Samajkalyan Sanchanaly Junior Clerk November 2012

Samajkalyan Sanchanaly Junior Clerk November 2012

Samajkalyan Sanchanaly Junior Clerk November 2012 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी समाजकल्याण संचालनालय कनिष्ठ लिपिक नोव्हेंबर २०१२ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: समाज कल्याण संचालनालय कनिष्ठ लिपिक नोव्हेंबर २०१२

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

समाज कल्याण संचालनालय कनिष्ठ लिपिक नोव्हेंबर २०१२

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Chandrapur Clerk-Typist Examine October 2013

Chandrapur Clerk-Typist Examine October 2013

Chandrapur Clerk-Typist Examination 2013 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी चंद्रपूर लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ऑक्टोबर २०१३ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: चंद्रपूर लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ६ ऑक्टोबर २०१३

maximum of 99 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

चंद्रपूर लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ६ ऑक्टोबर २०१३

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Hingoli Clerk-Typist Examine October 2013

Hingoli Clerk-Typist Examine October 2013

Hingoli Clerk-Typist Examination 2013 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी हिंगोली लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ऑक्टोबर २०१३ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: हिंगोली लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ऑक्टोबर २०१३

maximum of 99 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

हिंगोली लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ऑक्टोबर २०१३

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Buldhana Clerk-Typist Examine October 2013

Buldhana Clerk-Typist Examine October 2013

Buldhana Clerk-Typist Examination 2013 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी बुलढाणा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ऑक्टोबर २०१३ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: बुलढाणा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ६ ऑक्टोबर २०१३

maximum of 98 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

बुलढाणा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ६ ऑक्टोबर २०१३

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Ahmednagar Clerk-Typist Examine October 2013

Ahmednagar Clerk-Typist Examine October 2013

Ahmednagar Clerk-Typist Examination 2013 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी अहमदनगर लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ऑक्टोबर २०१३ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: अहमदनगर लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ऑक्टोबर २०१३

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

अहमदनगर लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ऑक्टोबर २०१३

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…