MPSC Sample Paper 22

MPSC Sample Paper 22

MPSC Sample Paper 22

MPSC Online Sample Paper Test Paper 22 is given below. Candidates can solve this Question Paper for the Practice of MPSC 2016 Examination. We add the MPSC Paper Every Friday on GovExam.in. For All Practice Papers keep visiting us.

 

 

 

 

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 57 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 33

Enter Name Enter City Email Phone Number
शेळीची ............ ही परदेशी जात सर्वाधिक दुध देते.
खालील पैकी कोणत्या शास्त्रज्ञाने शक्तीपुंजवादाची कल्पना मांडली?
भारतातील दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा कार्यकाळ कोणता?
भारतात ' नागार्जुनसागर ' कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
कोणत्या तेलबियांच्या उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक लागतो?
खालीलपैकी उपराष्ट्रपतीस कोण शपथ देतात?
अंतराळात कृत्रिम उपग्रह सोडणारा जगातील पहिला देश कोणता?
आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील महत्वाचे घटक ............ यांना मानले जाते.
खालीलपैकी कोणत्या जातीच्या गायीला महाराष्ट्रात ' सोरटी' असे संबोधतात?
अभ्युपगमाचे सर्वात महत्वाचे वैशिष्टय.............. हे होय.
१९५० -५१ म्ह्ये जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा किती होता?
दीर्घ काळ घडून येणारी किंमत वाढ ..............या घटकास फायदेशीर ठरते.
सुरु ऊसाचा कालावधी किती महिने असतो?
गॅलिलिओ व न्यूटन यानी ........... ही संकल्पना मांडली.
कोणत्या घटनादुरुस्ती अन्वये भरतोय घटनेत मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश झाला?
इंपिरीयल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण .............. या वर्षी झाले.
भारतात योजना आयोगाची स्थापना केव्हा झाली?
कोतवालाची नेमणूक करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?
'जन्म प्रमाण ' म्हणजे विशिष्ट कालावधीत दर ... लोकसंख्येमागे जन्माला येणाऱ्या सजीव बालकांची संख्या होय?
विश्व हे नियमांनी एकत्रित असते हे...... प्रतिपादन होय.
'सेन्ट्रल शिप अँण्ड वूल रिसर्च इन्स्टिट्यूट' भारतात कोठे आहे?
महाराष्ट्रातील अधिक पावसाच्या प्रदेशात ............ या प्रकारची मृदा सापडते.
आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान यामुळे शेती व्यवसायात झालेल्या परिवर्तनाचा सार्वाधिक लाभ कोणत्या वर्गाला मिळाला?
रिझर्व बँकेने भारतात 'हुंडी बाजार योजना' प्रथम केव्हा सुरु केली?
महाराष्ट्रात पहिला जलसिंचन आयोग केव्हा स्थापन करण्यात आला होता?
पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा पहिला धक्का भारताला.......... या वर्षी सोसावा लागला.
'स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर ' ही संस्था ........... या ठिकाणी आहे.
'वॉशिंग्टन' ही कोणत्या फळपिकाची जात होय?
प्लॉटमध्ये प्रवेश करणाऱ्या पाण्याने मोजमाप करण्याच्या सोप्या साधनाचे नाव ........... आहे.
भारतातील आधुनिकीकरण... स्वरूपाचे मानता येईल.
शेतीच्या विकासातून प्रगती पावलेले शास्त्र कोणते?
आधुनिक समाजातील संबंध हे करार - आधारित असल्याने त्यापासून ...... जाणीव निर्माण होते.
१९९१ ची जनगणना कोणत्या राज्यात होऊ शकली नाही?
हिरवे सोने कोणत्या पिकाला म्हणतात?
कोणत्या गोष्टीशिवाय आधुनिकीकरण होऊ शकत नाही?
गॅट (GATT) करार कोणत्या वर्षी संपन्न झाला?
जन्मतःच हृदयात दोष असलेल्या बाळाला कोणती संज्ञा आहे?
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना स्वत: ते व्याजदार ठरविण्यात रिझर्व बँकेने केव्हापासून परवानगी दिली आहे?
'चांदोली' अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
कॉलेज ऑफ अॅग्रीकल्चरल बँकिंग कुठे आहे?
जिल्हा पातळीवर कृषी नियोजन करण्याची एको युनिट योजना केव्हा सुरु करण्यात आली?
भारतातील जास्तीत जास्त लोक कोणत्या क्षेत्रात काम करतात?
भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ (SEBI) केव्हा स्थापन झाले?
'चाफा' हा खालीलपैकी कोणत्या पिकांचा संकरित वाण आहे?
भारताच्या अणुशक्ती आयोगाचे पहिले अध्यक्ष कोण होते?
............. या वस्तूंच्या बाबतीत शासनाने दुहेरी किंमतीचे धोरण बहुतांशी यशस्वीपणे राबविले.
