पेपर २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२४ 
रायगड तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२३
परभणी तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२२ 
पालघर तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२१
हिंगोली तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १२०
जालना तलाठी भरती २०१५ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११८ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११७ 
Talathi Bharti 2014 Examine Papers तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११६
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११५
अहमदनगर तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११४
नंदुरबार तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११३
रायगड तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११२
रत्नागिरी तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १११
नाशिक तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ११०
उस्मानाबाद तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०९
औरंगाबाद तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०८ 
कोल्हापूर तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०७
यवतमाळ तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०६ 
नागपूर तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०५ 
वाशीम तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०४ 
बुलढाणा तलाठी भरती २०१४ भाग २ (१०० प्रश्न) तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०३ 
बुलढाणा तलाठी भरती २०१४ भाग १ (१०० प्रश्न) तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०२ 
हिंगोली तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १०१
परभणी तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १००
नांदेड तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९९
नाशिक तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९८
रत्नागिरी तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९७
सांगली तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९६
अहमदनगर तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९५
गडचिरोली तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९४
नांदेड तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९३ 
जालना तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९२
बीड तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९१ 
जळगाव तलाठी भरती २०१४ तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ९०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८८ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८६ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८५
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८४
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८३
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८१ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ८० 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७८ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७६ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७५ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७४
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७३ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ७०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६९ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६६
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६५ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६४ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६३ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६१ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ६० 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५६
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५५ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५४ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५३ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ५०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४६ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४५
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४४
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४३
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ४०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३६
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३५ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३४ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३३ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३२ 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. ३० 
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २६
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २५
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २४
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २३
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २२
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २१
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. २०
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १९
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १८
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १७
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १६
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १५
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १४
तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच क्र. १३
तलाठी भरती प्रक्रियेची माहिती:

* तलाठी भरती 2024

* तलाठी पदाच्या रिक्त जागा

* तलाठी भरती शैक्षणिक अहर्ता, वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क…