Jalna Talathi Paper 2015

Jalna Talathi Paper 2015

Jalna Talathi Paper 2015 is given for the Practice of coming examination of Talathi Bharti. Solve this Paper for Practice of written examination.

मित्रांनो, खास आपल्या सरावासाठी हिंगोली तलाठी भरती २०१५ चा पेपर देत आहो आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. तरी आपण GovNokri.in वर जास्तीत जास्त सराव करावा. धन्यवाद!!

Leaderboard: Talathi Jalna Pariksha - 2015

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Talathi Jalna Pariksha - 2015

GovNokri.in व GovExam.in ची सराव परीक्षेत आपल स्वागत आहे…

Leave a Comment