Mumbai sashstra Police Bharti 2014 Paper

Mumbai sashstra Police Bharti Paper 2014

Mumbai sashstra Police Bharti Written Examination paper of 2014 is given for practice, Candidates can solve this paper for practice.

येणाऱ्या पोलीस भरती २०१६ लेखी परीक्षेच्या सरावा साठी GovExam.in वर आम्ही सर्व पोलीस भरतीचे जुने पेपर्स उपलब्ध करून देणार आहोत, या अंतर्गत मुंबई सशस्त्र पोलीस भरती २०१४ लेखी परीक्षेचा पेपर देत आहोत. तरी सर्व उमेदवारांनी लाभ घ्यावा..धन्यवाद !!

 

 

 

 

 

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 70 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Mumbai Sashastr Police Bharti -2014

Enter Name Enter City Email Phone Number
२ × २ ÷२ +१२ = ?
प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल -

२, ९, १६, २५, ?
विभक्तीचे किती प्रकार आहेत?
३२१३ या संख्येतील २ या अंकांची स्थानिक किंमत किती?
"नीलकंठ" हे कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे?
६ माणसे ९०० किली गहू ३ तासात दळतात, ३ माणसांना ६०० किलो गहू दळण्यास किती वेळ लागेल?
१०७० म्हणजे ४२.८ चे किती पट?
विव्दान या पुल्लिंगी नावाचे स्त्रीलिंग रूप काय आहे?
पर्यावरण दिन या दिनांकास साजरा केला जातो?
पोलीस विभाग कोणत्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो?
१० डझन आंब्याची किंमत रु. २५० आहे. तर ७ झडण आंब्याची किंमत किती?
एका टाकीस एक इंच व्यासाचे चार नळ असून चारही नळ सरू केल्यास तसी 300 लिटर पाणी वाहून जाते, तर सारख्या आकाराच्या प्रत्येक टाकीस एक इंच व्यासाचे चार नळ असलेल्या ५ टाक्यातून सर्व नळ सुरु केल्यास प्रत्येक टाकीतून 300 लिटर पाणी वाहून जाण्यास किती वेळ लागेल?
"राम धनुष्यावर बाण लाव." या वाक्यामध्ये राम हे काय आहे?
भारतीय चित्रपट सृष्टीचे जनक म्हणून यांना ओळखले जाते?
५,११,२४,५१,......?
'अग्रि' या शब्दाकरीता खालीलपैकी कोणता शब्द समानार्थी आहे?
" जेव्हा मला भूक लागली. तेव्हा घरात अन्न नव्हते." हे कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे?
०.३१+ ३.७२-०.९४ = किती?
७५ ÷ ५ = ?
"गणेशने चॉकलेट खाल्ले." या वाक्यातील प्रयोग कोणता?
" मी उत्तरपत्रिका नीट सोडवणार आणि परीक्षेत उत्तीर्ण होणार" या वाक्यातील काळ ओळखा?
राजनजवळ ६ चेंडू होते, सुजनकडे २ चेंडू होते, राजनने रोहनल ४ चेंडू दिले, रोहनने सुजनला ३ चेंडू दिले, राजनने सुजनला १ चेंडू दिला. या देवाणघेवाणीनंतर प्रत्येकाकडे जमा असलेल्या चेंडूंची संख्या किती?
खालीलपैकी गटात न बसणारा शब्द कोणता?
'खारीक' या शब्दांचे अनेकवचन काय आहे?
......सव्वा लाखाची
"तमा न बाळगणे" या वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय?
७२९ या संख्येचे वर्गमूळ कोणते?
२००० + २००० = १५०० +३५०० - ?
RESERVATION हा शब्द उलट्या क्रमाने लिहिला, तर पाचव्या क्रमांकावर कोणते अक्षर येईल?
२००० ÷ ४ × १० - ३००० = ?
झाड : खात ::मोटारसायकल : ?
बी. ए. आर. सी. या शब्दाचे पूर्णस्वरूप ( fullform) काय?
एका व्यवहारात A, B व C यांनी अनुक्रमे रु. २००, रु. ३०० व रु. ५०० या प्रमाणे भांडवल गुंतवले. वर्ष अखेरीस त्यांना जर रु. १०००० - नफा झाला. तर C चा नफ्यातील वाटा किती?
'माझे माहेर पंढरी' हे गीत गाणारे गायक कोण?
पहिल्या भारतीय अंतराळवीराचे नाव काय आहे?
नुकत्याच पर पडलेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला किती जागा मिळाल्या?
महाराष्ट्रातील या थोर संत यांनी पंजाबपर्यंत यात्रा केली.
रु. १०००/ च्या ६ नोटांबरोबर रु. ५०० / च्या ४ नोटा एकत्र ठेवल्यास किती रक्कम होते?
केळ्यांची पावडर बनविण्याचा कारखाना....... येथे आहे.
बहिणीच्या नवऱ्याचे सासरे यांच्याशी बहिणीच्या सख्ख्या भावाचे नाते काय?
महाराष्ट्र पोलीस दलात खालीलपैकी कोणते पद नाही?
जुन्या रूढी व चालीरीती यांना अनुसरून वागणारा?
महाराष्ट्राचा उत्तरेस खालीलपैकी कोणते राज्य आहे?
४७+१५+३४+८४+क्ष = २४६, तर क्ष = किती?
भारतीय घटनेनुसार हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे?
शिवाजी महाराजांच्या काळात यांचेमार्फत राज्य कारभार चालत असे.
