Palghar Talathi Paper 2015

Palghar Talathi Paper 2015

Palghar Talathi Paper 2015 is given for the Practice of coming examination of Talathi Bharti. Solve this Paper for Practice of written examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी पालघर तलाठी भरती २०१५ चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: Talathi Palghar Pariksha - 2015

maximum of 21 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Talathi Palghar Pariksha - 2015

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

1 thought on “Palghar Talathi Paper 2015”

Leave a Comment