MIDC Clerk-Typist Examine March 2013

MIDC Clerk-Typist Examine March 2013

MIDC Clerk-Typist Examination 2013 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी एमआयडीसी लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मार्च २०१३ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: एमआयडीसी लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मार्च २०१३

maximum of 97 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

एमआयडीसी लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मार्च २०१३

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Pune Lipik Exam Paper August 2013

Pune Lipik Exam Paper August 2013

Pune Lipik Bharti Examination 2013 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी पुणे लिपिक परीक्षा ऑगस्ट २०१३ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: पुणे लिपिक परीक्षा नोव्हेंबर २०१३

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

पुणे लिपिक परीक्षा नोव्हेंबर २०१३

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Pune Clerk-Typist Examine February 2013 Part-2

Pune Clerk-Typist Examine February 2013 Part-2

Pune Clerk-Typist Examination 2013 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी पुणे लिपिक-टंकलेखक परीक्षा फेब्रुवारी २०१३ – भाग २ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: पुणे लिपिक-टंकलेखक परीक्षा फेब्रुवारी २०१३- भाग २

maximum of 99 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

पुणे लिपिक-टंकलेखक परीक्षा फेब्रुवारी २०१३- भाग २

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Pune Clerk-Typist Examine February 2013 Part-1

Pune Clerk-Typist Examine February 2013 Part-1

Pune Clerk-Typist Examination 2013 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी पुणे लिपिक-टंकलेखक परीक्षा फेब्रुवारी २०१३ – भाग १ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: पुणे लिपिक-टंकलेखक परीक्षा फेब्रुवारी २०१३- भाग १

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

पुणे लिपिक-टंकलेखक परीक्षा फेब्रुवारी २०१३- भाग १

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Washim Lipik Exam Paper October 2013

Washim Lipik Exam Paper October 2013

Washim Lipik Bharti Examination 2013 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी वाशीम लिपिक परीक्षा ऑक्टोबर २०१३ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: वाशीम लिपिक परीक्षा ६ ऑक्टोबर २०१३

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

वाशीम लिपिक परीक्षा ६ ऑक्टोबर २०१३

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…