६७.....७८ रिकाम्या जागी कोणते चिन्ह येईल?
जर गोडला तिखट म्हटले, कडूला तुरट म्हटले तर साखरेची चव काय?
खालीलपैकी "घर" या शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द कोणता?
"केवढी उंच इमारत ही!" हे यापैकी कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे?
कोणत्याही वाक्यात............नसतील तर वाक्याचा अर्थ बदलू शकतो.
महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन कोठे भरले?
भगतसिंग, राजगुरू यांचे सोबत फाशी दिलेल्या क्रांतिकारकाचे नाव काय आहे?
३.७ मिलीमीटर = ? सेंटीमीटर
वाड्मयात किती प्रकाराचे रस वर्णिलेले आहेत?
रामचे आजचे वय शामच्यावयाच्या तिप्पट आहे. चार वर्षांनी शामचे व्य १२ वर्षे होईल, तर रामचे आजचे वय काय?
१३४६ +१७३ + ७६८ +१९ = ?
१४, ९६, ७७, २३, ५२, ६५, १२८ हे चढत्या क्रमाने लिहिल्यास चौथ्या क्रमांकावर कोणता आकडा येईल?
भारत राखीव बटालियनसह राज्य राखीव पोलीस बलाचे महाराष्ट्रात किती गट कार्यरत आहेत?
"विदर्भात काजूचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते,त्यामुळे परकीय चलन मिळते." हे विधान?
अ= १, स= ८, इ= ३, ई= ४, ब = ५, फ= ७, ण= ९, घ = ६, आ= २ असे मानल्यास "आई फणस बघ" म्हणजे काय?
"अकलेचा खंदक," म्हणजे?
१ डझन पेरूची किंमत रु १८ होते, ५ डझन पेरू विकत घेऊन व्यापाऱ्याने ते प्रत्येक डझनास रु. २० प्रमाणे विक्री केली तर व्यापाऱ्याला र्कून किती रुपये नफा झाला?
AB, EF, JK, PQ...........?
" मी, तू, ती, आपण," ही सर्व ..............याची उदाहरणे आहेत.
खालीलपैकी कोणत्या संख्येस ३ ने नि : शेष भाग जातो?
खालीलपैकी कोणते भारतीय क्षेपणास्त्राची नाव नाही?
सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्या महिन्यामध्ये सर्वात कमी दिवस काम करावे लागते?
त्याला, त्यास, त्याते हे या विभक्तीचे प्रत्यय आहेत.
१९,२३,२९,३३,३७ यातील गटात न बसणारी संख्या ओळखा?
गोवा हा महाराष्ट्रातील दक्षिणेकडील शेवटचा जिल्हा आहे.
खालीलपैकी अलंकारिक नसलेला शब्द कोणता?
२७,८१,१६२ या संख्यांच्या ल.सा. वि. किती?
क्रिडा क्षेत्रातील प्रशिक्षकास या पुरस्काराने गौरवण्यात येते?
१०, १७, २६, ३७, .....?
नुकत्याच पार पडलेल्या IPL स्पर्धेचे उपविजेते कोण?
'ययाती' या कादंबरीचे लेखक कोण?
रमेशला एका विषयात ४० पैकी ३२ गुण मिळाले, तर त्याला किती टक्के गुण मिळाले?
"अबब! केवढा हा उंच मनोरा!" या वाक्यातील "अबब" हे .............अव्यय आहे.
२७ : ३:: १२५: ?
मुंबई ते नागपूर प्रवासाकरीता विदर्भ एक्सप्रेस ८०२ किलोमीटरचे अंतर पार करते. दूरंतो एक्सप्रेस या सुपरफास्ट गाडीला मुंबई ते नागपूर प्रवासाकरिता किती अंतर पार करावे लागेल?
" माझ्यावर कुटुंबांची जबाबदारी होती," या वाक्यातील काळ ओळखा?
महेशला गणितामध्ये ५३, विज्ञानमध्ये ६७, भाषेमध्ये ८४ व इतिहासामध्ये ७९ गुण मिळाले, तर त्याचे सरासरी गुण किती?
कोलकाता येथे दोन संघात झालेला व्हालीबॉल सामना कलकत्ता इलव्हेन या संघाने ४ गोलने जिंकला, हे विधान ?
"चांगला अभ्यास करा" हे खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे?
a, e, i, t, u या गटात न बसणारे अक्षर ओळखा?
१००- ६०+२० ×६ ÷४ = ?
नुकतेच अपघाती निधन झालेले केंद्रीय मंत्री श्री. गोपीनाथ मुंडे हे कोणत्या खात्याचे मंत्री होते?
"त्यांचे हात गगनाला भिडले" हे या अलंकाराचे उदाहरण आहे?
६०५+२०५ ÷? = ७०७
दरसाल दर शेकडा ७.५ % दराने रु. ९०० मुद्दलाचे ७ वर्षाचे व्याज किती?
खालीलपैकी कोणता देश सार्क संघटनेचा सदस्य नाही?
A, C, .............., G, I रिकाम्या जागी काय येईल?
१/५, ५/२५, २५/१२५, ......?
खालीलपैकी गटात न बसणारा शब्द कोणता?
अमित हा सुरेश पेक्षा वयाने लहान आहे, गणेश हा अमितपेक्षा वयाने मोठा आहे, तर तिघांमध्ये सर्वात तरुण कोण?
भारतात किती राज्ये आहेत?
समजा कारला आठ चाके आहेत, रिक्षाला सहा चाके आहेत तर मोटारसायकलला किती चाके असतील?
"विद्यालय" या शब्दाचा विग्रह .......... असा आहे.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी जपानी रेडियोवरून संदेश देताना ही घोषणा दिली?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!6 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *