MIDC Clerk-Typist Examine March 2013

MIDC Clerk-Typist Examine March 2013

MIDC Clerk-Typist Examination 2013 Paper is given below For the Practice of coming examination of Lipik – Tanklekhak Bharti 2016. Candidates can Solve this paper for the Practice of Examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी एमआयडीसी लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मार्च २०१३ चा प्रश्नसंच देत आहोत, तसेच आम्ही नेहमी नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in आणि GovExam.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: एमआयडीसी लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मार्च २०१३

maximum of 97 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

एमआयडीसी लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मार्च २०१३

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Leave a Comment