................ या कारणाचा किंमतवाढीच्या अग्नी घटकातर्गत कारणांमध्ये समावेश होणार नाही
'आधुनिकता' ही संकल्पना कोणी मांडली?
शहरातील' प्रथम नागरिक' म्हणून कोणाला संबोधतात?
संसदेच्या दोन्ही गृहांची संयुक्त बैठक बोलविण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?
खालीलपैकी कोणाच्या कार्याल्यास ' सजा' असे म्हणतात?
संत्र्यांचा दोन झाडांमधील अंतर किमान ............... इतके असावे.
खालीलपैकी कोणत्या वृक्षाला गरीबाचे इमारती लाकूड म्हणून संबोधले जाते?
चलनवाढीचा दर चार टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे मत कोणत्या समितीने व्यक्त केले होते?
आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया ....... दिशेने असते.
भूगर्भातील पाण्याची पातळी मोजण्यासाठी ....... हे उपकरण वापरतात.
वित्त आयोगाची स्थपना कोण करते?
भारतातील पारंपारिक ग्रामीण समाजाचे कोणते वैशिष्ट आजही टिकून असलेले दिसते?
'न्यू सिस्टीम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी' या ग्रंथाचे लेखक कोण?
'वनश्री' हा किताब कोण देते?
खालीलपैकी कोणत्या प्राण्याला महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी म्हणून ओळखले जाते?
खालीलपैकी पंचायत समितीचा पदसिध्द सचिव कोण असतो?
युनोच्या पर्यावरण कार्यक्रमाची सुरुवात केव्हा झाली?
खालीलपैकी कोणते एक पीक महाराष्ट्रात सर्व हंगामामध्ये लागवडीसाठी घेता येते?
पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने.............. ही पद्धत अंमलात आणावी.
१९९३ साली न्यू बँक ऑफ इंडियाचे कोणत्या बँकेत विलीनीकरण झाले?
'सर्व गुलाबांना काटे असतात' हे कशाचे उदाहरण आहे?
महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील सदस्य संख्या किती?
भारतात 'राष्ट्रीय क्षयरोगसंस्था' कोठे आहे.
भारतीय घटनेच्या कोणत्या कलमान्वये ' भारताच्या आकस्मिक कहरच निधी' ची रचना केली गेली?
भारतात 'वन संशोधन संस्था' कोणत्या ठिकाणी आहे?
भारतात सिंचनासाठी प्लॅस्टिकचा वापर कधीपासून सुरु झाला?
गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीसाठी........... हा मासा सर्वात चांगला आहे.
देशात आकारमानानुसार महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक आहे?
मुंबई ग्रामपंचायत कायदा कोणत्या वर्षी संमत झाला?
भारतात किमान गरजा कार्यक्रमाअंतर्गत घरबांधणी कार्यक्रम ....... या वर्षी पासून सुरु आहे.
खालीलपैकी ' जिल्हा नियोजन व जिल्हा विकास मंडळाचे ' अध्यक्ष कोण असतात?
शेती व्यवसायात मर्यादित साधन सामुग्रीची विभागणी करण्यासाठी ................ सिद्धांताचा उपयोग होतो.
जनावरांना होणारा ' बुळकांडी' हा रोग ....... मुळे होतो.
स्पेशल इकोनॉमिक झोन ही संकल्पना भारताने कोणत्या देशावरून उचलली आहे?
जगातील एकूण गोवंश जनावरांच्या संख्येच्या .......... टक्के गोवंश जनावरे भारतात आढळतात.
अन्नधान्य उत्पादनामध्ये देशातील महाराष्ट्राचा वाट सातत्याने .................
खंड खाद्यकरण या ग्रंथाचे निर्माण खालील पैकी कोणी केले?
सध्या भारताची सर्वाधिक निर्यात कोणत्या देशाला होते?
कोणत्या वर्षीच्या अर्थविधेयकात चेलय्या समितीच्या शिफारशींचा विचार केला गेला?
महाराष्ट्रात कोणते मत्स्य पदार्थ अधिक प्रमाणात निर्यात केले जातात?
भारतात सध्या एकूण राष्ट्रीयीकृत बँका किती आहेत?
भारतात खर्चावर आधारित कर प्रथम केव्हा लादला गेला?
भारत सरकारने ' शंभर टक्के निर्यात करणारे उद्योग योजना कधी सुरु केली?
भारतात सर्वात उंच टी. व्ही.टॉवर कोठे आहे?

 
फळझाडांपैकी मानवाने ............... याची लागवड सर्व प्रथम केली.
भारता विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाची स्थापना केव्हा झाली?
इतर कोणत्याही जनावरापेक्षा .. या जनावराचे दुध पचनास हलके असते.
.... या उपकरणाव्दारे अतिशय लहान प्रवाह सुद्धा मोजला जातो.
वैज्ञानिक पद्धतीचा सर्वात पहिली अवस्था .... ही होय.
दुसरी पंचवार्षिक योजना .... यांच्या प्रतिमानावर आधारित होती?
भारताने  खालीलपैकी कोणत्या वर्षी ' रिसोर्स सॅट' हा उपग्रह अवकाशात धाडला?
स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतातील पहिली विकास बँक कोणती?
.............. ही रब्बी ज्वारीची जात शेती संशोधन केंद्र, मोहोळ येथून निर्माण झाली आहे.
भारताच्या रोहिणी व  अॅपल या उपग्रहांच्या उड्डाण कार्यक्रमाचे सूत्रधार कोण होते?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *